conseils ouvriers

 

 

Affichage par année

5 affiches :

 

  [All makt åt arbetarråden]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  All makt åt arbetarråden]. — Jönköping : Fripress, [ca ]. — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , noir , papier blanc ) ; 44 × 31 cm.

  • Affiches par pays  : Suède
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : conseils ouvriers
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :

  [ texte ; drapeau (tranché rouge et noir) ]

  texte :

  All makt åt arbetarråden

  Ingenstans i världen har folkets stora flertal någon som helst kontroll över de beslut som direkt styr deras liv. De säljer sin arbetskraft medan andra som äger eller kontrollerar produktionsmedlen fördelar välståndet, stiftar lagarna och använder hela statsmaskineriet för att försvara och förstärka sina privilegierade ställningar.

  Arbetarklassens levnadsstandard har förbättrats avsevärt detta år-hundrade. Men varken denna förbättring av levnadsstandarden eller det faktum att produktionsmedlen har förstatligats eller att partier som påstår sig representera arbetarklassen har kommit till makten, har på något grundläggande sätt förändrat arbetarens ställning som arbetare. Det har heller inte givit huvuddelen av mänskligheten någon större frihet utanför produktionen. I öst som i väst förblir kapitalismen samma omänskliga samhällssystem, där den stora majoriteten kommenderas i arbetet och manipuleras i konsumtionen och på fritiden. Propaganda och poliser, fängelser och skolor, traditionella värden och moraluppfattningar tjänar alla till att förstärka fåtalets makt och till att övertyga eller tvinga majoriteten att godta ett brutalt, förödmjukande och irrationellt system. Den »kommunistiska) världen är inte kommunistisk och den »fria » världen är inte fri.

  Fackföreningarna och de traditionella vänsterpartierna bildades för att förändra allt detta. Idag har de integrerats i och är oumbärliga för den rådande utsugningen. De reformistiska fackföreningarna fungerar som medlare på arbetsmarknaden och de politiska partierna utnyttjar arbetarklassens strider och förhoppningar för egna syften.

  För att arbetarklassen skall kunna avskaffa privatkapitalismen i väst och den byråkratiska statskapitalismen i öst och skapa ett frihetligt socialistiskt samhälle (utan frihet innebär socialismen nämligen ingenting), måste den ta saken i egna händer. Den måste förkasta varje hierarkisk organisationsform (av både bolsjevikisk och socialdemokratisk modell) och i stället bilda revolutionära arbetarråd. Arbetarrådet är den enda organisationsform som förkastar den konstruerade skillnaden mellan mål och medel, tanke och handling—den enda form som inte i sig är alienerad.

  Det frihetligt socialistiska samhället måste byggas underifrån. Beslut om produktion och arbete skall fattas av arbetarråd, samman-satta av valda och närsomhelst återkallbara delegater. Beslut inom andra områden kommer att fattas på grundval av vidast möjliga demokrati och rådslag inom folket. Samhällets demokratisering ända ned till grunden—det är arbetarmakt.

  Pariskommunen 1871, sovjeter och fabrikskommittéer i Ryss-land 1917, syndikat i Spanien 1936, råden i Ungern 1956, majrevolten i Frankrike 1968 har redan visat vägen...

  Arbetarmakt genom arbetarråd


  traduction :

  Tout le pouvoir aux conseils ouvriers

  […]


  sources :
   


  [Klasskampen skärps]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Klasskampen skärps]. — Göteborg : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : rouge , papier blanc ) ; 56 × 33 cm.

  • Affiches par pays  : Suède
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : conseils ouvriers  ; lutte des classes  ; répression
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Hongrie : histoire
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; logo (homme avec drapeau) ]

  texte :

  Arbetarmakt
  oberoende rädssocialistisk tidning — Nr 5/72 Årg 1 pris 1 :-

  Klasskampen skärps

  Stöd arbetarklassens självständiga organisering i socialistiska arbetsplats-och strejkkommittéer

  Ungern 56

  den beväpnade sanningen

  Förenade Tryckerier, Göteborg 1972


  sources :

  Arbetarmakt, oberoende rädssocialistisk tidning [conseilliste ? : Arbetarpress]


  1972
  Affiche liée  [Aufstand der Räte]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Aufstand der Räte]. — Grafenau : Trotzdem, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , noir , papier blanc ) ; 60 × 42 cm.

  • Affiches par pays  : Allemagne
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : conseils ouvriers  ; édition
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Allemagne : histoire : 1917-1921
  • Noms cités (± liste positive)  : Seligman, Michael
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (publicité pour un livre) ; photo (rassemblement de soldats et ouvriers en 1919) ]

  texte :

  Aufstand der Räte

  Die erste bayrische Räterepublik vom 7. April 1919
  von M. Seligman

   »Bayern ist Räterepublik…« ertönte es am 7. April 1919 überall in Bayern. In München, Würzburg, Lindau, Burglengenfeld, in Passau und Hof… in den großen Städten und kleinen Ortschaften Bayerns übernahmen Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte die lokale Macht. Der erste Versuch die Rätemacht in einem deutschen Flächenstaat zu errichten, endete blutig.

  Die Geschichte der ersten bayrischen Räterepublik auf der Grundlage umfangreicher Archivdokumente, Zeitungsberichte und Augenzeugenberichte ist Ort für Ort leicht lesbar niedergeschrieben worden, als ein Stück vergessener bayerischer Revolutionsgeschichte.

  Das Buch umfaßt 750 Seiten, 50 Photos uns Illustrationen nebst 7 Karten
  DM 48,-.
  Trotzdem-Verlag, Postfach 1159, 7043 Grafenau 1
  Erscheinungsdatum : 7. April 1989

  Quelle : Staatsarchiv Würzburg


  sources :