* aide à la recherche
Accueil > 6686 affiches > [Zwart behang, jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987]

[Zwart behang, jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987]

-
Image (fixe ; à 2 dimensions)
titre :
[Zwart behang, jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987]
adresse :
. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang,
description technique (h × l) :
. — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm
notes :
descriptif :
Symbole(s) utilisé(s) :

[ texte (journal mural / Newspaper poster) ; photo (portrait de Margareth Thatcher) ; dessin (homme noir planté dans un mur par un sabre occidental « Hoe blanken beschaven ») ]

texte :

jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987

Zwart behang

Kolofon

Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideen. Daarnaast willen we onze kijk gewen op aktualiteiten.
Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

Het LAO
Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.
Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we samen iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :
LAO, Baarshof 14, Tilburg
Doen !

Vluchten kan niet meer…

Sinds 15 april voert het ministerie van justitie een nieuw vluchtelingenbeleid. De cijfers van de eerste week tonen aan dat het in praktijk hierop neerkomt dat geen enkele asielzoeker/ster een vluchtelingen- of verblijfsstatus krijgt. In één enkel gesprek tussen politie of ambtenaar en asielaanvraager/ster wordt beslist of deze in Nederland kan blijven of niet. Het recht om
hiertegen in beroep te bestaat in de praktijk al niet meer. Advokaten krijgen meestal geen of te weinig informatie om iets te ondernemen. Asielzoekers worden opgesloten en teruggestuurd naar waar ze vandaan kwamen. Van Zaire is in ieder geval bekend dat vluchtelingen daar bij terugkomst worden vermoord. Iraanse vluchtelingen worden meestal naar Turkije gestuurd, waarna ze op grote schaal worden uitgezet naar Iran. Zo kan in één dag een vluchteling hier aankomen, een gesprek voeren, waarin wordt beslist dat hij/zij geen vluchteling is en worden uitgezet met mogelijk eksekutie
als gevolg.

“Vluchtelingen worden zo steeds meer het slachtoffer van een beleid dat de centrumpartij — als ze nog in de kamer vertegenwoordigd was geweest — van harte had kunnen ondersteunen” (Lankhorst. PPR) Als wij niets kunnen ondernemen gaat dit door. In Amsterdam wordt een stedelijk solidariteitskomitee voor vluchtelingen (Posbus. 11501) opgezet om bovengenoemde praktijken te bestrijden. komst worden vermoord. Landelijk wordt geprobeert om hiervoor een netwerk op zetten. Neem je verantwoordelijkheid en schrijf of bei (020-246850).

Genentechnologie : droom van nazi-zwijnen

In allerlei wetenschappen wordt geëxperimenteerd. In de mediese- en biologiere wetenschap doet men onder meer onderzoek naar voortplanting en erfelijkheid. Dit heet met een duur woord : genentechnologie. Deze technologie is inmiddels zover dat we in staat zijn om de voortplanting en
erfelijkheid sterk te beinvloeden : genetiese manipulatie In ons kapitalisties systeem wordt alleen geld in projekten gestoken wanneer ze winst opleveren. Overheid en bedrijfsleven hebben belang bij gezonde, slimme, gehoorzame mensen, die werken, eten, kinderen krijgen en sterven zoals de machthebbers dat willen. Geestelijk en lichamelijk gehandicapten, domme, lelijke, ongehoorzame mensen kosten alleen maar geld en brengen niet genoeg op. Met genentechnologie is het nu mogelijk om de natuur naar de hand te zetten. Het uiteindelijke doel hiervan is om meer ’waardevolle’ personen te krijgen en ’minderwaardige’ kinderen niet geboren laten worden.

Wie hadden er in het verleden ook alweer van deze akelige ideeën ??? Precies, de nazi’s. In Nederland zijn de grootste investeerders in biotechnologie : Unilever, Akzo, Shell, DSM, Heineken en Gist Brocades We moeten ons niet laten belaen overrompelen door doktoren en specialisten. Laten we zèlf bepalen of we die onnatuurlijke ingrepen (zoals bijvoorbeeld vruchtwaterpunkties en reageerbuisbaby’s) eigenlijk wel willen.

Gebed van het Kamerlid

Onze vader, die in de stembus zijt,
Geheiligd worden Uw 5000 gulden,
 
Dat Uw zegeningen komen,
En de arbeiders mij kiezen.
 
Zowel om me vet te mesten,
Als om me fijn te doen reizen
 
Geef ons heden ons vaantje weer
En vergeef ons onze revolutionaire zonden
 
Omdat we onze kiezers toch altijd verraden en bedrogen hebben.
En leidt ons niet in de verzoeking
 
der opstandigheid regen U, o heilige Staat,
En verlos ons door Uw gevangenissen,
 
Van de boze anarchist, die niet stemmen wil
 
Amen.

J Onbekend Alarm 1922. 01. 2


sources :
 
cotes :

(iisg)Autres 
  • Anarlivres : site bibliographique des ouvrages anarchistes ou sur l'anarchisme en français
  • Cgécaf : Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones