Algemeyner Yidisher Arbeyter Bund (Białystok)

 

Algemeyner Yidisher Arbeyter Bund (Białystok) = (אַללגעמעינער יידישער אַרבעטער בונד (ביאַליסטאָק) ?

 

Affichage par année

1 affiche :

 

  [Do pracujacej ludnosci intelignecjo u Bialegostoku !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Do pracujacej ludnosci intelignecjo u Bialegostoku !]. — Białystok : Algemeyner Yidisher Arbeyter Bund (Białystok), . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 95 × 63 cm.

  • Affiches par pays  : Pologne
  • Lieux d’archivages  : IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  : justice  ; procès  ; syndicalisme : syndicalisme révolutionnaire
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Sacco, Nicola (1891-1927)  ; Vanzetti, Bartolomeo (1888-1927)
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :


  [ text (Polish & Yiddish) ]

  texte :

  Do

  Pracującej ludności inteligencji m. Białegostoku !

  Wodz świata burżuazyjnego—Ameryka szykuje się do czynu, kloty będzie na zawsze dla niej plamą.

  We czwartek, go sierpnia b. r., zostanie wykonany wyrok śmierci na dwóch niewinnych działaczy robotniczych —na Sacco i Wanzettiego.

  Już siedem lat, jak ci dwaj męczenicy są w nieludzki sposób traktowani, już dziesięć razy stali oni przed fotelem elektrycznym śmierci, stwarzając dla nich najokropniejsze cierpienia, jakie tylko fantazja ludzka wyobrażyć sobie może.

  Zostali oni przez sąd amerykański w Massachusets skazani na śmierć. „Sprawiedliwość“ amerykańska wydala ten wyrok z powodów następujących.

  Anarchista wioski Soleda, który aresztowany został za wydawanie nielegalnej gazety, wnet wyskoczył z 14, piętra gmachu więziennego i zakończył swe życie na bruku. Policja zapewniła, za en popełnił samobójstwo. Ale jego towarzysza wystąpili z oskarżeniem, że on został przez amerykańska policją zamordowany.

  Ci dwaj włoscy robotnicy, Sacco i Wanzetti, są niepożądanymi świadkami w tej zbrodni i dlatego rzucono na nich oszczerstwo, że popełnili oni mord rabunkowy, aby tem samem usunąć ich z drogi.

  Cały świat wzruszony jest z tego nieludzkiego okrucieństwa i stanął w obronie Sacco i Wanzettiego. Codziennie napływają do Prezydenta Stanów Zjednoczonych tysiące depesz protestujących, memorjaly milionów ludzi przeciwko zbrodni „sprawiedliwości“ amerykańskiej. Robotnicy całego świata. inteligencja, Liga Obrony Praw Człowieka wszyscy którzy mają sumienie ludzkie, nawet Wiochy Faszystowski, których niemożna posądzać o liberalność, występują w obronie Sacco i Wanzettiego Ale sumienia burżuazji amerykańskiej nie rusza się, nie chce one wypuszczać z rąk niewronych ofjar.

  Przed kilkoma tygodniami burżuazja Austrji, zwalniając morderców faszystowskich, spowodowała pożar w Wiedniu, skutkiem którego padło dużo ofiar, a teraz „sprawiedliwość" amerykańska szykuje się do podpalenia ognia, skazując niewinnych.

  Są to ofiary burżuazji amerykańskiej, która wzbogaciła się dzięki wszechświatowej rzezi krwawej i z tego nadmiernego bogactwa straciła resztę sumienia ludzkiego.

  Ludność pracująca i inteligencja m Białegostoku ! Przyłączmy się do protestu ludzkiego przeciwko mordowi, do którego szykuję się „sprawiedliwość“ amerykańska !

  Niech żyje sprawiedliwość ! — Niech żyją Sacco i Wanzetti ! — Niech żyje socjalizm !

  Białostocki Komitet „Bundu“

  […]

  [impr. …
  Drukarnia M. Prutkowskiego Białystok Lipowa 18 Telefon 5-21 ?]


  sources :

  IISG

  Algemeyner Yidisher Arbeyter Bund (Białystok).