Maastricht

Maastricht / Maëstricht

 
 

Affichage par année

14 affiches :

 

  [Warning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Warning]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (une  : vert , papier blanc ) ; 70 × 25 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art (généralités)  ; éducation  ; étudiants (et luttes étudiantes)  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (contre les écoles d’art) ]

  texte :

  Warning

  De Kunstakademie leidt jonge mensen op tot een geïsoleerde plaats in de samenleving.
  Daaraan worden duizenden guldens subsidie besteed door rijk, provincie en gemeente.
  De Jan van Eyck Akademie verbruikt het komende jaar zes honderd duizend gulden (6 ton).
  Sinds de oprichting in 1948 zijn er 128 afgestudeerden losgelaten.

  Zodra de opleiding klaar is, staan ze in de kou. Niemand heeft nog behoefte aan hun producten.

  Het instituut bevordert de vervreemding.
  Ze gaat uit van de laksheid van leerlingen die te vaak de school bezoeken omdat ze er een beurs kunnen krijgen. Van de beurzenstop heeft men op de akademie weinig gemerkt.
  De besten onder de afgestudeerden maken nu speciale ouderwetse contra-prestatie — schilderijen op een verloren namiddag om centen te krijgen. De eigen research van de beeld. Kunstenaars wordt door de contra P. Negatief gewaardeerd.
  De opleiding daagt de studenten niet uit tot het zoeken naar nieuwe vormen voor het dagelijks leven : dat betekent het faillissement van deze opleiding. Er is een nieuwe mentaliteit nodig in het kunst ? Onderwijs (ook konservatorium en toneelakademie)

  Er moet niet langer worden opgeleid tot schilderijtjes makers, notenbalkers en tekstwakers. Kunstenaars moeten worden opgeleid tot vormgevers van een ludieke samenleving. Alleen dan wordt subsidiëring van de opleiding en kunstenaars gerecht vaardigt.

  Waar wacht u nog op, socialistische minister Maeerten vrolijk :
  dit is nieteens een experiment.
  Het is de enige mogelijkheid.

  Leesverder Ontbijt op Bed over de mogelijkheden, die een akademie toch heeft.

  Ontbijt op Bed . Tijdschrift van de Luuks beweging [logo "Luuks"]


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
  parue en octobre 1966


  1967

  1966
  Affiches liées


  [Warning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Warning]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (une  : bleu , papier blanc ) ; 70 × 25 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : nationalisme  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Union européenne (UE, CEE, ...)
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Lynx (Maastricht : 1966-1967)  ; Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (contre un nationalisme européen inculqué aux jeunes) ; haut de l’affiche coupé ? ]

  texte :

  Warning

  In de Staarzaal komt vandaag het Limburgs jongeren volk bijeen om er te luisteren naar hun leiders.

  Zij tonen er eerbied voor versleten, versleten, versleten woorden.
  Zij salueren voor de vlag.
  Zij zingen er Europa-één, Europe boven alles !
  Zij laten er hun eigen opvattingen verslappen.

  Misschien is uw kind erbij !

  Er zijn weer bewust getrainde jonge leiders.

  Het jongere volk worden leuzen aangeboden. Het is nodig dat die leuzen ontmaskerd worden : want zij zijn nationalisties : de beide Limburgen sterk maken — wij krijgen duizenden voor deze ideën samen — de leiders klaarmaken voor straks.

  Het is een gevaarlijk samenzijn !

  Walter kunnen heeft geen recht van spreken meer — Walter + Wilfried moeten ontmaskerd worden — Walter kunnen, kan niet !

  De gedachten van de aanwezigen worden dichtgedrukt en er wordt een verenigd Europa-stempel op gezet :
  dat is anti-demokratie.

  Space groep International — Maastricht 5 nov ’66

  Lees Lynx — Ontbijt op Bed — Luuks maakt je leven
  Fijn

  Top tien (hitweek)
  1 Reach out i’ll ve there
  2 I can’t control myself
  3 Distant drums
  4 Stop stop stop
  5 Winchester catheral
  6 Bend it
  7 Guantanmera
  8 I am a boy
  9 No milk today
  10 Have you seen your mother

  Luister naar Revolution LP — Q65

  Kom meisje, rokje korter !


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
  parue pour le 6 novembre 1966


  1966

  1967
  Affiches liées


  [Kunst is voortaan non objekt kunst]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Kunst is voortaan non objekt kunst]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (trois  : rouge , orange , magenta , papier blanc ) ; 88 × 31 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art (généralités)  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Graaf, Kees  ; Moholy-Nagy László (1895-1946)
  • Presse citée  : Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (l’affiche supporte des brochures à emporter) ]

  texte :

  In an industrial age, the distinction between art and non-art, between manual craftmanship and mechanical technology is no longer an absolute one.
  / László Moholy Nagy

  Vanaf 25 januari 1967 is kunst uitsluitend het bieden van informatie op effektieve wijze

  Kunst is sociale kommunikatie

  Kunst is effekt, niet objekt

  Kunst is voortaan non objekt kunst

  Kunst is indoktrinasie van de werkelijkheid

  Kunst is een legitieme aantasting van de bestaande orde

  De strategie van de kunst beweegt tot maximale mobiliteit en tast statiese strukturen aan

  kunst is

  openbaar


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html :

  Kunst is voortaan non objekt kunst (Art is from now on non object art)

  Manifest on the no longer existing distinction between art and non-art

  The poster, made for an event at the Gemeentemuseum The Hague, contains take-away pamphlets with texts on art by Marshall McLuhan, Henk Peeters, Laszlo Moholy Nagy, Lab. Instant ART Maastricht, Paul B.M. Panhuysen and W. Sargant

  Design : Kees Graaf

  parue pour le 25 janvier 1967
  [Warning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Warning]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (une  : brun , papier blanc ) ; 70 × 25 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : guerre (généralités)  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : guerres : Guerre mondiale , 2 (1939-1945)
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (accusation de crimes de guerre) ]

  texte :

  Warning

  Bent u ook geïnteresseerd in mensen en hun bezigheden ?

  Generaal von K[croix gammée cachée] heeft reden genoeg om onopvallend een snoepwinkeltje in een rustig dorpje te beginnen.

  Nu hij ondanks alles weer een generaals funksie heeft geambieerd, vragen wij hem, nu hij hier) onder ons komt wonen, om verantwoording af te leggen over :
  het rapport van prof. Dr. A. Kaminski (gepubliceerd 7 jan’67 in Vrij Nederland) waaruit blijkt dat hij, in september’39, behoorde bij de 4 hoogste officieren van een tank-divisie in Polen, die een grot aantal oorlogsmisdaden op haar naam heeft.
  Een officier die, zoals bewezen is niet terugdeinst voor oorlogsmisdaden, en zijn genoegens in het oorlogsgeweld en toesjast heeft beschreven in zijn boek : « Panzer zwischen Warschau und Atlantik » kunnen wij niet als redder begroeten.

  Wij vragen hem vervolgens of zijn opvattingen over oorlogsmisdadigheid sindsdien veranderd zijn, dan wel of hij voortgaat ze goed te praten, af te schuiven of te verdonkere.

  [logo "deux croissants de Lune"]

  Wij wachten op antwoord tot 4 mei 1967

  Binnenkort verschijnt het 8e nummer van Ontbijt op Bed 
  over : de dood ende doder ’a 1 gulden.


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
  parue en janvier 1967


  1966

  1966
  Affiches liées

  [¿ Spanje - 1936, 1986 anarchisme ?]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  ¿ Spanje - 1936, 1986 anarchisme ?]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , noir , papier blanc ) ; 61 × 43 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : culture
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Espagne  ; Espagne : histoire : 1936-1939
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : conférence, débat…
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ invite aux conférences avec titre imprimé sur drapeau taillé rouge et noir ]

  texte :

  ¿ Spanje - 1936, 1986 anarchisme ?

  Ontmoetingen met

  • anarchistische struders van de burgeroorlog
  • arbeiders in zelfbestuur en anarcho-syndicalisten uit Spanje, België, Duitsland en Nederland
  • anarchistische pers uit België en Nederland

  Verder

  • historische en actuelle films en video’s
  • muziekprogramme
  • eten en drinken

  Filmhuis Maastricht organiseert tussen 14/5 en 07/5, een spaanse filmcyclus

  Op woensdag 30 april 1986 van 14.00 | 01,00 uur, in het Martinushuis, Hoogbrugstraat 42, WUK-Maastricht - Entree ƒ 5.00

  Bijlage de vrije [sur quelques exemplaires]


  sources :