Afrique du Sud — Apartheid

 

 

Affichage par année

9 affiches :

 


  [Freiheit für Südafrika !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Freiheit für Südafrika !]. — Zürich Zurich : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , noir , papier blanc ) ; 41 × 58 cm.

  • Affiches par pays  : Suisse
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : nucléaire
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Afrique du Sud — Apartheid
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; photomontage (lanceur de fronde, répété trois fois, devant un bidonville et une centrale nucléaire) ]

  texte :

  Freiheit für Südafrika !

  Nationale Demo ! Manif nationale ! Zürich, 5 okt. 85, 13.30 Münsterhof

  Unterstützt von :
  SAH / AG3 W / 3. Welt-Laden Kirchgasse / Afrika Komitee Basel / SKAAL / Aktion Südafrika Boykott / Internat. Frauenförderation für Frieden / Nicaragua Frauenkomitee / LoRa / Printoset / CSS / KJU / RSJ-Maulwurf / SAP / Poch / PdA / SP / / / /

  Gesuch um Bewilligung eingereicht.

  ja nicht kleben !


  sources :
     [Shell ut ur sydafrika]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Shell ut ur sydafrika]. — [S.l.] : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (trois  : rouge , noir , jaune ) ; 60 × 42 cm.

  • Affiches par pays  : Suède
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  :
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Afrique du Sud — Apartheid
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :

  [ texte ; logo (Shell et une tête de mort) ]

  texte :

  Shell ut ur sydafrika

  Shell är ett av de största företagen i Sydafrika och genom sina intressen där håller man den sjunkande apartheidregimen under armarna.
  Shell leverar olja till polis och militär i Sydafrika. Man tillverkar även tårgas.
  Shell minskar Sydafrikas importberoende genom att utvinna metaller och tillverka viktiga kemokalier.
  Genom att bryta och exportera kol förser man Sydafrika med mycket utländsk valuta.
  Shell har dessutom skrivit kontrakt med apartheidregimen där de förbinder sig att leverera olja, trats internationalla emborgon.
  Den hollänfska koncernledningen (Royal Dutch/Shell Company) har vid ett fiertal tillfällen sagt att man aldrig kommer att lämna Sydafrika frivilligt.
  Därför måste vi se till att Shell’s förluster i andra delar av väriden överstiger deras vinst i Sydafrika.

  Vad kan du och din familj göra :
  — Sluta tanka på Shell
  — Handla inte där (Tidningar, godis, osv.)
  — Köp inte din villaolja genom Shell.
  — Upplys andra om Shells engagemang i Sydafrika.
  — Hindra andra att handla på Shell (häll socker i tankama, blockera en station, skär av slangama)

  Shell behöver dig — du Behöver inte Shell

  Bojkota Shell !!!!


  sources :