* aide à la recherche
Accueil > 6677 affiches > [Zwart behang, jaargang 2 Nr 6 - 16 april 1988]

[Zwart behang, jaargang 2 Nr 6 - 16 april 1988]

-
Image (fixe ; à 2 dimensions)
titre :
[Zwart behang, jaargang 2 Nr 6 - 16 april 1988]
adresse :
. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang,
description technique (h × l) :
. — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm
notes :
descriptif :
Symbole(s) utilisé(s) :

[ texte (journal mural / Newspaper poster) ; photos & dessins ]

texte :

Zwart behang, jaargang 2 Nr 6 - 16 april 1988

Zwart behang

Kolofon

Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideen. Daarnaast willen we onze kijk gewen op aktualiteiten.
Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

Het LAO
Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.
Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we samen iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :
LAO, Baarshof 14, Tilburg
Doen !

1 Mei 1988, de dag van… ja, van wie ?

van arbeiders, van werklozen, van huisvrouwen, van jongeren of van bejaarden ????

1 mei 1886 : in heel Amerika demonstreerden en staakten arbeiders voor betere leef— en arbeidsvoorwaarden. Dit werd neergeknuppeld en —geschoten door de toenmalige M.E. het geweld wat hierop volgde werd in Chicago afgemaakt met de beschuldiging van 8 anarchisten van moord. 1 kreeg 15 jaar, 2:levenslang, 1 pleegde zelfmoord en zijn cel en 4 werden opgehangen op 11 november 1887. Zij bleken allemaal onschuldig te zijn.

1 Mia : international feest van de arbeiders bewening, wat valt er te feesten ??

Meer vervormd den gegroeid
Meer uniform […]
Meer […]
Meer […]
Meer […]
Meer […]
Meer […]
[…]

Dit is uw leven
Zo wordt het nog naar
Dit is uw leven
Ik hoon dat ga u neussart

★ Mens sta op ★


sources :
 
cotes :

(iisg)Autres 
  • Anarlivres : site bibliographique des ouvrages anarchistes ou sur l'anarchisme en français
  • Cgécaf : Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones