provo

 

 

Affichage par année

33 affiches :

 
  [Warning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Warning]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (une  : vert , papier blanc ) ; 70 × 25 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art (généralités)  ; éducation  ; étudiants (et luttes étudiantes)  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (contre les écoles d’art) ]

  texte :

  Warning

  De Kunstakademie leidt jonge mensen op tot een geïsoleerde plaats in de samenleving.
  Daaraan worden duizenden guldens subsidie besteed door rijk, provincie en gemeente.
  De Jan van Eyck Akademie verbruikt het komende jaar zes honderd duizend gulden (6 ton).
  Sinds de oprichting in 1948 zijn er 128 afgestudeerden losgelaten.

  Zodra de opleiding klaar is, staan ze in de kou. Niemand heeft nog behoefte aan hun producten.

  Het instituut bevordert de vervreemding.
  Ze gaat uit van de laksheid van leerlingen die te vaak de school bezoeken omdat ze er een beurs kunnen krijgen. Van de beurzenstop heeft men op de akademie weinig gemerkt.
  De besten onder de afgestudeerden maken nu speciale ouderwetse contra-prestatie — schilderijen op een verloren namiddag om centen te krijgen. De eigen research van de beeld. Kunstenaars wordt door de contra P. Negatief gewaardeerd.
  De opleiding daagt de studenten niet uit tot het zoeken naar nieuwe vormen voor het dagelijks leven : dat betekent het faillissement van deze opleiding. Er is een nieuwe mentaliteit nodig in het kunst ? Onderwijs (ook konservatorium en toneelakademie)

  Er moet niet langer worden opgeleid tot schilderijtjes makers, notenbalkers en tekstwakers. Kunstenaars moeten worden opgeleid tot vormgevers van een ludieke samenleving. Alleen dan wordt subsidiëring van de opleiding en kunstenaars gerecht vaardigt.

  Waar wacht u nog op, socialistische minister Maeerten vrolijk :
  dit is nieteens een experiment.
  Het is de enige mogelijkheid.

  Leesverder Ontbijt op Bed over de mogelijkheden, die een akademie toch heeft.

  Ontbijt op Bed . Tijdschrift van de Luuks beweging [logo "Luuks"]


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
  parue en octobre 1966


  1967

  1966
  Affiches liées


  [Warning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Warning]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (une  : bleu , papier blanc ) ; 70 × 25 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : nationalisme  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Union européenne (UE, CEE, ...)
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Lynx (Maastricht : 1966-1967)  ; Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (contre un nationalisme européen inculqué aux jeunes) ; haut de l’affiche coupé ? ]

  texte :

  Warning

  In de Staarzaal komt vandaag het Limburgs jongeren volk bijeen om er te luisteren naar hun leiders.

  Zij tonen er eerbied voor versleten, versleten, versleten woorden.
  Zij salueren voor de vlag.
  Zij zingen er Europa-één, Europe boven alles !
  Zij laten er hun eigen opvattingen verslappen.

  Misschien is uw kind erbij !

  Er zijn weer bewust getrainde jonge leiders.

  Het jongere volk worden leuzen aangeboden. Het is nodig dat die leuzen ontmaskerd worden : want zij zijn nationalisties : de beide Limburgen sterk maken — wij krijgen duizenden voor deze ideën samen — de leiders klaarmaken voor straks.

  Het is een gevaarlijk samenzijn !

  Walter kunnen heeft geen recht van spreken meer — Walter + Wilfried moeten ontmaskerd worden — Walter kunnen, kan niet !

  De gedachten van de aanwezigen worden dichtgedrukt en er wordt een verenigd Europa-stempel op gezet :
  dat is anti-demokratie.

  Space groep International — Maastricht 5 nov ’66

  Lees Lynx — Ontbijt op Bed — Luuks maakt je leven
  Fijn

  Top tien (hitweek)
  1 Reach out i’ll ve there
  2 I can’t control myself
  3 Distant drums
  4 Stop stop stop
  5 Winchester catheral
  6 Bend it
  7 Guantanmera
  8 I am a boy
  9 No milk today
  10 Have you seen your mother

  Luister naar Revolution LP — Q65

  Kom meisje, rokje korter !


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
  parue pour le 6 novembre 1966


  1966

  1967
  Affiches liées  [Castigatio !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Castigatio !]. — Amsterdam : Anti Reklame Buro Sneek, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 43 × 31 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : presse  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte encadré de noir ; vignette ) ]

  texte :

  Castigatio!

  aan de direktie van Het Vrije volk.

  Niet u made vrij bepalen welke rekeningen vereffend worden !

  Zouden wij […]

  […]

  Hoogoektend[?]
  O+o namens het BVARS

  Sneek Antirekalmburo

  Dit is een breinwassing


  sources :

  http://provo-images.info/SneekReklameBuro.html :

  To the management of daily national newspaper Het Vrije Volk about the payment for the printing of De Teleraaf; On behalf of the Provo Liquidation Committee, O+O is offering the illegal Provo printing press as payment

  Signed: O+O on behalf of the B.V.A.R.S.

  Parue à la mi décembre 1967  [H.H. Huisjesmelkers & Makelaars]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  H.H. Huisjesmelkers & Makelaars] / Willem (1941-....). — Amsterdam : Anti Reklame Buro Sneek, [ ?]. — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 43 × 61 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : logement, habitat  ; provo  ; urbanisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; dessin (capitaiistes lisant le quotidien Het Parool [titre de Une illisible], sous l’arrivée d’une chute de briques/steen « 4% », parfois nouées avec des banderoles) par Willem ]

  texte :

  “H.H. Huisjesmelkers & Makelaars
  hierbij leggen wij de eerste steen voor een monument, dat wij zullen oprichten als”

  “Teken van het. Einde van uw grootheid en macht in dit feodale tijdperk waarin wij huurders uw horigen zijn. Deze steen is niet de steen der wijzen.”

  “Waarmee men alles aanraakt in goud verandert. Die heeft u reeds in uw bezit deze steen is de steen des monument zal de gramschap van de door u get eisterde bevolking zijn. Hoogachtend ……”

  “Bezet een pandje redt een pandje”

  Buro Sneek Postbus 3820 A’Dam


  sources :

  http://provo-images.info/SneekReklameBuro.html :

  Protest against the housing situation and the power of real estate investors and agencies  [Klaas Sjek - Toegangsbewijs]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Klaas Sjek - Toegangsbewijs]. — Amsterdam : Anti Reklame Buro Sneek, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 60 × 43 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art : théâtre  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Stolk, Rob (1946-2001)
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :


  [ texte par Rob Stolk ; dessin (bateau au nom « De Laven Provinciën »— avec symbole provo de la pomme — à la voile écrite avec marin armé [texte sur l’arme illisible], Poséïdon/Neptune dans la mer) “signé” « Geen groentjes a.u.b. » ]

  texte :

  Klaas Sjek - Toegangsbewijs

  We all live in a yellow submarine (de Jong)

  Dit jaar het 3 eeuwen geleken, dat onze langharige admirable Michiel de Ruijter, Chattam veroverde. De Pop-art Kommisie van de Koninklijke Marine heeft samen met de Engelse Marine besloten dib feit aan te grijpen om deze provo, die in Vlissingen lijn [cerote ?] Happenings hield (hij kom onder meer ander grote belangstelling op een monumentale toren en trotseerde later alle Staten) te herdenken. Tijdens dit feet zal ieders matroos als door de eeuwen heen ambassadeur van Nederland zijn. Het mar[…]m provotariaat zal dan een boodschap naar Engeland brengen.
  Toen de Jantjes in De Telegraaf lazen de Centraal-Station, [jaijd ?] de Provo-boat vernield hadden trokken zij naar Amsterdam om in het CS Schoonship te maken uit solidariteit met de Amsterdamse provoos, niet wetende, dat de CS-groep ook tot het provotariaat behoort. De CS-groep had ook niets afkeuren-waardigs gedaan, want Hans Tuinman hal altijd gezegd, dat met de boot alles toegestaan was, behalve hem te laben tinken. Het optreden van de Jantjes moet echter ook gezien worden als het symbolies slechten van heel het Station, dat de haven aan het Maples-Centrum onttrekt, en dus een poging om het kontakt met de binnenstad te vergroten. Wij geloven, dat dit bootste inderdaad gebeurd is, maar vragen ons af of dit kontakt nu wel bevredigend is ? (De Boerenpartij beducht voor het Maritiem Provotariaat is toetjes broodjes konen bakken !)

  @-can’t get no satisfaction!
  De Provo-KIAAS-Bank gives satisfaction. Onder dit motto nodigt de raad van Zwaarte Pieten het Maritieme Provotariaat uit tot het bijwonen van een groot Beat-festijn op 22 april a.s. om 8 uur waarmee de Apollo-Bioskop [ruropeub ?] zal worden en aldaar zal hopelijk een Bevredingend antwoord gevonden werden op alle vragen — (gelegen [naie ?] tot hek uitwisselen van misverstanden —)
  Zond dat je er bij komt, want alle trossen moet los !

  Komitee tot heb scheppen van de mogelijkheid tot uithangring van de branie !
  Yvonne Zwart, Miss Blanche, Felice Schijt, Tom Bouman, Marie, Guus Kremaijer, Patou Larsage, Saartje Duijs, Rob Stolk, Ansak, Marina Schapers, Peter S.hat, Irène van Watering, Marco van Essen, Michele de Rooij, Dr. F., en Van Buuren Zwaarte Span[?], Blonde Dolly, Majane Jasje

  Geen boter op je hoofd maar op het dek ! Vertoning van de film “De Jantjes” om 0.00 uur verschijning van Nep.tunes take your own or Provo girl with you! Teach in happening

  We moeten roejen met de riemen die je hebt (de Jong)

  Beter Oorlam dan Oorlog

  Anti-Reklame Buro Sneek

  Klaasbank must pay some day!


  sources :

  http://provo-images.info/SneekReklameBuro.html :
  Parue pour le 22 avril 1967  [Kunst is voortaan non objekt kunst]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Kunst is voortaan non objekt kunst]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (trois  : rouge , orange , magenta , papier blanc ) ; 88 × 31 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art (généralités)  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Graaf, Kees  ; Moholy-Nagy László (1895-1946)
  • Presse citée  : Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (l’affiche supporte des brochures à emporter) ]

  texte :

  In an industrial age, the distinction between art and non-art, between manual craftmanship and mechanical technology is no longer an absolute one.
  / László Moholy Nagy

  Vanaf 25 januari 1967 is kunst uitsluitend het bieden van informatie op effektieve wijze

  Kunst is sociale kommunikatie

  Kunst is effekt, niet objekt

  Kunst is voortaan non objekt kunst

  Kunst is indoktrinasie van de werkelijkheid

  Kunst is een legitieme aantasting van de bestaande orde

  De strategie van de kunst beweegt tot maximale mobiliteit en tast statiese strukturen aan

  kunst is

  openbaar


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html :

  Kunst is voortaan non objekt kunst (Art is from now on non object art)

  Manifest on the no longer existing distinction between art and non-art

  The poster, made for an event at the Gemeentemuseum The Hague, contains take-away pamphlets with texts on art by Marshall McLuhan, Henk Peeters, Laszlo Moholy Nagy, Lab. Instant ART Maastricht, Paul B.M. Panhuysen and W. Sargant

  Design : Kees Graaf

  parue pour le 25 janvier 1967


  [Warning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Warning]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (une  : brun , papier blanc ) ; 70 × 25 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : guerre (généralités)  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : guerres : Guerre mondiale , 2 (1939-1945)
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (accusation de crimes de guerre) ]

  texte :

  Warning

  Bent u ook geïnteresseerd in mensen en hun bezigheden ?

  Generaal von K[croix gammée cachée] heeft reden genoeg om onopvallend een snoepwinkeltje in een rustig dorpje te beginnen.

  Nu hij ondanks alles weer een generaals funksie heeft geambieerd, vragen wij hem, nu hij hier) onder ons komt wonen, om verantwoording af te leggen over :
  het rapport van prof. Dr. A. Kaminski (gepubliceerd 7 jan’67 in Vrij Nederland) waaruit blijkt dat hij, in september’39, behoorde bij de 4 hoogste officieren van een tank-divisie in Polen, die een grot aantal oorlogsmisdaden op haar naam heeft.
  Een officier die, zoals bewezen is niet terugdeinst voor oorlogsmisdaden, en zijn genoegens in het oorlogsgeweld en toesjast heeft beschreven in zijn boek : « Panzer zwischen Warschau und Atlantik » kunnen wij niet als redder begroeten.

  Wij vragen hem vervolgens of zijn opvattingen over oorlogsmisdadigheid sindsdien veranderd zijn, dan wel of hij voortgaat ze goed te praten, af te schuiven of te verdonkere.

  [logo "deux croissants de Lune"]

  Wij wachten op antwoord tot 4 mei 1967

  Binnenkort verschijnt het 8e nummer van Ontbijt op Bed 
  over : de dood ende doder ’a 1 gulden.


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
  parue en janvier 1967


  1966

  1966
  Affiches liées  [Anarcho Band, Big Gyg, 15.12.90, Reithalle Bern]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Anarcho Band, Big Gyg, 15.12.90, Reithalle Bern]. — Bern Berne : Reithalle, . — 1 affiche (photocop. ), coul. (une  : noir , papier orange ) ; 42 × 30 cm.

  • Affiches par pays  :
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art : musique  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Pologne
  • Noms cités (± liste positive)  : Fydrych, Waldemar "Major" (1953-....)
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :

  [ texte (manuscrit) ; extraits de presse (interview de Lacek de l’Alternative Orange polonaise / Pomarańczowa Alternatywa, de Wrocław, dans Blickpunkt) ; montage photo (policiers anti-émeute et voiture brisée) ]

  texte :

  Anarcho Band
  Big Gyg, 15.12.90
  Reithalle Bern

  Konzert + Infos + Film

  Orangene Alternative

  Brram + Kino 20 h 30

  Anarcho-dadaïstos aus Polen (Osteneurope)

  Die Polizei ißt ein Kunstwerk (u)nsympathische$

  Besser ein orangener Major als ein grïuner Offizier.

  Blickpunkt : Diese “Orangene Alternative” — sind das is erster Linie KünstlerInnen oder auch politische Initiativen ?

  Jacek : “Nein, es ist keine Musikerbewegung, und es ist überhaupt schwer zu erklären, was die Orangene Alternative eigentlich ist. Viele Künstler arbeiten dort mit und wir als Band eben auch. Der Kopf der Bewegung ist der Major, Waldeck Fydrich aus Wrocław (Breslau). Als er zum Militärdienst eingezogen werden sollte, ist er dort in einer Major-Uniform aus dem ersten Weltkrieg aufgetaucht und hat sich beschwert, warum er als Major noch den Grunddienst absolvieren sollte. Nachdem sich mehrere Psychiater mit ihm beschäftigt hatten, verzichtete die Armee freiwillig auf ihren Offizier. So entstand die Orangene Alternative. Heute sind es hauptsächlich Studenten, aber die Aktionene sind gut organisiert, so daß spontan viel Leute mitmachen.”

  Blickpunkt : Wie lange gibt’s euch Schon als Band ?

  Jacek : “Wir haben schon einige Jahre lang verschiedenen Zusammensetzungen gespielt. Aber Byg Cyc startete mit einer Aktion der Orangenen Alternative anläßlich des 75. Geburtstages des BHs. Daher auch unsert Name : große Brüste. Es war eine Art Kabarett, eine Provokation für die Medien und die Leute, die wahrscheinlich kamen, weil sie hofften, daß wir nackte Brüste zeigen würden.”


  sources :