18 maj initiativet

 

 
 

Affichage par année

2 affiches :

 

  [EG - den nya polisstaten - Slå tillbaka kapitalets EG]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  EG - den nya polisstaten - Slå tillbaka kapitalets EG]. — Stockholm : 18 maj initiativet, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : brun , papier jaune ) ; 30 × 42 cm.

  • Affiches par pays  : Suède
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : répression
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Union européenne (UE, CEE, ...)
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ]

  texte :

  EG - den nya polisstaten

  TREVI (Terrorism, Radikalism, Extremism och Våld i Internationell skala) är en hemlig grupp inom EG. Den består av polis, inrikes-och justitieministrar från EG-länderna. Även SÄPO i Sverige deltar i samarbetet. Syftet är dels att skapa en gemensam polis och dels gemensamma flyktinglagar.

  TREVIs lagar skall krossa oppositionen i EGs Neuropa. Dit räknas facket, vänstern, miljö-organisationer och antifascistiska grupper.

  Under täckmanteln att ”bekämpa terrorism” ges polisen alla befogenheter. Den blir alltmer militariserad. Medborgarens rättssäkerhet sätts ur spel.

  Som ett led i EG-anpassningen fick Sverige en försmak av ”europol” 1990. Husockupanter i Malmö och Stockholm stormades med tårgas av ”antiterrorist” poliser.

  Namnet TREVI anger också vad EG är ute efter. Är en "radikal" människa samma sak som en "terrorist" ? Och vad har flyktingpolitik med terrorism och knarkhandel att göra ?

  EG:s fria rörlighet för människor är i själva verket friheten för företagen att ta arbetskraft där det bäst passar dem, samtidigt som oönskad invandring hindras med stora murar.

  Slå tillbaka kapitalets EG

  18 maj initiativet, Stockholm


  sources :
   

  [s.d.]
  Affiche liée


  [EG är rasism - Slå tillbaka kapitalets EG]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  EG är rasism - Slå tillbaka kapitalets EG]. — Stockholm : 18 maj initiativet, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : brun , papier jaune ) ; 30 × 42 cm.

  • Affiches par pays  : Suède
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : répression
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Union européenne (UE, CEE, ...)
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ]

  texte :

  EG är rasism

  När EG avskaffar gränserna mellan medlems-länderna stärker man samtidigt gränserna utåt. EG bygger fästning Europa mot tredje världen och östeuropa.

  I Neuropa ska det inte finnas fristad för flyktingar. De får endast tillträde som billig arbetskraft i hälsofarliga arbeten utan några rättigheter.

  EG anser sig inte ha råd med flyktingar, trots att endast en rännil söker sig dit. De flesta har ingen möjlighet att fly från sin fattigdom.

  För EG är flyktingar endast problem. Men det stämmer inte. Problemet är att EG och dess multinationella företag gör EG rikare på den tredje världens bekostnad :

  •EG dikterar villkoren för tull och frihandelsavtal så att de själva gynnas.

  •De multinationella företagen tvingar tredje världen att odla grödor som sedan säljs till EG för underpriser. Samtidigt svälter den inhemska befolkningen ihjäl.

  •Krig och länder med diktatur stöds genom vapenförsäljning.

  Det enda en flykting begär är en fristad undan svält och krig.

  Slå tillbaka kapitalets EG

  18 maj initiativet, Stockholm


  sources :
   

  [s.d.]
  Affiche liée