Heerenveen

 

 
 

Affichage par année

2 affiches :

 

  [Een geschenk voor Domela]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Een geschenk voor Domela]. — Heerenveen : Ferdinand Domela Nieuwenhuis museum, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (quadri ) ; 55 × 32 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)
  • Liste des thèmes  :
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Domela Nieuwenhuis, Ferdinand (1846-1919)  ; Kropotkine, Pierre (1842-1921)
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : exposition
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo ( plaque commemorative pour Ferdinand Domela Nieuwenhuis) ]

  texte :

  Een geschenk voor Domela

  “Eerlijk strijder voor de rechten der arbeiders, krachtig figuur in de strijd tegen onrecht...”

  20 november 1999 t/m 30 januari 2000

  In 1904 werd Ferdinand Domela
  Nieuwenhuis
  gehuldigd voor zijn
  niet aflatende strijd
  tegen maatschappelijk
  onrecht. Hij ontving
  een heel bijzonder
  vriendenalbum, met
  bijdragen van 76
  bekende tijdgenoten,
  waaronder
  Pierre Kropotkine,
  Frederik van en
  inmiddels beroemde
  kunstenaars als
  Jan Toorop en
  Cees van Dongen.
  Op de expositie zijn
  voor het eerst
  alle 52 originele
  albumbladen te zien.

  Ferdinand Domela Nieuwenhuis museum

  Minckelersstraat 11
  (De Heerenveense School)
  Heerenveen

  telefoon 0513 623408
  www.fdnmuseum.nl


  sources :