* aide à la recherche
Accueil > 7910 affiches > [Warning]

[Warning]

Image (fixe ; à 2 dimensions)
titre :
[Warning]
adresse :
. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed,
description technique (h × l) :
. — 1 affiche (sérigr.), coul. (une : brun, papier blanc) ; 70 × 25 cm
notes :
descriptif :


[ texte (accusation de crimes de guerre) ]

texte :

Warning

Bent u ook geïnteresseerd in mensen en hun bezigheden ?

Generaal von K[croix gammée cachée] heeft reden genoeg om onopvallend een snoepwinkeltje in een rustig dorpje te beginnen.

Nu hij ondanks alles weer een generaals funksie heeft geambieerd, vragen wij hem, nu hij hier) onder ons komt wonen, om verantwoording af te leggen over :
het rapport van prof. Dr. A. Kaminski (gepubliceerd 7 jan’67 in Vrij Nederland) waaruit blijkt dat hij, in september’39, behoorde bij de 4 hoogste officieren van een tank-divisie in Polen, die een grot aantal oorlogsmisdaden op haar naam heeft.
Een officier die, zoals bewezen is niet terugdeinst voor oorlogsmisdaden, en zijn genoegens in het oorlogsgeweld en toesjast heeft beschreven in zijn boek : « Panzer zwischen Warschau und Atlantik » kunnen wij niet als redder begroeten.

Wij vragen hem vervolgens of zijn opvattingen over oorlogsmisdadigheid sindsdien veranderd zijn, dan wel of hij voortgaat ze goed te praten, af te schuiven of te verdonkere.

[logo "deux croissants de Lune"]

Wij wachten op antwoord tot 4 mei 1967

Binnenkort verschijnt het 8e nummer van Ontbijt op Bed 
over : de dood ende doder ’a 1 gulden.


sources :

http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
parue en janvier 1967

cotes :
 

1966

1966
Affiches liées


Autres 
  • Anarlivres : site bibliographique des ouvrages anarchistes ou sur l'anarchisme en français
  • Cgécaf : Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones