Malmö

 

 
 

Affichage par année

2 affiches :

 

  […Och dom satte handklovar på Blommorna]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  …Och dom satte handklovar på Blommorna]. — Malmö : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : noir , texte en défonce , papier blanc ) ; 85 × 55 cm.

  • Affiches par pays  : Suède
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : art : théâtre
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Espagne
  • Noms cités (± liste positive)  : Arrabal, Fernando (1932-....)
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo (homme nu subissant le garrot : représentation d’une pièce d’Arrabal, « …Et ils passèrent des menottes aux fleurs ») ]

  texte :

  “…och dom satte handklovar på Blommorna”

  Garrottering är ett sätt att avrätta någon medelst strypning. Den dömde sätts i en stol försedd med ett halsjärn. Detta järn sammanhänger med en skruv som går rakt genom nackstödet. När skruven vrids några gånger tränger den in i den dömdes nacke och framkallar därmed hans död.

  Ur föreställningen av Arrabals pjäs, "…Och dom satte handklovar på blommorna." Malmö Stadsteater.

  AD Lars Hejll


  sources :
   

  1971
  Affiche liée