* aide à la recherche
Ficedl - Affiches
7322 affiches | articles | outils | dates de parution | catégories | analogies |
Accueil > Catégories > Liste des thèmes > émigration et immigration

émigration et immigration

 

 

Affichage par année

  [Réfugiés en France = Une vie de chien !!]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Réfugiés en France = Une vie de chien !!]. — Pau_ ; Toulouse : [s.n.], [  ?] (Imprimerie spéciale [Impr. spéc.]). — 1 affiche (photocop.) : n. et b. ; 42 × 30 cm.

  • Affiches par pays : France
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : émigration et immigration  ; répression
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (± liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : soutien à militants
  notes :
  descriptif :


  [ texte (collage) ; college (extraits de bandes dessinées) ]

  texte :

  Réfugiés en France = Une vie de chien !!

  Qu’en est-il du « droit d’asile » en France ?

  — Alors que chaque cas d’extradition ou d’expulsion est un marchandage politique et économique entre États (Klaus Kroissant en 1976, 3 basques échangés et 4 expulsés en 1984…).

  — L’idéologie sécuritaire déversée par les médias (appareils d’États), a entraîné avec elle la criminalisation forcenée du statut de réfugié et la mise hors-la-loi de la présence d’étrangers.

  Ne parlons plus d’un quelconque statut de réfugié :

  — L’acharnement judiciaire transforme les réfugiés en « individus à abattre »,

  — Les procédures administratives leur rend la vie suffisamment impossible pour que le recours à l’illégalité ne soit plus un choix mais une nécessité immédiate (refus d’octroi de la carte de travail, de la carte de séjour de « longue durée »…),

  — Le recours à toutes formes de menaces (lettres anonymes, surveillances policières incessantes, assassinats…), démontre la volonté de l’État d’éliminer les réfugiés.

  Nous voulons en finir avec le mythe du « droit d’asile » en France…

  Alfonso Portilla, réfugié basque, est détenu sous écrou extraditionnel depuis le 26 avril à Pau. Il risque aujourd’hui l’expulsion, ou au mieux une assignation à résidence qui peut aboutir à une extradition (l’Espagne ayant une durée illimitée pour en faire la demande).

  …Nous exigeons sa libération immédiate et sans conditions.

  Imprimerie spéciale


  sources :

  [1985-1987]  [Zwart behang, jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Zwart behang, jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages : IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes : délégation de pouvoir (élections)  ; émigration et immigration  ; racisme et antiracisme  ; technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (± liste positive) :
  • Presse citée : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements : journal mural
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte (journal mural / Newspaper poster) ; photo (portrait de Margareth Thatcher) ; dessin (homme noir planté dans un mur par un sabre occidental « Hoe blanken beschaven ») ]

  texte :

  jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987

  Zwart behang

  Kolofon

  Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideen. Daarnaast willen we onze kijk gewen op aktualiteiten.
  Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
  Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

  Het LAO
  Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.
  Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we samen iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :
  LAO, Baarshof 14, Tilburg
  Doen !

  Vluchten kan niet meer…

  Sinds 15 april voert het ministerie van justitie een nieuw vluchtelingenbeleid. De cijfers van de eerste week tonen aan dat het in praktijk hierop neerkomt dat geen enkele asielzoeker/ster een vluchtelingen- of verblijfsstatus krijgt. In één enkel gesprek tussen politie of ambtenaar en asielaanvraager/ster wordt beslist of deze in Nederland kan blijven of niet. Het recht om
  hiertegen in beroep te bestaat in de praktijk al niet meer. Advokaten krijgen meestal geen of te weinig informatie om iets te ondernemen. Asielzoekers worden opgesloten en teruggestuurd naar waar ze vandaan kwamen. Van Zaire is in ieder geval bekend dat vluchtelingen daar bij terugkomst worden vermoord. Iraanse vluchtelingen worden meestal naar Turkije gestuurd, waarna ze op grote schaal worden uitgezet naar Iran. Zo kan in één dag een vluchteling hier aankomen, een gesprek voeren, waarin wordt beslist dat hij/zij geen vluchteling is en worden uitgezet met mogelijk eksekutie
  als gevolg.

  “Vluchtelingen worden zo steeds meer het slachtoffer van een beleid dat de centrumpartij — als ze nog in de kamer vertegenwoordigd was geweest — van harte had kunnen ondersteunen” (Lankhorst. PPR) Als wij niets kunnen ondernemen gaat dit door. In Amsterdam wordt een stedelijk solidariteitskomitee voor vluchtelingen (Posbus. 11501) opgezet om bovengenoemde praktijken te bestrijden. komst worden vermoord. Landelijk wordt geprobeert om hiervoor een netwerk op zetten. Neem je verantwoordelijkheid en schrijf of bei (020-246850).

  Genentechnologie : droom van nazi-zwijnen

  In allerlei wetenschappen wordt geëxperimenteerd. In de mediese- en biologiere wetenschap doet men onder meer onderzoek naar voortplanting en erfelijkheid. Dit heet met een duur woord : genentechnologie. Deze technologie is inmiddels zover dat we in staat zijn om de voortplanting en
  erfelijkheid sterk te beinvloeden : genetiese manipulatie In ons kapitalisties systeem wordt alleen geld in projekten gestoken wanneer ze winst opleveren. Overheid en bedrijfsleven hebben belang bij gezonde, slimme, gehoorzame mensen, die werken, eten, kinderen krijgen en sterven zoals de machthebbers dat willen. Geestelijk en lichamelijk gehandicapten, domme, lelijke, ongehoorzame mensen kosten alleen maar geld en brengen niet genoeg op. Met genentechnologie is het nu mogelijk om de natuur naar de hand te zetten. Het uiteindelijke doel hiervan is om meer ’waardevolle’ personen te krijgen en ’minderwaardige’ kinderen niet geboren laten worden.

  Wie hadden er in het verleden ook alweer van deze akelige ideeën ??? Precies, de nazi’s. In Nederland zijn de grootste investeerders in biotechnologie : Unilever, Akzo, Shell, DSM, Heineken en Gist Brocades We moeten ons niet laten belaen overrompelen door doktoren en specialisten. Laten we zèlf bepalen of we die onnatuurlijke ingrepen (zoals bijvoorbeeld vruchtwaterpunkties en reageerbuisbaby’s) eigenlijk wel willen.

  Gebed van het Kamerlid

  Onze vader, die in de stembus zijt,
  Geheiligd worden Uw 5000 gulden,
   
  Dat Uw zegeningen komen,
  En de arbeiders mij kiezen.
   
  Zowel om me vet te mesten,
  Als om me fijn te doen reizen
   
  Geef ons heden ons vaantje weer
  En vergeef ons onze revolutionaire zonden
   
  Omdat we onze kiezers toch altijd verraden en bedrogen hebben.
  En leidt ons niet in de verzoeking
   
  der opstandigheid regen U, o heilige Staat,
  En verlos ons door Uw gevangenissen,
   
  Van de boze anarchist, die niet stemmen wil
   
  Amen.

  J Onbekend Alarm 1922. 01. 2


  sources :
   

  [Prison + expulsion = double peine]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Prison + expulsion = double peine]. — Paris : REFLEX, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : noir, jaune, texte en défonce, papier blanc) ; 60 × 89 cm.

  • Affiches par pays : France
  • Lieux d’archivages :
  • Liste des thèmes : émigration et immigration  ; prison  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (± liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :


  [ texte (jaune sur fond noir) ; dessin (avion ou un peintre remplace « Air Pasqua [1] » par « Air Cresson ») ]

  texte :

  Prison + expulsion = double peine

  — pour en finir avec la double peine
  — pour le droit au séjour

  Meeting national

  Avec des expulsés et leur famille, des avocats, des députés européens

  Samedi 14 décembre 1991 à 14 h 30

  à la Bourse du Travail de Saint-Denis — rue Boby Sands, M° Saint-Denis-Porte de Paris de 14 h à 19 h 00

  Associations signataires : Amicale des Algériens en Europe, associations de Gennevilliers, ASTI, ATMF, CEDETIM, CGT, CIMADE, Comité National contre la Double Peine, FASTI, FETAF (Fédération des Travailleurs Africains en France), GISTI, IM’MEDIA, JALB (collectif Rhône-Alpes), LCR, MRAP, Réflexe, Résistance des Banlieues, SAF (Syndicat des Avocats de France), SNES, Syndicat de la magistrature, UTIT, Les Verts

  Contact comité national : (1) 45 33 41 95


  sources :

  Pas d’imprimeur indiqué. Signature du dessinateur illisible.

  Notes

  [1« Air Pasqua » est une expression créée lors de l’expulsion par charter de 101 Maliens, le 18 octobre 1986.


  image indisponible

  [Abrogation des lois Pasqua-Debré]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Abrogation des lois Pasqua-Debré]. — Paris : FA__ [2] (Fédération anarchiste : 1953-....) ; [et al.], . — 1 affiche (photocop.) : n. et b. ; 40 × 30 cm.

  • Affiches par pays : France
  • Lieux d’archivages :
  • Liste des thèmes : émigration et immigration  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (± liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :


  [ texte ]

  texte :

  Abrogation des lois Pasqua-Debré

  Non au projet Chevènement-Guigou

  Meeting débat unitaire

  Mardi 18 nov. - 20 h

  Salle de l’Indépendance

  48, rue Duhesmes, 75018 Paris

  Le ""livre vert"" du programme socialiste distribué avant les élections prévoyait l’abrogation des lois Pasqua-Debré. En fait, aujourd’hui, non seulement ces lois ne sont pas abrogées, mais les projets de lois Chevènement-Guigou qui vont être mis en discussion par les députés ne constituent pas un changement radical.
  - Entrée des immigrés : la politique de visas mise en place par Pasqua en 1986 est maintenue.
  - Regroupement familial : les étrangers doivent remplir les mêmes conditions de ressources, de solvabilité, de logement que du temps de Pasqua.
  - Double peine : elle n’est pas remise en cause. La double peine permet d’expulser de France des personnes qui y ont tout leur passé etc...

  Ni dans la lettre, ni dans l’esprit les lois Pasqua-Debré ne sont abrogées. La logique de défiance à l’égard des étrangers est maintenue.

  Pour une vraie loi de régularisation.

  Le 24 juin, le ministre de l’Intérieur du nouveau gouvernement de gauche a rendu publique une circulaire devant permettre la régularisation de centaines de sans-papiers. Cette annonce a suscité de grands espoirs. Quel est le constat après trois mois d’application de la circulaire ?
  - Les sans-papiers sont livrés aux caprices de l’administration et de l’arbitraire, ils sont confrontés à de grandes différences de traitement d’une préfecture à l’autre : documents demandés dans certaines et pas dans d’autres, dépôts groupés acceptés pour certains collectifs et pas pour d’autres...
  - Les sans papiers doivent fournir une multitude de documents officiels et administratifs (bulletins de paie, quittances de loyers, déclarations d’impôts, cartes d’assuré social...) que des personnes en situation irrégulière n’ont pas toujours.
  - Les expulsions continuent : un nombre croissant d’étrangers sont interpellés et placés en rétention alors que leur dossier est en cours d’étude. Certains ont même été arrêtés à la préfecture alors qu’ils ont été convoqués pour leur régularisation. Les expulsions doivent cesser et les expulsés doivent pouvoir revenir.
  - Les titres de séjour accordés aux ""régularisés"", récépissés de trois ou six mois, carte temporaire d’un an, maintiennent les étrangers dans la précarité : comment peut-on prétendre intégrer quelqu’un en ne lui remettant qu’un titre provisoire de séjour dont le renouvellement n’est pas garanti ?
  - L’inquiétude grandit pour ceux qui ne seront pas régularisés : que doivent-ils devenir ?

  ATMF - Fédération anarchiste - Gauche Révolutionnaire - JRE - LCR - LDH - MRAP - Ras l’Front - Sud éducation - Les Verts.


  sources :

  Novembre 1997. ATMF = Association des travailleurs maghrébins de France

  http://odysseo.generiques.org/resource/a0113757097070g9whf
  http://odysseo.generiques.org/search/result#viewer_watch:a0113757097070g9whf/a011416308452gflxw7//  [Fabric of our lives]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Fabric of our lives] / Cynthia Weiss ; Miriam Socoloff. — [S.l.] : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 56 × 43 cm.

  • Affiches par pays : États-Unis
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : émigration et immigration
  • Géographie, géopolitique et Histoire : juifs anarchistes
  • Noms cités (± liste positive) :
  • Presse citée : Frei Arbeiter Shtimme
  • Vie des mouvements :
  notes :
  descriptif :


  [ Reproduction d’une mosaïque, créée en 1980 (ou 1982 ?) avec texte bilingue anglais/yiddish (« A living wage for all », pupitre « United Hebrew Trades », « From deep within my soul’s despair arose a striving reaching high »), sur l’émigration juive en Amérique et sur le mouvement ouvrier juif ; texte au verso]

  texte :

  Fabric of our lives

  Artists : Cynthia Weiss and Miriam Socoloff, Chicago Public Art Group. (312) 427-2724. Mosaic mural at the Bernard Horwich Community Center, 3003 West Touhy, Chicago, IL.
  Mural funded in part by the Illinois Arts Council. Photograph by Roberta Dupuis-Devlin, Photo Service, University of Illinois at Chicago. Art direction by Northland Poster Collective, Minneapolis, MN.

  Poster produced by the Jewish Labor Committee, 25 East 21st Street, New York, NY 10010 • (212) 477-0707


  sources :

  Les journaux qui apparaissent sur la mosaïque murale de 1982 sont Forvarts et Frei Arbeiter Shtimme. Il existe un cartel expliquant la symbolique de la mosaïque : “Fabric of our lives” A Guide to Its Symbols.

  1982 (mosaïque) et 1997 (affiche) pour Agitate ! Educate ! Organize ! : American labor posters (2009), p. 154-155.


  [Otoño 2001 libertario : noviembre, diciembre, enero]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Otoño 2001 libertario : noviembre, diciembre, enero] / Frantisek Kupka. — Madrid : CNT_ (España), . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge, noir, papier blanc) ; 30 × 42 cm.

  • Affiches par pays : Espagne
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes : antimilitarisme  ; autogestion  ; culture  ; émigration et immigration  ; répression  ; urbanisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (± liste positive) : Ayala, Angel  ; Bechis, Marco  ; Embid, Alfredo  ; García, Eduardo  ; González, Pascual  ; Revuelta, Manolo  ; Reyero, Julio  ; Sigüenza, Ana  ; Torres, Javier
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : conférence, débat…
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; dessin (tiré de L’Homme et la terre : couple soulevant ses enfants vers l’horizon [avec un « A cerclé »]) de Kupka ]

  texte :

  Otoño 2001 libertario

  Noviembre

  16 — Guerra y terrorismo
  ponentes : Manuel Revuelta (periodista experto en asuntos internacionales) y Alfredo Embid (coalición para la abolición de las armas radioactivas)

  23 — Anarcosindicalismo y anarquismo hoy
  ponentes : Ana Sigüenza (secretaria general de la CNT) y Pascual González (FAI)

  Diciembre

  5 — Represión a los movimientos ecologistas
  ponentes : Solidarios con Itoiz de Madrid y Asamblea de casas okupadas de la Punta

  14 — Inmigración de los barrios, inmigración en el tajo
  ponentes : escuela de adultos “La Prospe” y grupo de inmigración de CNT de Madrid

  21 — Presentación de “Gladio, la espada de la contrainsurgencia”
  ponente : Julio Reyero (Colectivo libertario Amor y Rabia)

  Enero

  4 — Proyectos de autogestión urbana
  ponentes : Queimada ediciones, distribuidosra La Idea (sin dios) y potencial hardcore

  11 — Eduardo García, un año de reclusión
  ponentes : Eduardo Gracía y Cruz negra anarquista

  18 — Sintel, la historia
  ponente : Angel Ayala (ex-trabajador de Sintel)

  25 — Terrorismo de estado
  proyección de la película “Garaje Olimpo” (Marco Bechis, 1999) debate posterior

  febrero

  1 — Mimo-teatro : “Mimus, especie en peligro de extinción”
  actuación del mimo Javier Torres a las 20 horas

  durante todas las jornadas se podrá ver una exposición de fotografías de la lucha mantenida por los trabajadores de Sintel

  todas las charlas tendrán lugar a las 19:30 horas en los locales de CNT en la pza. Tirso de Molina 5, 2° izq. 28012 Madrid

  CNT AIT


  sources :
   
  [Semaine internationale d’actions contre le contrôle social]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Semaine internationale d’actions contre le contrôle social]. — Paris : il-legalteam : No Border, (Imprimerie spéciale [Impr. spéc.]). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux : rouge, noir, papier blanc) ; 45 × 64 cm.

  • Affiches par pays :
  • Lieux d’archivages : Tanneries (Dijon)
  • Liste des thèmes : contrôle social  ; émigration et immigration  ; procès
  • Géographie, géopolitique et Histoire : Union européenne (UE, CEE, ...)
  • Noms cités (± liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : meetings et manifestations  ; soutien à militants
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte bilingue (français & anglais) ; dessin (empreinte de mains et grillage en barbelés) ; filigrane (affiche du « campement contre le SIS à Strasbourg du 19 au 28 juillet 2002 ») ]

  texte :

  du 22 au 28 février 2003, pendant les procès du campement No Border

  22nd to 28th February 2003, during NoBorder Camp trials

  Semaine internationale d’actions

  an international week of action

  Between 22nd and 28th February, 6 people charged during the Camp will bi tried in Strasbourg. The NoBorder Camp, in which more than 2000 people participated in Strasbourg in July 2002, was intended as an attack against measures intended to control us all, those with and those without documentation. Its call was “No border, No Nation, No Social Control”. Many different forms of action, demonstration, debate, self-organization and self-management involving all aspects of everyday life took place during the camp.

  International solidarity is required to combat the repressions the camp faced. By dragging our comrades through the courts, the State is inviting us to make ourselves heard, once again.
  We should make ourselves heard, in Strasbourg and elsewhere, on the very same issues which made us join the camp in the first place.

  This invitation deserves a response …

  On the occasion of this week-long court procedure, therefore, a week of action and concrete struggle against social control is called.
  We should affirm, once again, our determination to fight measures of social control currently being introduced and focus ont the issues raised during the camp.

  Du 22 au 28 février ont lieu les procès des 6 personnes inculpées durant le campement NoBorder. Le campement NoBorder, qui a réuni plus de 2000 personnes à Strasbourg en juillet 2002, entendait s’attaquer aux dispositifs de contrôle qui nous visent tous, avec ou sans papiers, à travers les mots d’ordre : “non aux frontières, non aux nations, non au contrôle social”. Actions, manifestations, discussions, auto-organisation et autogestion de tous les aspects de la vie commune ont pris place lors de cette initiative.

  Pour faire face à cette répression, la solidarité doit s’organiser au niveau international. En trainant des camarades devant ses tribunaux, l’État nous invite à nous manifester à nouveau, à Strasbourg et partout ailleurs, sur les questions qui nous avaient amen-es au campement :

  Soyons à la hauteur de l’invitation…

  À l’occasion de cette « semaine de procès », nous appelons à une semaine d’actions et de lutte concrète contre le contrôle social. Ce sera un moment pour réaffirmer, autour des thématiques mises en avant lors du campement, notre volonté offensive de mettre en échec ces dispositifs.

  contre le contrôle social

  against social control

  Relaxe pour tous les inculpés ★ Liberté de circulation et d’installation ★ Des papiers pour tous ou plus de papiers du tout
  End to all charges ★ Freedom of movement and of residence ★ Documents for every-one or no documents at all

  transmissions de récits d’action, de communiqués de soutien, suggestions et demandes d’infos ; accounts of action, communiqués, proposals and requests for information : il-legalteam@lalune.org ★ il-legalteam, 21ter, rue Voltaire, 75011 Paris

  Imprimerie spéciale


  sources :
   

  2002
  Affiche liée
  [Une grue occupée, un chantier bloqué... À Palaiseau comme ailleurs, reprenons l’offensive !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Une grue occupée, un chantier bloqué... À Palaiseau comme ailleurs, reprenons l’offensive !]. — [S.l.] : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (quadri) ; 60 × 40 cm.

  • Affiches par pays : France
  • Lieux d’archivages : CIRA (Lausanne)  ; Tanneries (Dijon)
  • Liste des thèmes : émigration et immigration  ; prison
  • Géographie, géopolitique et Histoire :
  • Noms cités (± liste positive) :
  • Presse citée :
  • Vie des mouvements : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :


  [ Photo d’une grue (entreprise Bouygues bâtiment Ile-de-France) bloquée avec banderoles « Non aux Centes de rétention », « Non à toutes les constructions » ; colonne de texte sur la droite ]

  texte :

  Une grue occupée, un chantier bloqué...

  Une campagne nationale d’actions contre le programme de constructions de lieux d’enfermement pour sans-papiers (nécessaire à l’application de la loi Sarkozy qui triple la durée de rétention) a commencé.

  Le 4 mai 2004, nous avons occupé le chantier du centre de rétention administrative de Palaiseau. En occupant la grue pendant douze heures, jusqu’à ce que nous en soyons délogés par la police, nous avons bloqué et désorganisé l’avancement des travaux. Cette action a été soutenue par de nombreux Palaisiens.

  La généralisation de l’enfermement comme dispositif de contrôle social se concrétise aujourd’hui grâce à la collaboration de l’État et de Bouygues qui construit la majorité des nouvelles prisons et des nouveaux centres de rétention en France.

  Ils construisent des prisons

  Ils construisent des centre de rétention

  Donnons-nous les moyens de les en empêcher…

  À Palaiseau comme ailleurs, reprenons l’offensive !


  sources :
   

  2004
  Affiche liée
0 | 50 | 100 | 150Autres 
 • Anarlivres : site bibliographique des ouvrages anarchistes ou sur l'anarchisme en français
 • Cgécaf : Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones