SAC_ (Sverige arbaretares centralorganisation : 1910-....)

(1910-....)

https://www.sac.se/

Au moins 1 revue francophone parue sous ce nom (voir sur le site Bianco).
Au moins 4 cartes postales anarchistes parues avec ce nom. Voir sur Cartoliste.

 

Affichage par année

50 affiches :

 


  [Offentligt diskussionsmöte, de aktuella pris- och lönefrågorna]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Offentligt diskussionsmöte, de aktuella pris- och lönefrågorna]. — Gävle ; Stockholm : SAC_ (Sverige arbaretares centralorganisation : 1910-....), (AB Federativ, Tryckeri (Stockholm)). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : noir , papier de couleur ) ; 58 × 33 cm.

  • Affiches par pays  : Suède
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : économie (généralités)
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Holm, Torsten
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : conférence, débat…
  notes :
  descriptif :


  [ text ]

  texte :

  Offentligt diskussionsmöte

  Ämne :

  De aktuella pris- och lönefrågorna

  Talare från SAC : Sekr. Torsten Holm, Gâvle

  i ………………}

  ‘‘………… dagen den …………… kl. ………

  Inflationen blir allt mera betungande. Prisstegringarna tilltar. Hårdast drabbas de små inkomsttagarna, den stora massan av arbetare. De löneförbättringar som genomfördes om-kring årsskiftet och senare, har redan visat sig alldeles otillräckliga och har "uppätits" av de pågående enorma prisstegringarna. Framtiden ter sig allt annat än ljus och det blir allt bekymmersammare för den stora massan av arbetare att kunna existera. Vad är att göra ? Vad är det som orsakat inflationen och hur skall denna kunna brytas ? Detta är frågor av omedelbar aktualitet för alla och envar, frågor omkring vilka dagens föredrag och efterföljande diskussion kommer att röra sig. Arbetare — och alla intresserade i övrigt — möt upp till diskussionsmötet och tag del av de för Eder alla så viktiga frågorna.

  Tryckeri AB Federativ — Stockholm 1951

  SAC:s Byggnadsindustridepartement


  sources :
   

  1951
  Affiche liée


  [Offentligt diskussionsmöte : organisationsfrihet eller monopol]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Offentligt diskussionsmöte : organisationsfrihet eller monopol]. — Gävle ; Stockholm : SAC_ (Sverige arbaretares centralorganisation : 1910-....), (AB Federativ, Tryckeri (Stockholm)). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : noir , papier orange ) ; 48 × 33 cm.

  • Affiches par pays  : Suède
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : syndicalisme : syndicalisme révolutionnaire
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Holm, Torsten
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : conférence, débat…
  notes :
  descriptif :


  [ text ]

  texte :

  Offentligt diskussionsmöte

  Ämne :

  Organisationsfrihet eller monopol

  Talare från SAC : Sekr. Torsten Holm, Gävle

  i ………………}

  ‘‘………… dagen den …………… kl. ………

  Trots att föreningsrätten är i lag tillförsäkrad varje svensk arbetare, blir det ändå allt trängre för arbetarnas organisationsfrihet och rätt att bestämma. Detta gäller såväl ifråga om LO-förbundens uppträdande gent emot SAC:s medlemmar som mot de egna medlemmarna, vilka genom vetorätten och de ytterligare centraliseringsåtgärder som nu planeras i form av "avtals- eller expertråd" vid sidan av LO-ledningen, förlorar de sista resterna av rätten att få bestämma. Det är ett farligt spel som pågår med de demokratiska fri- och rättigheter, som arbetarna genom årtiondens kamp lyckats uppnå. Sätt stopp för ytterligare avdemokratisering av fackföreningsrörelsen ! Slå vakt om rätten att själva få bestämma ! Arbetare inom byggnadsindustrin — och alla intresserade i övrigt — möt upp till diskussionsmötet och tag del av de för Eder alla så viktiga frågorna.

  Tryckeri AB Federativ — Stockholm 1951

  SAC:s Byggnadsindustridepartement


  sources :
   

  1951
  Affiche liée