1966

 

 

24 affiches :

 


  [Isle of Wight Poemsong ]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Isle of Wight Poemsong ]. — [S.l.] : [s.n.], [ & post]. — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 51 × 37 cm.

  • Affiches par pays  : Grande-Bretagne / Royaume-Uni
  • Lieux d’archivages  : FACL (Fonds d’archives communistes libertaires)
  • Liste des thèmes  : littérature : poésie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Gould, Dennis
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  text (1966… 1973 ?)

  texte :

  Isle of Wight Poemsong

  for Sasha Jane Natasha

  We have all come together here
  To summon murder out
  For the walls of the city shake
  Our music and singers loud
   
  We have all come with sleeping bags
  To share with new lovers
  Whilst hearts of ease attack
  As we sleep out together
   
  We have all come to sing and dance
  To join voices of the present
  By chance asking awkward questions
  Whilst money drops on money
   
  We have all come together here
  Poor travellers on a journey
  Anarchists, RiffRaff, SlumGods and Gypsies
  Yes, Anarchists, RiffRaff, SlumGods and Gypsies

  Dennis Gould RiffRaltPoetSixChimneysBolenoweCamborneCornwall

  St George Printing Works. Ltd. 42a Cross Street, Camborne Cornwall


  sources :
   

  [Warning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Warning]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (une  : vert , papier blanc ) ; 70 × 25 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art (généralités)  ; éducation  ; étudiants (et luttes étudiantes)  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (contre les écoles d’art) ]

  texte :

  Warning

  De Kunstakademie leidt jonge mensen op tot een geïsoleerde plaats in de samenleving.
  Daaraan worden duizenden guldens subsidie besteed door rijk, provincie en gemeente.
  De Jan van Eyck Akademie verbruikt het komende jaar zes honderd duizend gulden (6 ton).
  Sinds de oprichting in 1948 zijn er 128 afgestudeerden losgelaten.

  Zodra de opleiding klaar is, staan ze in de kou. Niemand heeft nog behoefte aan hun producten.

  Het instituut bevordert de vervreemding.
  Ze gaat uit van de laksheid van leerlingen die te vaak de school bezoeken omdat ze er een beurs kunnen krijgen. Van de beurzenstop heeft men op de akademie weinig gemerkt.
  De besten onder de afgestudeerden maken nu speciale ouderwetse contra-prestatie — schilderijen op een verloren namiddag om centen te krijgen. De eigen research van de beeld. Kunstenaars wordt door de contra P. Negatief gewaardeerd.
  De opleiding daagt de studenten niet uit tot het zoeken naar nieuwe vormen voor het dagelijks leven : dat betekent het faillissement van deze opleiding. Er is een nieuwe mentaliteit nodig in het kunst ? Onderwijs (ook konservatorium en toneelakademie)

  Er moet niet langer worden opgeleid tot schilderijtjes makers, notenbalkers en tekstwakers. Kunstenaars moeten worden opgeleid tot vormgevers van een ludieke samenleving. Alleen dan wordt subsidiëring van de opleiding en kunstenaars gerecht vaardigt.

  Waar wacht u nog op, socialistische minister Maeerten vrolijk :
  dit is nieteens een experiment.
  Het is de enige mogelijkheid.

  Leesverder Ontbijt op Bed over de mogelijkheden, die een akademie toch heeft.

  Ontbijt op Bed . Tijdschrift van de Luuks beweging [logo "Luuks"]


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
  parue en octobre 1966


  1967

  1966
  Affiches liées


  [Warning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Warning]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (une  : bleu , papier blanc ) ; 70 × 25 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : nationalisme  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Union européenne (UE, CEE, ...)
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Lynx (Maastricht : 1966-1967)  ; Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (contre un nationalisme européen inculqué aux jeunes) ; haut de l’affiche coupé ? ]

  texte :

  Warning

  In de Staarzaal komt vandaag het Limburgs jongeren volk bijeen om er te luisteren naar hun leiders.

  Zij tonen er eerbied voor versleten, versleten, versleten woorden.
  Zij salueren voor de vlag.
  Zij zingen er Europa-één, Europe boven alles !
  Zij laten er hun eigen opvattingen verslappen.

  Misschien is uw kind erbij !

  Er zijn weer bewust getrainde jonge leiders.

  Het jongere volk worden leuzen aangeboden. Het is nodig dat die leuzen ontmaskerd worden : want zij zijn nationalisties : de beide Limburgen sterk maken — wij krijgen duizenden voor deze ideën samen — de leiders klaarmaken voor straks.

  Het is een gevaarlijk samenzijn !

  Walter kunnen heeft geen recht van spreken meer — Walter + Wilfried moeten ontmaskerd worden — Walter kunnen, kan niet !

  De gedachten van de aanwezigen worden dichtgedrukt en er wordt een verenigd Europa-stempel op gezet :
  dat is anti-demokratie.

  Space groep International — Maastricht 5 nov ’66

  Lees Lynx — Ontbijt op Bed — Luuks maakt je leven
  Fijn

  Top tien (hitweek)
  1 Reach out i’ll ve there
  2 I can’t control myself
  3 Distant drums
  4 Stop stop stop
  5 Winchester catheral
  6 Bend it
  7 Guantanmera
  8 I am a boy
  9 No milk today
  10 Have you seen your mother

  Luister naar Revolution LP — Q65

  Kom meisje, rokje korter !


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
  parue pour le 6 novembre 1966


  1966

  1967
  Affiches liées