* aide à la recherche
Accueil > 7283 affiches > [EG är rasism - Slå tillbaka kapitalets EG]

[EG är rasism - Slå tillbaka kapitalets EG]

Image (fixe ; à 2 dimensions)
titre :
[EG är rasism - Slå tillbaka kapitalets EG]
adresse :
. — Stockholm : 18 maj initiativet,
description technique (h × l) :
. — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une : brun, papier jaune) ; 30 × 42 cm
notes :
descriptif :


[ texte ]

texte :

EG är rasism

När EG avskaffar gränserna mellan medlems-länderna stärker man samtidigt gränserna utåt. EG bygger fästning Europa mot tredje världen och östeuropa.

I Neuropa ska det inte finnas fristad för flyktingar. De får endast tillträde som billig arbetskraft i hälsofarliga arbeten utan några rättigheter.

EG anser sig inte ha råd med flyktingar, trots att endast en rännil söker sig dit. De flesta har ingen möjlighet att fly från sin fattigdom.

För EG är flyktingar endast problem. Men det stämmer inte. Problemet är att EG och dess multinationella företag gör EG rikare på den tredje världens bekostnad :

•EG dikterar villkoren för tull och frihandelsavtal så att de själva gynnas.

•De multinationella företagen tvingar tredje världen att odla grödor som sedan säljs till EG för underpriser. Samtidigt svälter den inhemska befolkningen ihjäl.

•Krig och länder med diktatur stöds genom vapenförsäljning.

Det enda en flykting begär är en fristad undan svält och krig.

Slå tillbaka kapitalets EG

18 maj initiativet, Stockholm


sources :
 
cotes :

Aff2968 - 306935 (cira L)


[s.d.]
Affiche liée


Autres 
  • Anarlivres : site bibliographique des ouvrages anarchistes ou sur l'anarchisme en français
  • Cgécaf : Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones