* aide à la recherche
Accueil > affiches > [Gräv där du står !]

[Gräv där du står !]

Image (fixe ; à 2 dimensions)
titre :
[Gräv där du står !]
adresse :
. — Linköping : [s.n.], [ca  ]
description technique (h × l) :
. — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une : bleu, papier bleu) ; 42 × 30 cm
notes :
descriptif :


[ texte ; photo (enfant au travail) ]

texte :

Gräv där du står !

Framställd av N-Troberg 08-863508
Stöd Avrustningslägret ! Postgiro 83 54 4 - 0

Svenska vapen sprider död i världen. Nu avvecklar vi militarismen innan den avvecklar oss !!

Med civil olydnad kan vi förändra för varandra !

Välkommen till Avrustningslägret i Linköping.

Under sommaren ska vi med civil olydnad och ickevåld praktiskt nedmontera JAS och andra dödsmaskiner och börja omskapa dem till något nyttig som vi människor kan leva av. Kurser och aktionförberedelser kommer att varvas med fest och lek. Du behöver inte göra civil olydnad för att vara med.

Vill du vara med ? Kontaka oss !
Avrustningslägret i Linköping
Åkvarn, 360 70 Åseda
Tel. 0481 -660 52

[logo forgeron]


sources :
 
cotes :

Aff2967 - 306934 (cira L)