* aide à la recherche
Accueil > affiches > [Rättvisa åt skogsbygdens folk : möt upp i massor !]

[Rättvisa åt skogsbygdens folk : möt upp i massor !]

Image (fixe ; à 2 dimensions)
titre :
[Rättvisa åt skogsbygdens folk : möt upp i massor !]
adresse :
. — Gävle : SAC_ (Sverige arbaretares centralorganisation : 1910-....), (AB Federativ, Tryckeri (Stockholm))
description technique (h × l) :
. — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une : noir, papier rose) ; 50 × 32 cm
notes :
descriptif :


[ text ]

texte :

Rättvisa åt skogsbygdens folk

Över detta ämne talar

…………
……… dagen den ………… kl.……
Lokal : …………
Vidare medverkar : …………
……………

Skogsarbetarna har visserligen under de senaste åren erhållit väsentliga förbättringar med höjda löner och denna arbetargrupps sociala frågor och problem har även blivit föremål för långt större uppmärksamhet än tidigare, men ännu återstår mycket innan skogsarbetarna kan sägas vara jämställda med övriga arbetargrupper i samhället.

Du, som har intresse för skogsbygdens problem, kom och hör vad vi har att säga i dessa frågor !

Efter föredraget diskussion / Möt upp i massor !

Fritt inträde

Trävaruindustridepartementet inom SAC

Tryckeri AD Federativ — Stockholm 1952


sources :
 
cotes :

Aff0811, Aff2730 - 305796 (cira L)