Linköping

 

 
 

Affichage par année

1 affiche :

 

  [Gräv där du står !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Gräv där du står !]. — Linköping : [s.n.], [ca ]. — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : bleu , papier bleu ) ; 42 × 30 cm.

  • Affiches par pays  : Suède
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : armement  ; désobéissance civile
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo (enfant au travail) ]

  texte :

  Gräv där du står !

  Framställd av N-Troberg 08-863508
  Stöd Avrustningslägret ! Postgiro 83 54 4 - 0

  Svenska vapen sprider död i världen. Nu avvecklar vi militarismen innan den avvecklar oss !!

  Med civil olydnad kan vi förändra för varandra !

  Välkommen till Avrustningslägret i Linköping.

  Under sommaren ska vi med civil olydnad och ickevåld praktiskt nedmontera JAS och andra dödsmaskiner och börja omskapa dem till något nyttig som vi människor kan leva av. Kurser och aktionförberedelser kommer att varvas med fest och lek. Du behöver inte göra civil olydnad för att vara med.

  Vill du vara med ? Kontaka oss !
  Avrustningslägret i Linköping
  Åkvarn, 360 70 Åseda
  Tel. 0481 -660 52

  [logo forgeron]


  sources :