Leuven

Louvain

 
 

Affichage par année

10 affiches :

 

  [Dag van de anarchie 1982]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Dag van de anarchie 1982]. — Leuven Louvain  ; Mechelen Malines : La) Cecilia (Leuven, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : rouge , papier blanc ) ; 61 × 43 cm.

  • Affiches par pays  : Belgique
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : art : cinéma  ; culture  ; presse  ; propagande
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : De Wit, John  ; Heirebout, Karel  ; Holterman, Thom (1942-....)  ; Illeghems, Dany  ; Schildermans, Jozef  ; Steenkiste, Guido  ; Van Steenis, Joost  ; Vanheerentals, Luc
  • Presse citée  : Paradox  ; Vrijbrief  ; Vrije (de)
  • Vie des mouvements  : conférence, débat…  ; spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :


  [ texte (invitation à une journée culturelle) ; dessin (foule cagoulée, floue) ]

  texte :

  Dag van de anarchie

  Leuven 3-4 april 1982
  onze dagen duren 48 uur.

  Zaterdag 3 april (vanaf 10 h)

  Discussiethema’s :
  1. Arbeiders- en werklozenstrijd
  met Karel Heirebout (Boel-Temse) e.a.

  2. Autonoom jongerenverzet
  met Joost Van Steenis, Vrijbrief, krakers uit Gent en Brussel e.a.

  3. Versterking van de staat
  met Pour, Onkruit-België e.a.

  4. Ekologie en politieke strijd
  met Guido Steenkiste (VAKS), Chooz-komite, Dany Illeghems (Elcer-lyc)

  5. Feminisme en mannenbeweging

  6. Alternatieven ten aanzien van het kapitalisme
  met leefgemeenschap De Regenboog (Brussel), Geitencoöperatief (Alken) e.a.

  7. Theorie in het anarchisme
  Jozef Schildermans, over “Anarchisme in België tussen 2 Wereldoorlogen”
  John De Wit e.a., over “Foucault en macht”
  Thom Holterman, “Geschiedenis van het Nederlandse anarchisme”
  Luc Vanheerentals presenteert zijn boek “Leven in de anarchie”

  Zondag 4 april (vanaf 14 h)

  1. Naar een nieuw libertair tijdschrift ?
  met Paradox, De Vrije, Vrijbrief e.a.

  2. Naar een betere coördinatie van anarchistische kollektieven en akties ?

  Zaterdagavond : fuif

  Dooelopend muziekbands, performances en films
  met o.M. : Vervreemdinf — Unimog — Regiment od Dessorder — Kempische Metaalwerken — O-Veux — Das Neufunkd — Bazar Noire — Didi de Paris — Walter Van Rooy — Dirk Van Severen — Club Moral — Ria Pacquée — Guy Bleus — James Bordello — Madame d’Amsterdam — Kebab — Dorsal Ares — Dirk Vallons — Bart Reckmans — Bob Vincke — Erik Colpaert — Waving Onduluts — The Maze — Tom Lanoy — Men-2nd — Cinema Rasch

  Plaats : Leuven (België), op en rond ’t Stuc, Aud. Vesalius, Isol, Van Evenstraat 20, Leuven

  Alle informatie en V.U. (voorbereidende brochure, definitief programma) : Dag van de Anarchie 1982, Luc Vanheerrentals, Lepelstraat 30, 3000 Leuven

  Inkom : 100 BF — Eet en slaapgeleheid voorzien

  Organisatie : La Cecilia, (anarchistisch kollectief Leuven)


  sources :
     [Dit Europa brengt de gezondheid ernstige schade toe = Cette Europe nuit gravement à la santé]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Dit Europa brengt de gezondheid ernstige schade toe = Cette Europe nuit gravement à la santé]. — Leuven Louvain : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : noir , jaune , texte en défonce ) ; 42 × 60 cm.

  • Affiches par pays  : Belgique
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)  ; CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : capitalisme et anticapitalisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Union européenne (UE, CEE, ...)
  • Noms cités (± liste positive)  : Engelen, Ingrid
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte (jaune sur fond noir) ; dessin (12 « Jolly Roger » remplaçant les étoiles du drapeau européen ) ]

  texte :

  Dit Europa brengt de gezondheid ernstige schade toe - Cette Europe nuit gravement à la santé

  12 tot 17 juni in Amsterdam — Eurotop van onderop

  Info : Los Buenos/Tegenstroom Parkstraat 14-3000 Leuven - 016/29.30.79

  Op 16 en 17 juni vindt in Amsterdam de Intergouvernementele Conferentie (IGC) plaats. Hier zal beslist worden over het vervolg op het Verdrag van Maastricht.

  Een rode draad doorheen de geschiedenis is het gebrek aan democratische inspraak. Een democratisch Europa stopt natuurlijk niet hij het Parlement. maar het nou een begin kunnen zijn. Tot nu toe is er nog nooit rekening gehouden met verzet tegen beslissingen van de Europese Unie (anti-wegen akties, akties tegen het Verdrag van Maastricht of de sluiting van Forges de Clabecq e.a.). dit niet en zal veranderen door akties van onderop.

  Voor de IGC is er nog geen tekst betreffende buitenlands beleid en veiligheid gekend. Toch moet deze gelegenheid aangegrepen worden om een vreedzaam Europa te bewerkstelligen. Veiligheid in Europa is immers niet afhankelijk van militaire middelen. Een vreedzaam Europa is een Europa dat haar legers (en kernarsenalen) afbouwt in plaats van de strijdkrachten te bundelen en dat ingaat tegen de wapenhandel in plaats van zelf wapens te verhandelen.

  Door de Europese economische integratie hebben vrouwen steeds moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt. omdat de economische ontwikkeling in de richting gaat van schaalvergroting. verhevigde concurrentie. meer ruimte voor multinationals en uitstoot van arbeid. Groepen die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. zoals vrouwen en allochtonen. zullen daardoor nog moeilijker een betaalde baan krijgen. Politiek gezien spelen de belangen van vrouwen en minderheden nauwelijks een rol in de EU.

  Een vluchtelingenbeleid dat zich richt naar de normen van de lidstaten met de strengste regelingen. een repressief drugsbeleid. formele en informele samenwerking van de geheime diensten. het Schengen-akkoord. … op Europees vlak wordt een steeds repressievere aanpak bewerkstelligd zonder enige controle over de uitvoering ervan. Elk van deze maatregels betekent een verdere schending van onze privacy en vrijheid en zal onvermijdelijk leiden naar een Europa dat haar burgers beter controleert en haar gevangenen slechter behandelt dan Nazi-Duitsland.

  Ondanks de mooie woorden in beleidsstukken wordt het milieu door de Europese Unie beschouwd als een obstakel voor economische groei. Meer dan driekwart van de begroting van de EU gaat naar landbouw- en structuurfondsen. De EU is verantwoordelijk voor de groei van het transport en dus de dramatische toename van o.a. het broeikasgas CO2. De landbouwsubsidies van de EU vloeien naar de grootste en meest intensieve landbouwbedrijven. bio-industrie en biotechnologie. Een ecologisch Europa is een Europa waar ecologische waarden. naast sociale waarden prioritair zijn. en niet de vrije markt.

  Dat 1997 door de Europese Commissie uitgeroepen is tot Europees Jaar tegen het Racisme staat in schril contrast met de praktijk van een Europa dat nog nooit zo’n gebrek aan gastvrijheid heeft gekend. De groei van extreem rechts wordt door het huidige beleid enkel in de hand gewerkt. Migratie vanuit landen waar het politiek. economisch of sociaal gezien slechter is. is geen tijdelijk fenomeen. maar een eeuwenoud proces.

  Het huidige neoliberale beleid van de EU brengt een verdieping met zich mee van de kloof tussen Noord en Zuid. Dor middel van vrijhandelsakkoorden enerzijds en protectionistische maatregelen anderzijds houdt het Noorden en dus de EU nog steeds het Zuiden in haar greep. Opheffing van de schuld en eerlijke handel zijn essentieel om deze kloot te dichten.

  De Europese Unie is een vertegenwoordigster van het neoliberalisme. een wilde variant van het kapitalisme waarin men ervan uitgaat dat indicatoren als het Bruto Nationaal Produkt aangeven hoe het met mensen is gesteld. dat economische groei jobs opleven… Menselijke waardigheid wordt dus vervangen door cijfers over groei en Productiviteit. Werk voor allen die willen. minder werken. anders werken. een gewaarborgd inkomen. anders en iets anders produceren moeten leiden naar een nieuwe sociale cultuur waarin de menselijke waardigheid menig centraal staat.

  Het verdrag van Maastricht heeft nu reeds zijn slachtoffers geëist en het vervolg erop zal hier geen verbetering in brengen. Het beest dat woedt in Europa, woedt overal in de wereld, het is oud en heeft een naam : kapitalisme. Strijden voor een humane samenleving, betekent een afbraak van het kapitalisme.

  v.u. Ingrid Engelen, Parkstraat 14, 3000 Leuven


  sources :
   


  [Er is veel leuker werk dan het werk dat je nu moet doen]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Er is veel leuker werk dan het werk dat je nu moet doen]. — Leuven Louvain : Collectief Zonder Stembiljet (Leuven), . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : noir , vert , papier blanc ) ; 34 × 34 cm.

  • Affiches par pays  : Belgique
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)
  • Liste des thèmes  : délégation de pouvoir (élections)
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; fond de « A cerclés » organiques ]

  texte :

  Er is veel leuker werk dan het werk dat je nu moet doen

  Na de inspanning komt de ontspanning.

  Wat als het altijd spanning is ?

  Zelfgekozen werk, gelijkwaardig georganiseerd voor en door het volk.

  Iedereen inspraak op de werkvloer. Werk in relatie met mens en natuur, niet in de eerste plaats voor het geld maar voor een maatschappij die iedereen ten goede komt. Ver is het anarchisme dan niet, ver weg van de verkiezingen.

  Stem niet denk en handel zelf !

  Voor meer informatie : Collectief Zonder Stembiljet, Janseniusstraat 27, 3000 Leven.

  Voor meer actie : Betoging op 5 juni in Aalst 14.00 u station : KArNavAL oP 13 jUNi ?!


  sources :

  Série de 5 affiches carrées.


  1999

  1999

  1999

  1999

  [s.d.]
  Affiches liées


  [Onveiligheid start van boven en eindigt op straat !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Onveiligheid start van boven en eindigt op straat !]. — Leuven Louvain : Collectief Zonder Stembiljet (Leuven), . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : noir , bleu , papier blanc ) ; 34 × 34 cm.

  • Affiches par pays  : Belgique
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)
  • Liste des thèmes  : délégation de pouvoir (élections)
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; fond de « A cerclés » organiques ]

  texte :

  Onveiligheid start van boven en eindigt op straat !

  Verveling door inspiratieloze steden, vervreemding door weinig of geen natuur, vereenzaming, vernieling, verachting…

  Sociaal-uitgeslotenen (migranten, vluchtelingen, werklozen, alleenstaande moeders, jongeren, bejaarden…) worden tegen elkaar opgezet ! De oorzaak ligt boven !

  Verkiezingen zullen het gevoel van onveiligheid ook nooit oplossen omdat de oorzaak tenslotte bij de ware machthebbers ligt.

  De rijken slapen zich rijk. Hun decadente levensstijl projecteren ze door op de maatschappij.

  Hun vernieling van de planeet Aarde in naam van het kapitalisme speelt door tot op straat : alles voor mijzelf en niets voor iemand anders.

  Terwijl blijft tiljij slapeloze nachten hebben door je klein pensioentje of uitkering.

  Daar is de hoge huur alweer !

  Sociale weefsels uithouwen, starend in onze leefomgeving !

  Iedereen kent dan iedereen ! Iedereen helpt dan iedereen ! Dan pas wordt het aangenaam veilig !

  Ver is het vrijsocialisme dan niet, ver van de verkiezingen !!!

  Stem niet, denk en handel zelf !

  Voor meer informatie : Collectief Zonder Stembiljet, Janseniusstraat 27, 3000 Leven.

  Voor meer actie : Betoging op 5 juni in Aalst 14.00 u station : KArNavAL oP 13 jUNi ?!


  sources :

  Série de 5 affiches carrées.


  1999

  1999

  1999

  1999

  [s.d.]
  Affiches liées


  [Solidariteit, de beste sociale zekerheid]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Solidariteit, de beste sociale zekerheid]. — Leuven Louvain : Collectief Zonder Stembiljet (Leuven), . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : noir , jaune , papier blanc ) ; 34 × 34 cm.

  • Affiches par pays  : Belgique
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)
  • Liste des thèmes  : délégation de pouvoir (élections)
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; fond de « A cerclés » organiques ]

  texte :

  Solidariteit, de beste sociale zekerheid

  Dankzij de sociale zekerheid kunnen we in onze welvaart maatschappij redelijk leven.

  Toch is zij maar een toegeving van de sterkeren (staat en kapitaal), na jarenlange strijd van de zwakkeren, om het volk kalm te houden.

  tegenwoordig wordt de sociale zekerheid zelfs teruggeschroefd (schorsingen, besparingen in de medische sector…). Terwijl worden de rijken rijker. Om echt zekerheid te krijgen over onze dagelijkse noden zullen we zelf die sociale zekerheid moeten opbouwen. Collectiviteit en wederzijdse hulp spelen daarin een belangrijke rol. Ver is het vrijsocialisme dan niet, ver weg van de verkiezingen !

  Stem niet, denk en handel zelf !

  Voor meer informatie : Collectief Zonder Stembiljet, Janseniusstraat 27, 3000 Leven.

  Voor meer actie : Betoging op 5 juni in Aalst 14.00 u station : KArNavAL oP 13 jUNi ?!


  sources :

  Série de 5 affiches carrées.


  1999

  1999

  1999

  1999

  [s.d.]
  Affiches liées


  [Wacht niet op de premiere, maak ZELF je scenario !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Wacht niet op de premiere, maak ZELF je scenario !]. — Leuven Louvain : Collectief Zonder Stembiljet (Leuven), . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : noir , violet , papier blanc ) ; 34 × 34 cm.

  • Affiches par pays  : Belgique
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)
  • Liste des thèmes  : délégation de pouvoir (élections)
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; fond de « A cerclés » organiques ]

  texte :

  Wacht niet op de premiere, maak ZELF je scenario !

  De moeder van alle verkiezingen naderen.

  het spektakel draait op volle toeren.

  Straks worden de hoofdrollen verdeeld.

  Wie wordt de premier ? Of wordt het een première ?

  Echt spannend wordt het niet, het scenario van het politieke spel ligt toch al vast.

  Ver van veel raakt het het publiek !

  Hoog tijd om zelf om zelf het scenario van ons leven te schrijven !

  Politiek is van iedereen !

  Stem niet, denk en handel zelf !

  Voor meer informatie : Collectief Zonder Stembiljet, Janseniusstraat 27, 3000 Leven.

  Voor meer actie : Betoging op 5 juni in Aalst 14.00 u station : KArNavAL oP 13 jUNi ?!


  sources :

  Série de 5 affiches carrées.


  1999

  1999

  1999

  1999

  [s.d.]
  Affiches liées


  [Wie stemt, stemt toe]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Wie stemt, stemt toe]. — Leuven Louvain : Collectief Zonder Stembiljet (Leuven), . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : noir , orange , papier blanc ) ; 34 × 34 cm.

  • Affiches par pays  : Belgique
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)
  • Liste des thèmes  : délégation de pouvoir (élections)
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; fond de « A cerclés » organiques ]

  texte :

  Wie stemt, stemt toe

  Na vier jaar klinkt het beleid het valst.

  Temmen verkiezen de verkozenen dan ?

  Om het volk te bestemmen moeten we dan gaan stemmen, om hun onderdrukkend beleid te kunnen blijven belijden.

  Zo laten ze ons in de waan van inspraak te hebben in het beleid !

  Stem niet toe maar laat je stem blijken.

  Inspraak in je leefomgeving : (werk, school, buurt, thuis) brengt je het verst.

  Zo wordt je pas mens als je je mening kan laten gelden om te overleggen.

  Dat is democratie, startend van de basis.

  Ver is het anarchisme dan niet, ver van de verkiezingen !

  Stem niet, denk en handel zelf !

  Voor meer informatie : Collectief Zonder Stembiljet, Janseniusstraat 27, 3000 Leven.

  Voor meer actie : Betoging op 5 juni in Aalst 14.00 u station : KArNavAL oP 13 jUNi ?!


  sources :

  Série de 5 affiches carrées.


  1999

  1999

  1999

  1999

  [s.d.]
  Affiches liées