Anarchief (Gent)

 

Anarchief

p/a infotheek,
Sparrestraat 1a
9000 Gent, Belgique

anarchiefⒶymail.com

Voir en ligne : http://www.anarchy.be/anarchief/

Anarchief (Gent)

La numérisation du fonds a eu lieu en 2017.

 

Affichage par année

229 affiches :

 


  [Zwart behang, jaargang 1 Nr 2 - 20 december 1986]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Zwart behang, jaargang 1 Nr 2 - 20 december 1986]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 43 × 61 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)  ; IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  : propagande  ; répression
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements  : journal mural
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ text (journal mural / Newspaper poster) ; vignettes ]

  texte :

  jaargang 1 nummer 2 - 20 december 1986

  Zwart behang

  Kolofon

  Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideeën. Daarnaast willen we onze kijk geven op aktualiteiten.
  Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
  Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

  Het LAO
  Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.
  Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :
  LAO, Baarshof 14, Tilburg
  Doen !

  CS-gas

  Het klinkt zo onschuldig voor het NOS-journaal en in de kranten : ’De politie gebruikte traangas’. Maar CS-gas is een gifgas, dat notabene in oorlogstijd verboden is. Van het gas ga je niet alleen tranen, je krijgt pijn in je ogen, je keel, je neus, je wordt misselijk en als het tegenzit ga je braken. Wat na een paar uur overblijft is hoofdpijn, misselijkheid en hier en daar een branderig gevoel.

  Na een paar dagen kun je er ziek van worden (griepachtig) Krijg je heel hoge dosis binnen, of ben je astmaties of jong, dan kan het gas dodelijk zijn, of blijvend letsel bv blindheid, zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben. Ook miskramen en misvormde kinderen kunnen het gevolg zijn. En er zijn natuurlijk nog meer effekten. Toch lijkt de politie dit wapen steeds sneller te gebruiken ; onlangs schoot ze het zelfs, zonder noodzaak, een gebarrikadeerd kraakpand in, zodat de mensen alleen naar een andere verdieping konden vluchten. Ook worden de granaten op mensen zelf geschoten, zoals onlangs in Frankrijk waarbij een aantal mensen zwaar gewond zijn geraakt.

  Wij protesteren met klem tegen dit walgelijke politiegeweld !

  Anarchisme

  Anarchisme, wat is dat eigenlijk ? Is het chaos, ieder voor zich, onrecht, geweld, bommengooien, etc. ; zoals de media en de heren en dames politici ons willen doen geloven en misschien ook wel zelf denken ? Neen, driewerf neen. Anarchisme kan beschouwd worden als één van de drie hoofdstromingen van het socialisme naast de sociaal-demokratie en het kommunisme.

  Kwa oorspronkelijke ideeën heeft het anarchisme met de sociaaldemokratie en het kommunisme gemeen dat het voor gelijkwaardigheid en gelijke rechten voor ieder mens is. Ekonomies zijn de produktiemiddelen (grond, grondstoffen, natuur, machines en fabrieken) gemeenschappelijk bezit en ieder werkt naar eigen vermogen en neemt naar eigen behoefte. De praktijk van de sociaal-demokratie en het kommunisme ziet er echter anders uit.

  In tegenstelling tot het kommunisme en de sociaal-demokratie die voornamelijk ekonomies gericht zijn en autoritair zijn (er wordt van bovenaf bepaald hoe de "ideale" samenleving eruit moet zien), legt het anarchisme juist de nadruk op de samenleving zelf. De mensen zelf bepalen van onderop hoe zij willen leven en samenleven, hoe zij hun ekonomie inrichten, hoe zij zich beschermen, etc. Hierbij staat voor het anarchisme voorop dat iedereen gelijkwaardig en vrij is, rekening houdend met elkaar.

  Alleen zo kan een vrije, sociale en rechtvaardige samenleving ontstaan zonder dat wie dan ook anderen oplegt hoe hij of zij moet (samen-) leven.

  Frankryk 1986

  Ook nederlandse journalisten schreven opmerkelijk veel over de massale studenten-protesten van begin december in Frankrijk. Dit lijkt voornamelijk ingegeven door nostalgie naar de studenten en arbeiders-opstand van Mei 1968. De situatie nu is echter heel anders, daar en hier. Mensen zijn nu veel banger om buiten de boot te vallen, de repressie is harder. De mensen zijn banger voor hun baan, banger voor hun toekomst. Dat


  tóch honderdduizenden mensen (studenten, scholieren, ouders, arbeiders) zich verzet hebben tegen het binnenhalen van de industrie op de universiteiten en het elitairder worden van het hoger onderwijs is daarom een grote prestatie. Dat de Franse staat bakzeil heeft moeten halen is fantasties. Maar de zaak is daarmee zeker niet gewonnen. De beweging van onderop zal door moeten gaan in haar strijd voor onderwijs en een wetenschap die de mensen centraal stellen en niet de belangen van staat en industrie. Eén ding moet daarbij duidelijk zijn : in Nederland is precies hetzelfde aan de hand ; het gaat om één en dezelfde strijd !

  Bazen en knechten

  In onze wereld van overvloed wordt dagelijks oorlog gevoerd, honger geleden en het milieu meer vervuild. Het leven en de gezondheid van miljoenen mensen wordt dagelijks in gevaar gebracht. Een kleine groep bedrijven handelt in wapens, voedsel en geld, niet gehinderd door een geweten. Hun enige doel is het maken van zoveel mogelijk winst en voor dat doel gaan ze over lijken. Erop vertrouwen dat onze demokratie hier kontrole op uit kan oefenen is nogal naïef, want onze demokratie is een klucht. Regering en parlement dienen slechts de belangen van de grote bedrijven. Onze ’volksvertegenwoordigers’ hebben of krijgen vaak juist baantjes in het bedrijfsleven.

  Natuurlijk is niet alles ’de schuld van het kapitaal’. Mensen zijn ook geneigd en hebben ook geleerd (!) om te vertrouwen op machthebbers, in plaats van zelfvertrouwen te hebben, in plaats van te geloven in hun eigen macht. Zo is ons hele leven georganiseerd : een kleine groep machthebbers en een grote groep ’machteloze’ volgelingen : in ’t gezin is vader de baas, in de katholieke kerk is de paus de baas, in politieke partijen en de vakbonden is het kader de baas.

  Anarchisten worden altijd uitgemaakt voor idioten, terroristen enz., enz.. Op die manier wordt er een vreemd beeld van ons geschapen. De gevestigde macht vindt het blijkbaar nodig om datgene wat wij willen zeggen voor de mensen verborgen te houden of belachelijk te maken.

  Wat anarchisten geloven is dat veel problemen oplosbaar zouden zijn, als niet een kleine groep zou heersen over en ten koste van velen. Daarom stellen wij het kapitalisme en de bestaande machtsverhoudingen telkens ter diskussie. Daarom zeggen wij ook : denk zelf eens na in plaats van te vertrouwen op je tv of je krant of je baas. Ga eens na wie er écht beter wordt van jouw werk, van jouw konsumptie. Je ontdekt dan waarschijnlijk ook dat alle konsumenten of alle kiezers of alle werkende mensen sámen méér macht hebben dan zij denken. Wij sámen kunnen bedrijven stilleggen, of failliet laten gaan door er niet meer te werken of niet meer te kopen.

  Samen staan we sterk.

  Denk !

  Hans Kok

  Het onlangs afgesloten gerechterlijk vooronderzoek naar de dood van de amsterdamse kraker Hans Kok zal niet leiden tot strafrechterlijke vervolgingen. Ook een onderzoek van de rijksrecherche zal niet tot disciplinaire maatregelen leiden. Dat is een grof schandaal !

  Ook de alleen in het vooronderzoek betrokken bewakers gaan dus vrijuit. Andere betrokkenen - politie, artsen, justitie en burgemeester - bleven zowizo al buiten schot. En dit ondanks het feit dat er volgens het rijks recherche-onderzoek chaos heerste in het cellenblok waar Hans gestorven is. Politie, bewakers en artsen hebben hem laten kreperen. En zij worden nu door justitie en politiek gedekt. Datzelfde zagen we bij de willekeur rond de affaires RSV, Lubbers Ogem en Lockheed. De machthebbers gaan altijd vrijuit.

  Woonwagens

  De wereld is de mens een huis Groot genoeg voor ieders zelfontplooiing. Met voldoende verscheidenheid om ieder een eigen plaats te verzekeren. ’Een plaats benoemd door eigen keuze’s’, gevuld met het vertrouwen in eigen kracht. Waarbij de ene mens geen macht heeft over de andere. Zeker niet diens huis bepaalt Woonwagenbewoners hebben ook een eigen huis. Met een samenlevingsvorm waar ze op dit moment zelf voor kiezen. De staat heeft woonwagenbewoners altijd al gediskrimineerd ; hen in centrale kampen gezet. Nu de staatsmacht daar toch te kort blijkt te schieten, volgt een nieuwe deportatie, een volgende diaspora. Het gevolg hiervan zijn nog kleinere vrijheidsmarges.

  Bijvoorbeeld in Tilburg heet de diaspora ’verspreiding en integratie’. Verspreiding over de hele stad, behalve over de ’rijke wijken’ Blaak en Zorgvlied. Want geld stinkt niet en woonwagens blijkbaar wel.

  Opheffing van het centrale kamp betekent het totale isolement van de vrouwen, die straks zelfs elkaar niet meer hebben om koffie te drinken. Het betekent het beroepsverlies voor de mannen omdat bij de nieuwe standplaatsen geen bedrijfsruimte is voorzien. Het betekent de uitoefening van absolute staatswillekeur op een bevolkingsgroep, die onderdrukt wordt omdat ze anders is of lijkt te zijn.

  De wereld is de mens een huis de staat maakt hem onbewoonbaar


  sources :

  recto-verso


  [Zwart behang, jaargang 1 Nr 3 - 17 januari 1987]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Zwart behang, jaargang 1 Nr 3 - 17 januari 1987]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 61 × 43 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)  ; IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  :
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements  : journal mural
  notes :
  descriptif :

  [ text (journal mural / Newspaper poster) ; vignettes ]

  texte :

  jaargang 1 nummer 3 - 17 januari 1987

  Zwart behang

  Kolofon

  Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideeën. Daarnaast willen we onze kijk geven op aktualiteiten.

  Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
  Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

  Het LAO
  Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.

  Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we samen iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :

  LAO, Baarshof 14, Tilburg

  Doen !

  Leegstandswet

  Dit jaar is het derde en laatste gedeelte van de leegstandswet in werking getreden, nl. de anonieme dagvaarding. De eerste 2 delen zijn verleden jaar al van kracht gegaan. Deze hielden in : het tijdelijk verhuren van leegstaande woonruimten en de mogelijkheid voor de gemeente om panden die meer dan een jaar leegstaan te vorderen.

  De leegstandswet had als oorspronkelijke funktie het tegengaan van de leegstand van woningen en het tegengaan van kraken. Omdat er voor het eerste geen geld was, is alleen het laatste overgebleven. Deze wet is uitgelopen tot een echte anti-kraakwet.

  Nu komt er dus het anoniem dagvaarden bij. Dit houdt in dat er een proces begonnen kan worden tegen krakers, zonder dat namen bekend zijn. Als door zo’n proces een pand ontruimd moet worden (iets wat meestal het geval zal zijn) blijft nu deze uitspraak een jaar geldig.

  Zo wordt onze laatste manier om betaalbare woon-ruimte te krijgen ook weggenomen. Wij vinden dat ieder mens recht heeft op een dak boven het hoofd, daarom is deze anti-kraakwet ongeoorloofd.

  Betaalstaken

  Niet alleen in de derde wereld kreperen mensen, ook in west-europa leven miljoenen onder de armoedegrens. In nederland verkeren veel mensen in financiële nood. Dat zijn vooral de minima, mensen met de laagste of zelfs geen inkomen. Deze mensen hebben in den haag niets te vertellen, zij hebben geen macht en geen invloed.

  Maar dat lijkt zo, ook minima hebben een prima verzetsmiddel : betaalstaken
  Betaalstaken is het weigeren te betalen bij grootwinkelbedrijven, grote ondernemingen en staatsbedrijven. Je kunt bijvoorbeeld je gasmeter kantelen, gestempelde postzegels opnieuw gebruiken, strippen te weinig afstempelen enz. enz.enz.
  De aarde is rijk genoeg voor ons allemaal, maar de rijkdom hoopt zich op bij enkelen. Betaalstaken is een manier om van onderop deze rijkdom te herverdelen, doordat mensen nemen wat hen onthouden wordt.
  Voor meer (praktiese) informatie : postbus 1252 Nijmegen.

  Leugens

  In 1968 stortte in groenland een amerikaanse B-52 bommenwerper neer. Het vliegtuig vervoerde kernwapens en was op weg naar een amerikaanse basis daar in de buurt. 800 denen, werkzaam op deze basis, hielpen met de schoonmaakwerkzaamheden.

  500 van hen zijn nu ziek. Zij lijden aan gewichtsverlies, vermoeidheid, evenwichtsstoornis, ademhalingsmoeilijkheden, motoriekstoringen, brandende ogen en zweren op armen en benen die niet willen genezen : symptomen die typerend zijn voor stralingsbesmetting. 98 van hen lijden aan kanker. Een onbekend aantal van de arbeiders is overleden doordat ze hebben blootgestaan aan plutonium dat vrijkwam na het ongeluk.

  Indertijd werd gezegd dat de berging geen risiko voor de gezondheid betekende net zoals dat werd gezegd na tsjernobyl en sandoz…

  Vertrouw nooit je bazen, zij hebben andere belangen dan jij.

  We zullen niet de hielen likken van hen die over ons leven willen beschikken doch de machtsstruktuur omverwrikken !


  Anarchistiese bladen

  @ DE VRIJE, pb 5412, Amsterdam
  @ DE RAAF, pb 51217, Amsterdam
  @ DE ZWARTE, pb 10233, Den Haag
  @ DE AS, pb 43, Moerkapelle
  @ RECHT VOOR ALLEN, pb 48, Oosterwolde
  @ RECHT VOOR ALLEN VAN ONDEROP, pb 37, Appelscha
  @ GRAMSCHAP, pb 57, Aardenburg
  @ FLAM, pb 1610, Nijmegen
  @ VOLKSGEBIT, Schermerstr. 14, Antwerpen
  @ PERSPEKTIEF, Justius Lipsiusstr. 2, Gent

  Leugens

  De herziening van het stelsel van sociale zekerheid is sinds 1 januari een feit. Die herziening was nodig om het stelsel te moderniseren en te vereenvoudigen, zegt de overheid... De werkelijke reden echter is de wil om nog meer te bezuinigen en het opvoeren van de fraudebestrijding. Terwijl in de top van het bedrijfsleven mensen ongestoord hun miljoen in hun zak kunnen steken, worden er 500 extra sociaal rechercheurs aangesteld. Die moeten gaan kontroleren of mensen die van een minimun [sic] uitkering moeten leven, niet een paar honderd gulden teveel krijgen of bijverdienen.

  Ons werd ook verteld dat bijna niemand er op achteruit zou gaan. Ondertussen is echter al duidelijk geworden dat er wel degelijk mensen met een uitkering zijn die fors zijn gekort.

  Bijvoorbeeld de werklozen, ouder dan 50 jaar ; in plaats van een wwv-uitkering hebben zij nu recht op een uitkering op grond van de IOAW. Van 20 tot 30% van deze mensen wordt de uitkering met honderden guldens gekort. Anderen krijgen helemaal geen uitkering meer, omdat hun partner een inkomen heeft. Vertrouw nooit de machthebbers, zij hebben andere belangen dan jij.

  De krisis die niet bestaat

  Al jarenlang wordt ons voorgehouden dat we in een krisistijd leven ; tijd om te bezuinigen. We zijn ondertussen zo gehersenspoeld dat we ons nog nauwelijks afvragen wat er nu precies waar is van alle verhalen van lubbers en trawanten. Terwijl, als je er even over nadenkt, besef je dat deze krisis één grote leugen is.

  De multinationals maken topwinsten, en dat is nooit anders geweest ! Tegelijkertijd pompt de overheid miljarden in het bedrijfsleven. Eveneens miljarden worden uitgegeven aan de oorlogs-industrie en het ministerie van oorlog.

  Er is ons altijd voorgelogen dat de lonen omlaag moesten zodat de bedrijfs-winsten konden stijgen om zodoende weer ruimte te scheppen voor nieuwe werkgelegenheid. Maar ondanks de miljardenwinsten is de werkloosheid alleen maar blijven toenemen. Ondertussen zijn er wel blijvende bezuinigingen gekomen op gezondheidszorg, kulturele voorzieningen en de uitkeringen.

  Bezuinigingen dus die helemaal niet nodig zijn. Maar de macht van het bedrijfsleven is even niets ontziend als de hebberigheid van de machthebbers. Niet alleen in de derde wereld heerst de armoe. Ook in onze ’rijke’ westerse wereld leven er miljoenen mensen onder de zogenaamde armoedegrens.

  Tegenover de miljarden-winsten en de overproduktie die wordt doorgedraaid, staat het feit dat mensen honden- en kattenvoer eten, en het feit dat in de vs bejaarden sterven door ondervoeding en kou. De tegenstrijdigheden van het kapitalisme ?

  Nee, doelbewust wordt de kloof tussen arm en rijk vergroot : de armen armer, de rijken rijker. Wie kan er vertrouwen hebben in zo’n systeem ? De krisis is de leugen van de rijken.

  Nederland gast-vrij ?

  Eén op de duizend mensen die in Nederland verblijven, doet een beroep op de status van politiek vluchteling. Dat is véél minder dan in andere Europese landen. Toch voert onze overheid al geruime tijd een bewust afschrikkingsbeleid. In schiphol en grensplaatsen als roosendaal, worden vluchtelingen zeer streng uitgeselekteerd en -zo mogelijk- uitgezet.

  Voor de mensen die wel door de selektie komen, treffen gemeenten geen tot weinig voorzieningen om hen fatsoenlijk op te vangen, totdat... Totdat er subsidies vrijkomen en een gemeente f645,- per vluchteling vangt en hier dus op kan verdienen.

  Dit gebeurde voor het eerst bij de Tamils. De betreffende gemeenten ontvingen meer dan de helft van het geld waar deze mensen zèlf recht op hadden. De Tamils probeerden nederland hier vorig jaar op attend [sic] te maken. Tevens toonden zij hun ongelijke behandeling in vergelijking met andere lotgenoten aan.

  Hierop werd gereageerd… en hoe… Het publiek vond hen ondankbaar(!) en de overheid maakte zich klaar voor de gelijkschakeling… maar dan wel andersom ; de tamilbehandeling werd de norm voor het verdere vluchtelingenbeleid. Als de wet erdoor komt ontvangt een gemeente vanaf april voortaan voor èlke vluchteling een subsidie. Vluchtelingen zèlf worden dan als groep financieel, emotioneel en letterlijk, drasties beperkt in hun bewegingsvrijheid. Nederland gastvrij ?

  Hoe reageren wij hier deze keer op ?

  [bij foto van vluchteling :] Onbemind Blijft Onbekend


  sources :

  recto-verso


  [Domela ‘88]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Domela ‘88]. — [S.l.] : [s.n.], [ca ]. — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , noir , papier blanc ) ; 61 × 36 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)  ; CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  :
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Domela Nieuwenhuis, Ferdinand (1846-1919)
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (en rouge) ; photo (en noir : portrait de Ferdinand Domela Nieuwenhuis) ]

  texte :

  Domela ‘88

  Ferdinand Domela Nieuwenhuis

  - de apostel van de Friese arbeiders -
  (onderdeel van Domela ’88 - Manifestatie in Friesland)

  Jaroff Drukwerkmakers Heerenveen.


  sources :
   

  [Europe Against the Current = Europa Tegen de Stroom in]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Europe Against the Current = Europa Tegen de Stroom in]. — Amsterdam : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (quadri ) ; 63 × 46 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)
  • Liste des thèmes  : alternative  ; presse
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Union européenne (UE, CEE, ...)
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : salon, foire
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo (disques et brochures) ]

  texte :

  Europe Against the Current = Europa tegen de stroom in

  Beurs van alternatieve onafhankelijke radicale informatiedragers
  van boeken tot video.
  Demonstraties, workshops, lezingen, discussies, radio, video, film, audio, druktechnieken, computers....

  vrijdag 15, zaterdag 16, zondag 17 september1989

  Amsterdam
  Beurs van Berlage

  beursplein
  van 10.00 tot 20.00 uur
  toegang : f 5,-

  Gallery
  W139

  Warmoesstraat 139

  * Tentoonstellingen : van 14 tot 23 september (W.139)
  ’Experimenteel Drukwerk’
  ’Verboden aan te plakken’

  * 3 dagen Europees programma op het Beursplein

  * 14 september Pop Mechanika, Paradiso

  * 16 september Mid-Europees feest, Melkweg

  Stichting ’Europa Tegen de Stroom in’
  tel : 020-258979/ 272643
  fax : 020-203570


  sources :
   

  [Symposium over de anarchistische pers]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Symposium over de anarchistische pers]. — Moerkapelle (Zuidplas) : As__ (de), . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , noir , texte en défonce , papier blanc ) ; 59 × 42 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)  ; CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : presse : histoire  ; presse
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : De Geus, Marius  ; De Jong, Rudolf (1932-....)  ; Ramaer, Hans  ; Ward, Colin (1924-2010)
  • Presse citée  : Anarchy (London : 1961-1970)  ; As [De As : 1972-....]  ; Raven (The Raven : anarchist quaterly : 1987-2003)
  • Vie des mouvements  : colloque
  notes :
  descriptif :


  [ texte (programme du symposium, liste des thèmes des 100 numéros de la revue De As jusqu’au n° 100, 1992) ; dessin (jeune crieur de journaux) ]

  texte :

  Symposium over de anarchistische pers

  Ter gelegenheid van het verschijnen van De As Nr. 100

  Op zaterdag 30 januari in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
  Cruquiusweg 31, Amsterdam (oost),

  te bereiken met buslijn 22 (halte Zeeburgerdijk) of tramlijn 6 (halte Javaplein)

  Programma

  10.30 uur : koffie

  11.00 uur : opening door Hans Ramaer (eindredacteur De As)

  11.15 uur : lezing door Colin Ward (Engeland) over het maandblad ’Anarchy’ en de herleving van het anarchisme in de jaren zestig

  11.50 uur : lezing door Rudolf De Jong (redacteur De As) over de betekenis van de anarchistische pers voor de anarchistische beweging

  12.30 uur : pauze, brood verkrijgbaar

  13.30 uur : discussie over heden, verleden en toekomst van de anarchistische pers in Nederland met de redacteuren van De As.

  15.00 uur : hapjes en drankjes
  voorzitter van dit symposium : Marius de Geus (redacteur De As)

  toegang vrij ; donatie zeer gewenst.

  no 1 Syndicalisme / no 2 Marxismekritiek / no 3 Anarchisme vandaag / no 4 Vrouwenbevrijding / no 5 Zelfbeheer / no 6 Registratie / no 7 Energie / no 8 Anarchisme & parlement / no 9/10 Opvoeding, onderwijs, misvorming / no 11 De vakbeweging in de krisis / no 12 De Grote depressie / no 13 Terrorisme / no 14 De voordelen van de godsdienst / no 15/16 Fascisme / no 17 Misdaad, straf, klassejustitie / no 18 Arthur Lehning en het anarchisme / no 19 Antimilitarisme / no 20 Monarchie & Oranje / no 21/22 Michael Bakoenin / no 23 Duitsland / no 24 Anarchisme / no 25 Organisatie / no 26 Kiezen of delen / no 27 Bouwen & wonen / no 28 Peter Kropotkin / no 29/30 Veiligheid / no 31 Milieu en macht / no 32 Ontwikkelingshulp / no 33/34 Sexualiteit / no 35 Anarchisten en de staat / no 36 Europa / no 37 Anarchisme & wetenschap / no 38 Bedrog / no 39/40 Anton Constandse & het anarchisme / no 41 Gezondheid en zorg / no 42/43 P.J. Proudhon / no 44/45 Oorlog aan de oorlog / no 46 USA / no 47 Geweld / no 48 Kunst & anarchie / no 49 Stembiljet of sociale aktie / no 50/51/52 Anarchisme over de grenzen / no 53 De staat van verzorging / no 54 Schijnanarchisme / no 55/56 Politieke vorming / no 57 Tolstoj / no 58 Kociperaties en kollektieven / no 59/60 Anarchistische perspectieven / no 61 De dood van Marx / no 62 Bart De Ligt / no 63 Anarchie & avantgarde / no 64 Hoe wel vaart de krisis / no 65 Nationalisme en bevrijdingsbewegingen no 66 een libertaire staat ? no 67 arbeidsethos no 68 Anarchisme & utopie / no 69 Nieuwe sociale bewegingen / no 70 Clara Wichmann / no 71 Staatskunst of straatcultuur / no 72 Eigendom / no 73 Technologie / no 74 Spanje 1936-1986 / no 75 Macht / no 76 De sociocratie van Kees Boeke / no 77 Verwording / no 78 Max Stirner / no 79 Musica anarchica / no 80 Berlijn / no 81 Onderdak / no 82 Tegenethiek / no 83 Provo / no 84 Oost-Europa / no 85 Anarcha-feminisme / no 86 Literatuur / no 87 F. Domela Nieuwenhuis / no 88 De staat van de ecologie / no 89 Onder anarchisten / no 90 De verlokking van rechts / no 91 Murray Bookchin / no 92 Menselijke natuur en anarchisme / no 93 Stad, straat, federatie / no 94 Het labyrint van de vrijheid / no 95 Christenanarchisme / no 96 buitenstaanders over anarchisme / no 97 Israel / no 98 transport / no 99 Sarajewo 1914-1992 / no 100 Beeldvorming

  Ontwerp : Erik Brouwer / Harpo van Tetterode. Met dank aan drukkerij Luna Amsterdam


  sources :
     [28 mei ’94]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  28 mei ’94]. — Gent Gand : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : noir , bleu ) ; 61 × 44 cm.

  • Affiches par pays  : Belgique
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)
  • Liste des thèmes  : logement, habitat
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; photos (…) ]

  texte :

  28 mei ’94 Gent

  Hoorzitting
  over

  Betoging
  tegen

  nadien
  Feest

  stadsvernieling leegstand
  woningnood huisjesmelkerij

  [hoorzitting]
  Klubzaal Vooruit
  St.- Pietersnieuwstraat
  van 10.30u tot 15.30u

  [betoging]
  vertrek : 17u
  vrijdagsmarkt


  sources :
     [De Nar 100 totaaldag]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  De Nar 100 totaaldag]. — Bruxelles = Brussels Bruxelles : de Nar_, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (quadri ) ; 72 × 40 cm.

  • Affiches par pays  : Belgique
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)
  • Liste des thèmes  : art : musique  ; presse
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Nar_ (Brussels), de
  • Vie des mouvements  : anniversaire, commémoration  ; exposition  ; meetings et manifestations  ; spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; peinture (soleil) ]

  texte :

  De Nar 100 totaaldag

  maandblad De Nar - papieren podium voor idealistische verzuchtingen en kreatieve sprokkels

  Expo’s

  Marcel Ruyters, Matthias Giesen, Arthur DW.Core, Geert Vanhoolst en "Face Lift" mail-art-expo

  Podium-acts

  Walter Joris, Elitaire Egotrippers, Didi de Paris, herman J. Claeys, Elvis Peeters, Kamiel Vanhole

  Koncerten
  Maya
  Crazebone
  Man Man Lai

  Doorlopend : infomarkt

  Zondag 27 november

  deuren 14u/ start 15u/ inkom : 300,-
  Zaal Pacific/ J. van Gentstraat 7/ Antwerpen-Zuid

  info : v.z.w. De Nar/ postbus 104/ 1210 Brussel 21.

  Bijlage bij De Nar nr. 98 van november 1994 -Vrij van zegel : kultureel doel - V.U. : Hans VdHeuvel, Eekhoornlaan 9, 3210 Linden - Drukkerskollektief De Wrikker

  [+ reclame van sponsors]


  sources :

  bijlage bij De Nar nr. 98, november 1994