* aide à la recherche
Ficedl - Affiches
6827 affiches | articles | outils | dates de parution | catégories | analogies |
Accueil > Catégories > Liste des thèmes > racisme et antiracisme

racisme et antiracisme

 

 

Affichage par année


  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Pour l’égalité, Convergence 84] / Anita Comix. — [S.l.] : [s.n.], (Edit 71 (Paris)). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (trois : rouge, noir, jaune, papier blanc) ; x × y cm.

  • Affiches par pays : France
  • Lieux d’archivages : CDA (FA, Paris)
  • Liste des thèmes : égalité et inégalité  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; dessin (façon BD : pyramide humaine sur vélomoteur et side-car, « Direction Paris ») d’Anita Comix ]

  texte :

  3 nov.-1er déc

  Pour l’égalité

  Convergence 84

  Convergence 84 pour l’Égalité — 85 bis, rue de Ménilmontant - 75020 Paris — Tél. 366 34 64 — CCP 1 021 50 N Paris

  Imprimerie Edit 71 - 22, rue d’Annam - 75020 Paris - tél. 636.89.09


  sources :

  La manifestation a eu pour slogan : « La France c’est comme une mobylette, pour avancer, il lui faut du mélange ». Les 5 trajets pour Paris sont partis de Marseille, Toulouse, Lille, Brest et Strasbourg.

  L’affiche est aussi sortie en autocollant.

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Entraide face au racisme]. — Paris : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....), . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une : bleu) ; 55 × 42 cm.

  • Affiches par pays : France
  • Lieux d’archivages : CDA (FA, Paris)  ; IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes : racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements :
  notes :
  descriptif :


  D’abord en autocollant (8,5*11 cm) la même année (1985), puis en 1987.

  texte :

  Entraide

  face au racisme

  Fédération anarchiste


  sources :

  Œuvre du groupe de Fresnes-Antony de la Fédération anarchiste ?

  Existe en autocollant (IISG BG A50/804 (iisg)), annoncé dans Le Monde libertaire n° 576 (23 mai 1985) en supplément au Magazine libertaire n° 6.

  Une autre édition en autocollant — faisant partie d’une série de 3 — est faite en 1987 par la commission propagande de la Fédération anarchiste d’après Le Monde libertaire n° 672 (10 septembre 1987).


  1987
  Affiche liée


  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Salut les potes !] / Michel Pinel. — Bruxelles = Brussels Bruxelles : éditions du 22_Mars (Bruxelles) ; [et al.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge, noir) ; 60 × 42 cm.

  • Affiches par pays : Belgique
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : émigration et immigration  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) : Noël, Serge (1956-....)
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo (jeunes sur un escalier) ]

  texte :

  Salut les potes !

  67,9 % des Bruxellois : racisme, pas pour moi

  (sondage UNISOP - Le Soir - 12 mars 1985) [logo] Touche pas à mon pote

  Photo Michel Pinel - avec le soutien du GSRA-Bxl, et de l’asbl 22 mars

  Association des jeunes marocains - Radio Chahab, la radio des jeunes arabelges de Bxl.

  Éditeur responsable : Serge Noël, 146 ch. de Wavre 1050 Bxl.
  Affichage culturel : exempt de timbre


  sources :

  Paru en avril 1985.


  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Zwart behang, jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages : IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes : délégation de pouvoir (élections)  ; émigration et immigration  ; racisme et antiracisme  ; technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements : journal mural
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte (journal mural / Newspaper poster) ; photo (portrait de Margareth Thatcher) ; dessin (homme noir planté dans un mur par un sabre occidental « Hoe blanken beschaven ») ]

  texte :

  jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987

  Zwart behang

  Kolofon

  Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideen. Daarnaast willen we onze kijk gewen op aktualiteiten.
  Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
  Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

  Het LAO
  Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.
  Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we samen iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :
  LAO, Baarshof 14, Tilburg
  Doen !

  Vluchten kan niet meer…

  Sinds 15 april voert het ministerie van justitie een nieuw vluchtelingenbeleid. De cijfers van de eerste week tonen aan dat het in praktijk hierop neerkomt dat geen enkele asielzoeker/ster een vluchtelingen- of verblijfsstatus krijgt. In één enkel gesprek tussen politie of ambtenaar en asielaanvraager/ster wordt beslist of deze in Nederland kan blijven of niet. Het recht om
  hiertegen in beroep te bestaat in de praktijk al niet meer. Advokaten krijgen meestal geen of te weinig informatie om iets te ondernemen. Asielzoekers worden opgesloten en teruggestuurd naar waar ze vandaan kwamen. Van Zaire is in ieder geval bekend dat vluchtelingen daar bij terugkomst worden vermoord. Iraanse vluchtelingen worden meestal naar Turkije gestuurd, waarna ze op grote schaal worden uitgezet naar Iran. Zo kan in één dag een vluchteling hier aankomen, een gesprek voeren, waarin wordt beslist dat hij/zij geen vluchteling is en worden uitgezet met mogelijk eksekutie
  als gevolg.

  “Vluchtelingen worden zo steeds meer het slachtoffer van een beleid dat de centrumpartij — als ze nog in de kamer vertegenwoordigd was geweest — van harte had kunnen ondersteunen” (Lankhorst. PPR) Als wij niets kunnen ondernemen gaat dit door. In Amsterdam wordt een stedelijk solidariteitskomitee voor vluchtelingen (Posbus. 11501) opgezet om bovengenoemde praktijken te bestrijden. komst worden vermoord. Landelijk wordt geprobeert om hiervoor een netwerk op zetten. Neem je verantwoordelijkheid en schrijf of bei (020-246850).

  Genentechnologie : droom van nazi-zwijnen

  In allerlei wetenschappen wordt geëxperimenteerd. In de mediese- en biologiere wetenschap doet men onder meer onderzoek naar voortplanting en erfelijkheid. Dit heet met een duur woord : genentechnologie. Deze technologie is inmiddels zover dat we in staat zijn om de voortplanting en
  erfelijkheid sterk te beinvloeden : genetiese manipulatie In ons kapitalisties systeem wordt alleen geld in projekten gestoken wanneer ze winst opleveren. Overheid en bedrijfsleven hebben belang bij gezonde, slimme, gehoorzame mensen, die werken, eten, kinderen krijgen en sterven zoals de machthebbers dat willen. Geestelijk en lichamelijk gehandicapten, domme, lelijke, ongehoorzame mensen kosten alleen maar geld en brengen niet genoeg op. Met genentechnologie is het nu mogelijk om de natuur naar de hand te zetten. Het uiteindelijke doel hiervan is om meer ’waardevolle’ personen te krijgen en ’minderwaardige’ kinderen niet geboren laten worden.

  Wie hadden er in het verleden ook alweer van deze akelige ideeën ??? Precies, de nazi’s. In Nederland zijn de grootste investeerders in biotechnologie : Unilever, Akzo, Shell, DSM, Heineken en Gist Brocades We moeten ons niet laten belaen overrompelen door doktoren en specialisten. Laten we zèlf bepalen of we die onnatuurlijke ingrepen (zoals bijvoorbeeld vruchtwaterpunkties en reageerbuisbaby’s) eigenlijk wel willen.

  Gebed van het Kamerlid

  Onze vader, die in de stembus zijt,
  Geheiligd worden Uw 5000 gulden,
   
  Dat Uw zegeningen komen,
  En de arbeiders mij kiezen.
   
  Zowel om me vet te mesten,
  Als om me fijn te doen reizen
   
  Geef ons heden ons vaantje weer
  En vergeef ons onze revolutionaire zonden
   
  Omdat we onze kiezers toch altijd verraden en bedrogen hebben.
  En leidt ons niet in de verzoeking
   
  der opstandigheid regen U, o heilige Staat,
  En verlos ons door Uw gevangenissen,
   
  Van de boze anarchist, die niet stemmen wil
   
  Amen.

  J Onbekend Alarm 1922. 01. 2


  sources :
   


  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Zwart behang, jaargang 2 Nr 12-okt 88]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)  ; IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes : colonialisme  ; populations autochtones  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire : Australie
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements : journal mural
  notes :
  descriptif :


  [ texte (journal mural / Newspaper poster) ; photos ]

  texte :

  Zwart behang

  Zwart behang is een uitgave van het Landelijk anarchisties overleg-voor info : Baarshof 17 Tilburg — Jaargang 2 Nr 12-okt 88

  Wit Australië heeft zwarte geschiedenis !!

  een aboriginal man aan het woord : "In 1770 kwam een witte zeeman aanzetten met een boot uit Engeland en zei :-dit land is Terra Nullius. Braakliggende woestenij en onbewoond. Hij hees een stuk vod aan een stok als het merkteken van de witte man en zei dat het hele land toebehoorde aan de Koning van Engeland. Meer witten kwamen op 26 januari 1788 en toen schoten ze ons neer omdat zij meenden dat wij op het terrein van de engelse koning stonden. Op één of andere manier meende hij dat zijn vod en zijn stuk papier hem ’t recht gaven, en hij nam ons recht op leven, op land en op een eerlijke deal af, en toen de meesten van ons doodgeschoten waren, duwde hij ons in veekampen, vluchtelingenkampen waar we vandaag nog zijn".

  Fest ?

  1988, het tw2ehondertste jaar van de kolonisatie van Australië door Europeanen-witte-. Op dit moment zijn er nog maar 200.000 van de oorspronkelijke bewoners, de Aborigenes. Zij moeten toezien hoe de 14 miljoen witte inwoners vieren dat 200 jaar geleden een handje vol Europese voorvaderen voet aan wal zetten en begin maakten met de uitmoording van de toen ca 2 miljoen aanwezige Aborigenes.

  200 jaar kolonisatie

  De Aborigenes leefden naar schatting al zo’n 40000 jaar in Australië toen de Engelse kolonisten onder "goddelijke gezag", in 1788 bezit namen van het land. Noch in 1788 noch daarna is er over het Aboriginal land onderhandeld, De Europeanen beschouwden de Aborigines als een minderwaardig soort mens, gelijkwaardig aan dieren, waarmee ze konden doen en laten wat zij wilden. De hele 19e en 20e eeuw werden de Aborigines eenvoudig verdreven of vermoord als de blanken hun land wilden hebben. Voorzover de overlevenden niet als slaven werden tewerkgesteld, werden ze uitbetaald met rum zodat ze aan de drank raakten. Ze werden gemarteld en uitgebuit en vielen op grote schaal ten prooi aan allerlei geïnporteerde ziekten, waartegen ze geen verweer hadden. De vrouwen werden gedwongen zich te prostitueren en kinderen werden van hunouders weggeroofd an hen een westerse "beschaving" bij te brengen.

  De laatste slag

  Alleen de Aborigines in de meest ontoegankelijke afgelegen en onvruchtbare gebieden bleef kontakt met de europese expansiedrift aanvankelijk bespaard. Maar ook daar kant nu verandering in nu de laatste jaren juist daar, in de bergen en de woestijnen van Noord- West- en Centraal Australië een overvloed aan bodemschatten zijn ontdekt. Steenkool, ijzererts, goud, zilver, diamant, uranium, het kant allemaal in grote hoeveelheden voor. Australië is bezig met een jacht naar grond-stoffen, waarmee de Aborigenes, zoals het er nu naar uit ziet, hun laatste stukjes land zullen kwijtraken. Ook nu nog denken de witten recht te hebben op het land.

  De huidige situatie

  De 200.000 Aborigenes vormen een gekleurde "derde" wereld enklave binnen het "beschaafde" Australië. Op het gebied van mensenrechten, huisvesting, voedselvoorziening, gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en eigendomsverhoudingen warden zij door de witte samenleving gediskrimineerd, verwaarloosd en uitgebuit. De kindersterfte is drie maal zo hoog als onder de rest van de bevolking. De gemiddelde levensverwachting van een Aborigine is 52., 20 jaar korter dan die van zijn witte, mede Australiër. Gedurende die tijd ontvangt hij slechter onderwijs, is hij of zij vaker en langduriger ziek en loopt hij bovendien zo’n 13 maal grotere kans an in de gevangenis te belanden dan degenen die zijn/haar enige oorspronkelijke bezit, het land en daarmee de kultuur, hebben afgenomen, de witten. En sinds 1980 zijn in die gevangenissen 108 Aborigines gestorven onder zeer bedenkelijke omstandigheden : verwaarlozing, afranzelingen door witte bewakers. Een van de eksessen in een racistiese staat !

  Nederland en het feest ?

  Net zoals bij engelsen zitten er veel nederlanders is het ’land van melk en honing’, het land waar in de jaren 50 en 60 duizenden nederlanders naartoe emigreerden. Voorwaar een reden vee, Nederland uk’ aan dit schijnheilige feest mee te doen. Een greep : -de PTT heeft een speciale postzegel uitgegeven ; -een brosjure van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor nederlandse scholen : een brosjure vol racisme en diskriminerende opmerking-over Aborigines ;
  - bekende nederlanders- als Mulisch, Nooteboom en koningin Beatrix- die de witte festiviteiten op komen luisteren (Beatrix gaat eind oktober).

  Dat bij deze aktiviteiten geen, nauwelijks of onjuiste informatie zal worden gegeven over de huidige situatie van de Aborigines ligt voor de hand. Dat zou te pijnlijk zijn. Niet in de laatste plaats vanwege de nederlandse bijdrage aan de kolonisatie van Australië.

  Geen feest

  De Aborigines zijn vreemdelingen in hun eigen land geworden, uitgebuit, uitgemoord, vertrapt en gediskrimineerd. Voorwaar geen reden tot feest, een feest dat zeker geen ondersteuning vanuit Europa verdient ! Nederland dient de festiviteiten te boykotten. Aboriginal vertegenvoordigers roepen NL op niet mee te doen. Laat je protest horen. Schrijf of bel naar iedereen die op bezoek gaat of mee doet, vertel over de wantoestanden in Australië !

  In de woorden van Yunupingu, een traditionele Aborigine uit Noord-Australië :

  Dit jaar zullen we ons terugtrekken op ons land, en we zullen treuren om onze mensen en onze talen die zijn uitgemoord tijdens jullie korte verblijf met ons. Wij zullen geen miljoenen uitgeven aan advertenties, of spelletjes bedenken die volwassen mensen dan moeten gaan spelen, en we zullen geen monumenten bouwen.

  Dat hoeven we niet Le doen. Onze manier van vieren en onze ceremonies komen voort uit ons dagelijks leven. Wij hoeven niets te forceren of op te sieren. Het leven zelf is onze viering. En door op onze manier te leven, laten we ons respect voor het land zien, niet voor de daden van individuen.

  Het is ons geloof dat het land, de aarde, deze viering van ons nodig heeft — als bewijs dat we er nog steeds om geven, om Le overleven en te kunnen groeien.

  Normaal gesproken houden we deze dingen voor onszelf. Maar nu, als wij iets vieren, wanneer we onze liefde en zorg voor het land herbevestigen, wanneer we duidelijk stellen dat we hebben overleefd, hopen we dat jullie door hebben wat wij doen. Wij hopen dat jullie nadenken over hetgeen wij zeggen. Dit hopen we, omdat we willen dat jullie zullen beginnen te begrijpen wat het betekent om om het land te geven. Helaas hebben jullie in de korte periode dat jullie hier zijn daar weinig blijk van gegeven. Jullie hebben het water vervuild ; planten, dieren en vogels vernietigd ; ons bijna uitgeroeid ; de lucht vergiftigd ; erosie en overstromingen veroorzaakt en woestijnen gecreëerd waar eens bossen waren.

  Jullie kunnen zo niet doorgaan. Zonder respect voor het land zijn we allemaal verloren.

  Wij kunnen waarde hechten aan het land waarop we leven, maar niet aan ’t land dat jullie hebben gestolen en kapot hebben gemaakt. Pas als jullie om het land gaan geven zoals wij dat doen, kan er sprake zijn van hoop.

  Dus — luister eens goed naar onze boodschap dit jaar, en denk er over na. En kijk dan eens goed naar jezelf : met die puinhoop die jullie van ons land hebben gemaakt — denk je werkelijk dat je iets te vieren hebt ?

  Staande op deze toren en uitkijkend over het land, kun je duidelijk zien wat de blanken in 200 jaar tijd hebben gedaan. Eigenlijk heb ik op deze plaats niet langer het gevoel op, Aboriginal land te zijn. We hebben gehoord dat jullie koningin dit zogenaamde 200-jarige bestaan van Australië wil gaan vieren. Zij Moet zich realiseren dat ze hier de handen komt schudden van de onderdrukker van de Aborigines. Wij hopen, en dit vragen we de mensen in Nederland, dat dit bezoek kan worden voorkomen.


  Aborigine vlag [vlag]
  Zwart — de autochtone ’Aboriginal" bevolking
  Rood — het land en het bloed vergoten bij de verdediging van t land
  Geel — de Zon schenker van al het leven


  ABSOC 88 — Voor meer informatie

  ABSOC (aboriginal Solidariteits Campagne)
  Postbus 4090, 1009 AB Amsterdam
  tel. : 022-938625
  of
  Walstraat 21, 7511 GE Enschede
  tel. : 053-318050 (di van 1400-1600 uur)

  Verder lezen ? :

  De dromtijf, verhalen van de australiese aborigines
  Ankh-Hermes, Deventer (1983)

  200 jaar onderdrukking, bundel van div artikelen
  PIK/ABSOC, Walstraat 21 Enschede

  Australische Aborigines in verzet
  XminY weerwerk Noordermarkt 26 Amsterdam

  ABSOC 88 nieuwsbrief
  postbus 4090, 1009 AB Amsterdam


  sources :

  Encre noir ou brune ?
  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Plus jamais ça !]. — [S.l.] : 912 (ed.), . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays : France
  • Lieux d’archivages : CDA (FA, Paris)
  • Liste des thèmes : art : affiche  ; extrême-droite  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire : Allemagne : histoire : 1933-1945
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photos (reproduction de deux affiches racistes) ]

  texte :

  1931, les nazis disaient : « 5000.000 chômeurs, 400.000 juifs, la solution est très simple… »

  Aujourd’hui le Front national dit : « 3 millions… de chômeurs ce sont 3 millions… d’immigrés de trop ! […] »

  Plus jamais ça !


  sources :

  Date butoir d’après Le Monde libertaire n° 1001 (25 mai 1995), p. 3 (photo d’une manifestation de 1990).  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Aktionstage gegen Wohnungsnot, soziale Ausgrenzung und Rassismus] / George Grocz. — Münster (Westfalen) : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge, noir, papier blanc) ; 42 × 60 cm.

  • Affiches par pays : Allemagne
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : logement, habitat  ; racisme et antiracisme  ; urbanisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; dessin (ville avec grands immeubles aux logos de multinationales : « Hier baut die Stadt Münster. Teure Freßlokale Nobelkaschemmen und Luxushotels für Yuppies, Ärtze und Anwälte » ; squat au premier plan « wenn der Spekulant es will [∞∞] kommt der Mieter auf den Müll ? » (attaqué par un néo-nazi), manifestation filmée par un policier + extrait d’un dessin de Georges Grorz ? entouré de jets de monnaies et de billets de banques ; etc. ; grand usage d’images type Letraset™) ]

  texte :

  12.10. - 19.10. 1991

  Aktionstage gegen Wohnungsnot, soziale Ausgrenzung und Rassismus

  SA., 12.10. : Video "Bauwagenstadt in Köln" und anschließend Diskussion, 20.00 Uhr, Themroc, Bremer Str. 42

  DO., 17.10. : Informations- und Diskussionsveranstaltung "Rassismus in Münster", 20.00 Uhr, KSG, Frauenstr. 3 - 7, 20.00 Uhr

  FR., 18.10. : ab 6.00 morgens Aktion am Ludgerikreisel : Lebensräume statt Parkräume !

  SA., 19.10, : Fahrrad-Info-Tour gegen Umstrukturierung, Ausgrenzung und Rassismus (Start 11.00 Uhr, Ludgerikreisel)
  Abends : Ab 21.00 Uhr Fete im Tryptichon (Hawerkamp). Bands : My 7 ate 4, Partitur.
  Ferner : Infostände, Essen, Trinken,…

  VeranstalterInnen/UnterstützerInnen : Bündnis gegen Wohnungsnot, AStA der Uni, AStA der FH, Ausländische StudentInnenvertretung, autonome Häusergruppe. Verein zum Erhalt preiswerten Wohnraums e.V., Umweltzentrum, Verein "Wohnen im Dreieck"/Verein für historisch bewußte Stadtentwicklung e.V., Bündnis autofreie Innenstadt, Friedensinitiative Münster, Initiativkreis Nieberdingstraße, KSG, GAL/Grüne Münster, Robin Wood, Einzelpersonen

  druck Werkstatt […]

  Sorev — Oschefürim


  sources :
     notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Karawane gegen EG ‘92]. — Basel [fr]Bâle [ca]Basilea [de] [el]Βασιλεία [en] [eo]Bazelo [es]Basilea [it]Basilea [nl]Bazel [pt]Basileia <  ; Bern Berne  ; Zürich Zurich : Kasama (Infoladen) : Libertäres Zentrum : Reithalle, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (trois : rouge, noir, vert, papier blanc) ; 30 × 42 cm.

  • Affiches par pays : Suisse
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire : Union européenne (UE, CEE, ...)
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : conférence, débat…  ; galas et actions de soutien
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte (programme) ; photo (enfant tirant à l’arc avec une flèche enflammée) ]

  texte :

  Nicht kleben

  Karawane gegen EG ‘92

  21.-24. September in Bern

  gegen Rassismus-grenzen auf für alle !

  Vom 15. August bis zum 15. Oktober 1991 wird eine Gruppe von Menschen mit mehreren Fahrzeugen quer durch Westeuropa fahren. Diese Karawane stoppt in verschiedenen Städten, wo jeweils ein politisch-kulturelles Programm zur Situation in “Europa 92” vorgesehen ist. Das Ziel der Karawane ist den internationalen Widerstand gegen das vereinheitlichte Europa zu vernetzen und an die Oeffentlichkeit zu tragen.

  Samstag, 21. September fest auf dem Baerenplatz

  von 18-24Uhr (Bei Regen in der Reithalle, Grosse Halle)

  Es spielen :
  Happysad (ZH)
  Stop the Shoppers (BE)
  Folkloregruppe ERNK (Musik und Tanz aus Kurdistan)
  Wir laufen nicht Stemenbahn (Tanzgruppe aus ZH)
  Nichts passiert (Kabaret aus Dortmund)

  sowie Essen und Trinken, Infostände, Spiele und Ueberraschungen.

  Sonntag, 22. September Diskussionsseminare in der Reithalle

  zu den folgenden Themen (Aenderungen möglich) :
  -Migration/Asylpolitik
  -Knast/Repression
  -Landwirtschaftspolitik/Alpbewirtschaftung
  -Frauen und EG (nur für Frauen)
  -Wirtschaftskrieg Zussammenhänge/verschärfte Ausbeutung weltweit

  Die fünf Seminare werden in zwei Blöcken abgehalten, von 12-15Uhr und von 15-18Uhr. Alle Interessierten sind eingeladen teilzunehmen. Zu Beginn der Seminare wird jeweils ein Referat gehalten, das von einer Gruppe oder Einzelperson vorbereitet wird, die sich mit dem jeweiligen Thema intensiv auseinandergesetzt hat.

  10.12Uhr gemeinsames Frühstück 18-20Uhr Abendessen

  Um 20Uhr ist eine grosse Diskussion mit allen Teilnehmerinnen vorgesehen. Dabei sollen zuerst Berichte von den Seminaren am Nachmittag und dann Positionen, Stellungsnahmen und Einschätzungen von den verschiedenen eingeladenen Organisationen und Gruppen zur EG bekanntgegeben werden. Danach kann die Diskussion geöffnet werden, mit dem Ziel Gemeinsamkeiten unter den verschiedenen Gruppen zu finden, die unter Umständen eine zukünftige Zusammenarbeit ermöglichen.

  Für weitere Informationen :
  Autonome Volxbibliothek, Neubrückstrasse 8, 3012 Bern, Tel 031/24 63 17 Fax 031/24 78 74
  Infoladen Kasama, Bäckerstrasse 51, 8004 Zürich
  Libertäres Zentrum, Brombacherstrasse 33, 4057 Basel, Tel 061/ 692 08 85


  sources :
   

  1991

  1991
  Affiches liées


  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Krossa rasismen] / Lars Forsstedt. — Stockholm : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge, noir, papier blanc) ; 60 × 42 cm.

  • Affiches par pays : Suède
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : art : musique  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo (deux jeunes noirs) ]

  texte :

  Krossa rasismen

  Försvara rätten till asyl • Solidaritet mellan svenskar och invandrare

  Kom till Kungsträdgården

  Vid Karl XII torg

  lördagen den 30 november

  Klockan 13.00

  Uppträdanden och andra medverkande :

  John Lindqvist — suck (stand up)
  Mats Barrdunge — filosofisk agitation
  Infinite Mass — militant rap-grupp

  Diverse tal och appeller

  Arr : Stoppa rasismen M.FL

  Bild : Lars Forsstedt/Etc


  sources :
   


  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Prison + expulsion = double peine]. — Paris : REFLEX, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : noir, jaune, texte en défonce, papier blanc) ; 60 × 89 cm.

  • Affiches par pays : France
  • Lieux d’archivages :
  • Liste des thèmes : émigration et immigration  ; prison  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :


  [ texte (jaune sur fond noir) ; dessin (avion ou un peintre remplace « Air Pasqua [1] » par « Air Cresson ») ]

  texte :

  Prison + expulsion = double peine

  — pour en finir avec la double peine
  — pour le droit au séjour

  Meeting national

  Avec des expulsés et leur famille, des avocats, des députés européens

  Samedi 14 décembre 1991 à 14 h 30

  à la Bourse du Travail de Saint-Denis — rue Boby Sands, M° Saint-Denis-Porte de Paris de 14 h à 19 h 00

  Associations signataires : Amicale des Algériens en Europe, associations de Gennevilliers, ASTI, ATMF, CEDETIM, CGT, CIMADE, Comité National contre la Double Peine, FASTI, FETAF (Fédération des Travailleurs Africains en France), GISTI, IM’MEDIA, JALB (collectif Rhône-Alpes), LCR, MRAP, Réflexe, Résistance des Banlieues, SAF (Syndicat des Avocats de France), SNES, Syndicat de la magistrature, UTIT, Les Verts

  Contact comité national : (1) 45 33 41 95


  sources :

  Pas d’imprimeur indiqué. Signature du dessinateur illisible.

  Notes

  [1« Air Pasqua » est une expression créée lors de l’expulsion par charter de 101 Maliens, le 18 octobre 1986.
  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Demonstration gegen Menschenverachtung und Rassismus = Manifestation contre le mépris et le rassism]. — Biel/Bienne Bienne : [s.n.], . — 1 affiche (photocop.) : n. et b. ; 42 × 30 cm.

  • Affiches par pays : Suisse
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : droits  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :


  [ texte (bilingue allemand, français) ; photo (manifestation suite à un incendie criminel à la rue Franche = Freie Strasse) ]

  texte :

  gegen Menschenverachtung und Rassismus = contre le mépris et le rassisme [I.e. rascisme]

  Demonstration = Manifestation

  De./Je. 19.3. 92, 18.00h

  Zentralplatz / place Centrale

  Der Brandanschlag von Sonntag an der Freiestrasse darf nicht unbeantwortet bleiben !!
  Tragen wir unsere Empörung auf die Strasse !

  Il ne faut pas que l’incendie criminel de la rue Franche reste sans réponse !!
  Descendons dans la rue exprimer notre indignation !


  sources :
   


  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Journées d’action anti-fasciste et anti-rasciste, novembre 92 = Antirassistisch - antifaschistische Aktionstage]. — [S.l.] : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge, noir, jaune, texte en défonce, papier blanc) ; 43 × 31 cm.

  • Affiches par pays : Suisse
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : fascisme et antifascisme  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; dessin (personnage se regardant filmé par la TSR - Télévision Suisse Romande — et pensant : « ces étrangers ! ») signé « plackerei + main avec pinceau » ]

  texte :

  journées d’action anti-fasciste et anti-rasciste, novembre 92

  Lausanne - St-Gallen - Genève - Zürich - Basel - Bern

  antirassistisch - antifaschistische aktionstage


  sources :
   


  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Krossa rasismen]. — [S.l.] : [s.n.], [  ?] . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge, noir, papier blanc) ; 60 × 42 cm.

  • Affiches par pays : Suède
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : fascisme et antifascisme  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements :
  notes :
  descriptif :


  [ dessin (poing rouge cassant des photos de manifestions d’extrême-droite) ; texte ]

  texte :

  Krossa rasismen

  Sparka uppåt

  inte neråt


  sources :

  1991 eller 1992 ?  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [El racismo mata. No estan matando. El color de tu compañero no es el enemigo.]. — Barcelona Barcelone : CNT_ (España) : Joventuts llibertaries, [ca  ] . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 43 × 30 cm.

  • Affiches par pays : Espagne
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : prison  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements :
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; dessin (cellule de prison) ; photo (prisonniers cassant des cailloux) ; sigles ]

  texte :

  Manifestación dia 20 domingo a las 11 horas, Plaza San Agustin

  Ley corcuera : [dessin prison]

  El racismo mata

  Nos estan matando

  El color de tu compañero no es el enemigo.

  Los enemigos son el Estado y el capital que representan la opresión y la desigualdad

  [logo] CNT-AIT Acción Directa — [logo] Joventuts llibertaries


  sources :
     notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Wij zijn hier, wij blijven hier]. — Bruxelles = Brussels Bruxelles : de Nar_, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une : bleu, papier blanc) ; 42 × 42 cm.

  • Affiches par pays : Belgique
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée : Nar_ (Brussels), de
  • Vie des mouvements :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photos (portraits groupes d’humain·e·s) ]

  texte :

  Wij zijn hier

  Wij blijven hier

  Raamaffiche. Uitgave De Nar, bijlage bij nummer 77 van februari ’93.

  Drukkerskollektief De Wrikker : 03/218.56.74


  sources :
     notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [Lutter ensemble contre les mesures de contrainte = Tev hev ceng bikin = Fighting together]. — Bern Berne : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge, noir, texte en défonce, papier blanc) ; 42 × 60 cm.

  • Affiches par pays : Suisse
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : émigration et immigration  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire : Turquie
  • Noms cités (liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :


  [ texte trilingue (français, kurde, englais) ; montage photo (Kaspar Villiger, un avion, des hommes) ]

  texte :

  Lutter ensemble contre les mesures de contrainte

  Tev hev ceng bikin

  Fighting together

  Contre les mesures de contrainte et les rapatriements arbitraires
  Pour une vue quotidienne solidaire sans racisme

  Hember tedbîren zorbazî u desxistinen der
  Ji bu jîyanekê hevkarî u bê rihperîstî

  Against coercive measures and deportations
  For a life in solidarity without racism

  La libération ne connait pas de frontières

  Rizgarî sînor nas neke

  Liberation has no borders

  Manifestation inter-régionale à Berne, le 22 oct. 13.30 h

  Genfesgasse/Neuengasse près de la gare

  Nicht kleben


  sources :
   

0 | 50 | 100Autres 
 • Anarlivres : site bibliographique des ouvrages anarchistes ou sur l'anarchisme en français
 • Cgécaf : Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones