* aide à la recherche
Ficedl - Affiches
7961 affiches | articles | outils | dates de parution | catégories | analogies |

Pays-Bas

 

Voir aussi : Pays-Bas (1 affiche) – Géographie, géopolitique et Histoire
Voir aussi : Pays-Bas : histoire (1 affiche) – Géographie, géopolitique et Histoire

Affichage par année

165 affiches :

 


  [Solidariteit. De kracht van de strijd ligt in de uitbreiding van de staking]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Solidariteit. De kracht van de strijd ligt in de uitbreiding van de staking]. — [S.l.] : Comité van Arbeiders Eenheid, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 66 × 50 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : grève
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ]

  texte :

  Solidariteit

  De stakende arbeiders hebben Zaterdag 1 Juni in de Apollohal besloten
  de strijd voort te zetten.

  Hetzelfde deden de stakers in Rotterdam, die op dezelfde dag in de Rivièrahal bijeenkwamen. Ze leggen zich niet neer bij de eis der ondernemers, eerst aan het werk te gaan en dan maar af te wachten, wat aan de conferentietafel over hun lot zal worden beslist. Ze weten, dat zulks de volledige capitulatie zou betekenen.

  Allen vormen een front tegen de arbeiders

  De ondernemers, die de arbeiders willen laten werken voor een loon, dat niet toereikend is om in leven te blijven.

  De regeering, die ook de nieuwe strijdorganisatie van de arbeiders, de E.V.C. wil dwingen, zich aan de beruchte „regelen van het spel" te onderwerpen.

  Regelen van het spel, waarbij de door de regeering erkende arbeidersleiders, samen met ondernemers en regeeringsvertegenwoordigers zullen uitmaken, aan welke arbeidsvoorwaarden de arbeiders zich moeten onderwerpen, die aan de arbeiders het enige wapen dat ze nog bezitten, het stakingsrecht, ontnemen.

  Ook de oude vak bonden staan reeds lang in dit front. Hun leiders kennen alleen nog die eene taak, de arbeiders te knevelen en te binden, om ze machteloos aan de uitbuiting door de ondernemers uit te leveren.

  En nu is ook de centrale leiding van de EVC, die op het punt staat, de fusie met de oude vakbonden te voltrekken, in hetzelfde arbeiders-vijandige front komen te staan.

  Met het advies, Zaterdag 1 Juni gegeven, het werk te hervatten, en zich aan de regelen van het spel te onderwerpen, heeft zij voor de regeering en ondernemers gecapituleerd.

  Zeer terecht heeft een arbeider in de vergadering opgemerkt, dat, al zou de regeering de EVC willen erkennen, wij de regeering nog niet erkennen.

  Vooral dit moet de strijdende arbeiders duidelijk zijn. De EVC zal in de voortgezette strijd niet meer de strijd-organisatie zijn, die de arbeiders de zo nodige ruggesteun geeft.

  Het wreekt zich nu, dat de strijdende arbeiders niet zelf de organisatie van de strijd ter hand hebben genomen.

  Het besluit der EVC-leiding, om de staking te beperken, zou het einde van de strijd betekenen.

  Dit zou niet alleen de volledige capitulatie, maar de volstrekte nederlaag zijn.

  Het hoeft niet zo te zijn !

  Maar dan moet de organisatie van de strijd door de stakers zelf ter hand worden genomen.

  Alle stakersgroepen moeten onmiddellijk in vergadering bijeenkomen, en hun eigen stakingsleiding kiezen, hun directe vertegenwoordigers, die tezamen de centrale leiding vormen. De organisatie van de steun moet met vernieuwde kracht worden aangepakt, in handen van de nieuwe leiding, die direct aan de stakersvergadering verantwoordelijk is.

  Maar daarmee alleen is de strijd niet te winnen.

  De kracht van de strijd ligt in de uitbreiding van de staking

  De stakers moeten GEZAMENLIJK optrekken naar de andere bedrijven en een beroep doen op de
  daadwerkelijke solidariteit
  van alle arbeiders in alle bedrijven.

  Wat is arbeiderssolidariteit ? Is het genoeg dat de arbeiders een deel van hun loon afstaan ? Neen, kameraden, dat is n iet genoeg. Het neerleggen van de arbeid is de hoogste en beste vorm van solidariteit.

  Het werk in alle bedrijven moet komen stil te leggen, als een machtig protest van de gehele werkende bevolking.

  Het is een strijd, die voor alle arbeiders gestreden wordt.

  De „spel regels" van de regeering en de ondernemers maken de arbeiders machteloos.

  De in de strijd één geworden arbeiders vormen de enige macht, die aan de wurgende greep van het kapitaal weerstand kan bieden.

  Comité van Arbeiders Eenheid.


  sources :
   


  [Warning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Warning]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (une  : vert , papier blanc ) ; 70 × 25 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art (généralités)  ; éducation  ; étudiants (et luttes étudiantes)  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (contre les écoles d’art) ]

  texte :

  Warning

  De Kunstakademie leidt jonge mensen op tot een geïsoleerde plaats in de samenleving.
  Daaraan worden duizenden guldens subsidie besteed door rijk, provincie en gemeente.
  De Jan van Eyck Akademie verbruikt het komende jaar zes honderd duizend gulden (6 ton).
  Sinds de oprichting in 1948 zijn er 128 afgestudeerden losgelaten.

  Zodra de opleiding klaar is, staan ze in de kou. Niemand heeft nog behoefte aan hun producten.

  Het instituut bevordert de vervreemding.
  Ze gaat uit van de laksheid van leerlingen die te vaak de school bezoeken omdat ze er een beurs kunnen krijgen. Van de beurzenstop heeft men op de akademie weinig gemerkt.
  De besten onder de afgestudeerden maken nu speciale ouderwetse contra-prestatie — schilderijen op een verloren namiddag om centen te krijgen. De eigen research van de beeld. Kunstenaars wordt door de contra P. Negatief gewaardeerd.
  De opleiding daagt de studenten niet uit tot het zoeken naar nieuwe vormen voor het dagelijks leven : dat betekent het faillissement van deze opleiding. Er is een nieuwe mentaliteit nodig in het kunst ? Onderwijs (ook konservatorium en toneelakademie)

  Er moet niet langer worden opgeleid tot schilderijtjes makers, notenbalkers en tekstwakers. Kunstenaars moeten worden opgeleid tot vormgevers van een ludieke samenleving. Alleen dan wordt subsidiëring van de opleiding en kunstenaars gerecht vaardigt.

  Waar wacht u nog op, socialistische minister Maeerten vrolijk :
  dit is nieteens een experiment.
  Het is de enige mogelijkheid.

  Leesverder Ontbijt op Bed over de mogelijkheden, die een akademie toch heeft.

  Ontbijt op Bed . Tijdschrift van de Luuks beweging [logo "Luuks"]


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
  parue en octobre 1966


  1967

  1966
  Affiches liées


  [Warning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Warning]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (une  : bleu , papier blanc ) ; 70 × 25 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : nationalisme  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Union européenne (UE, CEE, ...)
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Lynx (Maastricht : 1966-1967)  ; Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (contre un nationalisme européen inculqué aux jeunes) ; haut de l’affiche coupé ? ]

  texte :

  Warning

  In de Staarzaal komt vandaag het Limburgs jongeren volk bijeen om er te luisteren naar hun leiders.

  Zij tonen er eerbied voor versleten, versleten, versleten woorden.
  Zij salueren voor de vlag.
  Zij zingen er Europa-één, Europe boven alles !
  Zij laten er hun eigen opvattingen verslappen.

  Misschien is uw kind erbij !

  Er zijn weer bewust getrainde jonge leiders.

  Het jongere volk worden leuzen aangeboden. Het is nodig dat die leuzen ontmaskerd worden : want zij zijn nationalisties : de beide Limburgen sterk maken — wij krijgen duizenden voor deze ideën samen — de leiders klaarmaken voor straks.

  Het is een gevaarlijk samenzijn !

  Walter kunnen heeft geen recht van spreken meer — Walter + Wilfried moeten ontmaskerd worden — Walter kunnen, kan niet !

  De gedachten van de aanwezigen worden dichtgedrukt en er wordt een verenigd Europa-stempel op gezet :
  dat is anti-demokratie.

  Space groep International — Maastricht 5 nov ’66

  Lees Lynx — Ontbijt op Bed — Luuks maakt je leven
  Fijn

  Top tien (hitweek)
  1 Reach out i’ll ve there
  2 I can’t control myself
  3 Distant drums
  4 Stop stop stop
  5 Winchester catheral
  6 Bend it
  7 Guantanmera
  8 I am a boy
  9 No milk today
  10 Have you seen your mother

  Luister naar Revolution LP — Q65

  Kom meisje, rokje korter !


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
  parue pour le 6 novembre 1966


  1966

  1967
  Affiches liées  [Castigatio !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Castigatio !]. — Amsterdam : Anti Reklame Buro Sneek, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 43 × 31 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : presse  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte encadré de noir ; vignette ) ]

  texte :

  Castigatio!

  aan de direktie van Het Vrije volk.

  Niet u made vrij bepalen welke rekeningen vereffend worden !

  Zouden wij […]

  […]

  Hoogoektend[?]
  O+o namens het BVARS

  Sneek Antirekalmburo

  Dit is een breinwassing


  sources :

  http://provo-images.info/SneekReklameBuro.html :

  To the management of daily national newspaper Het Vrije Volk about the payment for the printing of De Teleraaf; On behalf of the Provo Liquidation Committee, O+O is offering the illegal Provo printing press as payment

  Signed: O+O on behalf of the B.V.A.R.S.

  Parue à la mi décembre 1967  [H.H. Huisjesmelkers & Makelaars]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  H.H. Huisjesmelkers & Makelaars] / Willem (1941-....). — Amsterdam : Anti Reklame Buro Sneek, [ ?]. — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 43 × 61 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : logement, habitat  ; provo  ; urbanisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; dessin (capitaiistes lisant le quotidien Het Parool [titre de Une illisible], sous l’arrivée d’une chute de briques/steen « 4% », parfois nouées avec des banderoles) par Willem ]

  texte :

  “H.H. Huisjesmelkers & Makelaars
  hierbij leggen wij de eerste steen voor een monument, dat wij zullen oprichten als”

  “Teken van het. Einde van uw grootheid en macht in dit feodale tijdperk waarin wij huurders uw horigen zijn. Deze steen is niet de steen der wijzen.”

  “Waarmee men alles aanraakt in goud verandert. Die heeft u reeds in uw bezit deze steen is de steen des monument zal de gramschap van de door u get eisterde bevolking zijn. Hoogachtend ……”

  “Bezet een pandje redt een pandje”

  Buro Sneek Postbus 3820 A’Dam


  sources :

  http://provo-images.info/SneekReklameBuro.html :

  Protest against the housing situation and the power of real estate investors and agencies  [Klaas Sjek - Toegangsbewijs]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Klaas Sjek - Toegangsbewijs]. — Amsterdam : Anti Reklame Buro Sneek, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 60 × 43 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art : théâtre  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Stolk, Rob (1946-2001)
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :


  [ texte par Rob Stolk ; dessin (bateau au nom « De Laven Provinciën »— avec symbole provo de la pomme — à la voile écrite avec marin armé [texte sur l’arme illisible], Poséïdon/Neptune dans la mer) “signé” « Geen groentjes a.u.b. » ]

  texte :

  Klaas Sjek - Toegangsbewijs

  We all live in a yellow submarine (de Jong)

  Dit jaar het 3 eeuwen geleken, dat onze langharige admirable Michiel de Ruijter, Chattam veroverde. De Pop-art Kommisie van de Koninklijke Marine heeft samen met de Engelse Marine besloten dib feit aan te grijpen om deze provo, die in Vlissingen lijn [cerote ?] Happenings hield (hij kom onder meer ander grote belangstelling op een monumentale toren en trotseerde later alle Staten) te herdenken. Tijdens dit feet zal ieders matroos als door de eeuwen heen ambassadeur van Nederland zijn. Het mar[…]m provotariaat zal dan een boodschap naar Engeland brengen.
  Toen de Jantjes in De Telegraaf lazen de Centraal-Station, [jaijd ?] de Provo-boat vernield hadden trokken zij naar Amsterdam om in het CS Schoonship te maken uit solidariteit met de Amsterdamse provoos, niet wetende, dat de CS-groep ook tot het provotariaat behoort. De CS-groep had ook niets afkeuren-waardigs gedaan, want Hans Tuinman hal altijd gezegd, dat met de boot alles toegestaan was, behalve hem te laben tinken. Het optreden van de Jantjes moet echter ook gezien worden als het symbolies slechten van heel het Station, dat de haven aan het Maples-Centrum onttrekt, en dus een poging om het kontakt met de binnenstad te vergroten. Wij geloven, dat dit bootste inderdaad gebeurd is, maar vragen ons af of dit kontakt nu wel bevredigend is ? (De Boerenpartij beducht voor het Maritiem Provotariaat is toetjes broodjes konen bakken !)

  @-can’t get no satisfaction!
  De Provo-KIAAS-Bank gives satisfaction. Onder dit motto nodigt de raad van Zwaarte Pieten het Maritieme Provotariaat uit tot het bijwonen van een groot Beat-festijn op 22 april a.s. om 8 uur waarmee de Apollo-Bioskop [ruropeub ?] zal worden en aldaar zal hopelijk een Bevredingend antwoord gevonden werden op alle vragen — (gelegen [naie ?] tot hek uitwisselen van misverstanden —)
  Zond dat je er bij komt, want alle trossen moet los !

  Komitee tot heb scheppen van de mogelijkheid tot uithangring van de branie !
  Yvonne Zwart, Miss Blanche, Felice Schijt, Tom Bouman, Marie, Guus Kremaijer, Patou Larsage, Saartje Duijs, Rob Stolk, Ansak, Marina Schapers, Peter S.hat, Irène van Watering, Marco van Essen, Michele de Rooij, Dr. F., en Van Buuren Zwaarte Span[?], Blonde Dolly, Majane Jasje

  Geen boter op je hoofd maar op het dek ! Vertoning van de film “De Jantjes” om 0.00 uur verschijning van Nep.tunes take your own or Provo girl with you! Teach in happening

  We moeten roejen met de riemen die je hebt (de Jong)

  Beter Oorlam dan Oorlog

  Anti-Reklame Buro Sneek

  Klaasbank must pay some day!


  sources :

  http://provo-images.info/SneekReklameBuro.html :
  Parue pour le 22 avril 1967  [Kunst is voortaan non objekt kunst]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Kunst is voortaan non objekt kunst]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (trois  : rouge , orange , magenta , papier blanc ) ; 88 × 31 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art (généralités)  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Graaf, Kees  ; Moholy-Nagy László (1895-1946)
  • Presse citée  : Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (l’affiche supporte des brochures à emporter) ]

  texte :

  In an industrial age, the distinction between art and non-art, between manual craftmanship and mechanical technology is no longer an absolute one.
  / László Moholy Nagy

  Vanaf 25 januari 1967 is kunst uitsluitend het bieden van informatie op effektieve wijze

  Kunst is sociale kommunikatie

  Kunst is effekt, niet objekt

  Kunst is voortaan non objekt kunst

  Kunst is indoktrinasie van de werkelijkheid

  Kunst is een legitieme aantasting van de bestaande orde

  De strategie van de kunst beweegt tot maximale mobiliteit en tast statiese strukturen aan

  kunst is

  openbaar


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html :

  Kunst is voortaan non objekt kunst (Art is from now on non object art)

  Manifest on the no longer existing distinction between art and non-art

  The poster, made for an event at the Gemeentemuseum The Hague, contains take-away pamphlets with texts on art by Marshall McLuhan, Henk Peeters, Laszlo Moholy Nagy, Lab. Instant ART Maastricht, Paul B.M. Panhuysen and W. Sargant

  Design : Kees Graaf

  parue pour le 25 janvier 1967
  [Warning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Warning]. — Maastricht Maastricht / Maëstricht : Luuks : Ontbijt op Bed, . — 1 affiche (sérigr. ), coul. (une  : brun , papier blanc ) ; 70 × 25 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : guerre (généralités)  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : guerres : Guerre mondiale , 2 (1939-1945)
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Ontbijt op Bed (Maastricht : 1966-1967)
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (accusation de crimes de guerre) ]

  texte :

  Warning

  Bent u ook geïnteresseerd in mensen en hun bezigheden ?

  Generaal von K[croix gammée cachée] heeft reden genoeg om onopvallend een snoepwinkeltje in een rustig dorpje te beginnen.

  Nu hij ondanks alles weer een generaals funksie heeft geambieerd, vragen wij hem, nu hij hier) onder ons komt wonen, om verantwoording af te leggen over :
  het rapport van prof. Dr. A. Kaminski (gepubliceerd 7 jan’67 in Vrij Nederland) waaruit blijkt dat hij, in september’39, behoorde bij de 4 hoogste officieren van een tank-divisie in Polen, die een grot aantal oorlogsmisdaden op haar naam heeft.
  Een officier die, zoals bewezen is niet terugdeinst voor oorlogsmisdaden, en zijn genoegens in het oorlogsgeweld en toesjast heeft beschreven in zijn boek : « Panzer zwischen Warschau und Atlantik » kunnen wij niet als redder begroeten.

  Wij vragen hem vervolgens of zijn opvattingen over oorlogsmisdadigheid sindsdien veranderd zijn, dan wel of hij voortgaat ze goed te praten, af te schuiven of te verdonkere.

  [logo "deux croissants de Lune"]

  Wij wachten op antwoord tot 4 mei 1967

  Binnenkort verschijnt het 8e nummer van Ontbijt op Bed 
  over : de dood ende doder ’a 1 gulden.


  sources :

  http://provo-images.info/ontbijtopbedposters.html
  parue en janvier 1967


  1966

  1966
  Affiches liées
  [Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil !] / Gans Hahn. — [S.l.] : [s.n.], [ ?]. — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 50 × 35 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : luttes ouvrières
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; dessin à l’ancienne (ouvrier cherchant à arrêter le travail dans des usines— avec noms de grandes entreprises (Hoogoves, Shell, Philips, Akzo, IBM) ou de structures politiques (SER, OR) et d’État (politie, leger, justicie, parlemant, Staat) —, tandis que des capitalistes lilliputiens essaient de le retenir. Des rails portent les mots « klasse - justitie - verdeel en heers », « vervreemding », « over-produktie inflatie », « werlooshed ». Un grue, le mot « anti-stakingswet ») signé Gans Hahn ’73 ]

  texte :

  Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil !


  sources :
   


  [Amsterdammers]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Amsterdammers]. — Amsterdam : [s.n.], [ ?]. — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 60 × 42 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : luttes urbaines
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (faux texte du maire, sur la situation au Nieuwmarkt) ; armoiries de la ville d’Amsterdam ]

  texte :

  Amsterdammers,

  Blijf rustig thuis als binnenkort de Nieuwmarkt ontruimd wordt ! de Amsterdamse politie heeft de situatie volledig onder controle. Steun het verzet op generlij wijze.

  Als de betrokken bewoners blijven volharden in hun halsstarrige weigering om de huizen op het metrotracee vrijwillig te verlaten zal de politie een eind maken aan dit ondemocraties. Negatief en agressief verzet.

  De gewelddadige demonstraties voor het stadhuis en de ernstige intimidaties van wethouders en ambtenaren die op de een of andere wijze bij de metro zijn betrokken. Vormen een ernstige bedreiging van de democratie en kunnen tot een ondergraving daarvan leiden. Daartegen zullen wij ons met alle middelen waarover wij beschikken verzetten.

  In de afgelopen tijd hebben wij kunnen zien hoe het protest in de nieuwmarkt steeds verder van het pad der passieve. Burgerlijke ongehoorzaamheid is afgedwaald.en de situatie is met recht oproerig te noemen als u weet dat men in de nieuwmarkt vindt dat de buurbewoners zelf de buurt beter kunnen besturen dan de door de Amsterdammers gekozen gemeenteraad !

  Vaak hoort men beweren dat een grote meerderheid der bevolking niet gediend is van een metro. Dit is pertinent onwaar : onlangs nog nam de gemeenteraad met een zeer ruime meerderheid de beslissing om de metro door te trekken.

  In deze tijd van gewestvorming. Overloop en grootschaligheid is inspraak nuttig maar zelfbeheer en directe democratie onmogelijk. Daar de gewone man het algemeen belang niet kan overzien. waar worden wij anders voor betaald ?

  Het algemeen belang is er bij gediend als u zich met uw problemen tot bestaande instanties wendt : d.w. z : de politieke partij van uw keuze of voor het bijleggen van ’n arbeidsgeschil uw bond. nooit zijn buitenparlementaire- of wilde acties gerechtvaardigd. dezen kunnen alleen ons systeem ondermijnen.

  De welvaart komt niet aangewaaid en wij zullen hiervoor allen offers moeten brengen. 3 000 doden in het verkeer per jaar is schokkend. Maar noodzakelijk ! als lucht. voedsel en water minder zuiver is dan vroeger moet u wel bedenken dat ons welvaartspeil sterk gestegen is. Als morgen uw huis aan de beurt is om geamoveerd of gerenoveerd te worden. Vertrek dan rustig naar purmerend. Almere en de Bijlmer waar. Voor de 160 000 Amsterdammers uit de volkswijken die nog weg moeten. huizen gebouwd worden aangepast aan moderne eisen en uw draagkracht.

  Wij moeten de werkgelegenheid redden en de armen inelkaar slaan. Ook al kunnen wij betaalbare woningen niet meer bouwen of handhaven de afbouw van het nieuwe stadhuis. opera en metro zullen verder geen onnodige vertraging meer ondervinden. Zij die zich hiertegen verzetten staan ons aller vooruitgang in de weg. Wettig genomen besluiten zullen uitgevoerd worden

  De geloofwaardigheid van ieder gemeentebestuur dus ook van ’n links bestuur komt in het geding als wij na herhaalde waarschuwingen de ordeverstoringen in de Nieuwmarkt over onze kant laten gaan. Burgers.blijft kalm.verricht uw dagelijkse verplichtingen en luister naar de nieuwsberichten via radio of t.v.

  Tijdens de verbouwing van de Nieuwmarkt gaat de verkoop van de binnenstad gewoon door !

  [signature]
  Burgemeester

  PVDA - Caransa - AMCO - Winkeliersver. de city - CPN - Gez. Engelse speculanten - CDA - bouwbond NVV ballast nedam - van der Meyden - Zadelhof - Arch. Buro de Klerk - Hillen en Roosen - Mr Kingma-etc.etc.


  sources :
   


  [Leven Nieuwmarkt]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Leven Nieuwmarkt] / D.W. Beerling. — Amsterdam : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , noir , papier blanc ) ; 59 × 42 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Marseille)
  • Liste des thèmes  : luttes urbaines
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; dessin (échffaudage autour d’un cœur construit en briques) signé D.W. Beerling ]

  texte :

  Leven

  Nieuwmarkt

  29 maart 1975
  Keizersstr. 2A, Amsterdam

  Hang dit affisje voor uw raam. Laat zien dat het ook ú aangaat.

  D.W. Beerling


  sources :
   
  [Kam naar de laatste taptoe !!]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Kam naar de laatste taptoe !!]. — Den Bosch Bois-le-Duc : [s.n.], [ca ]. — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : noir , texte en défonce , papier de couleur ) ; x × y cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : CDA (FA, Paris)
  • Liste des thèmes  : antimilitarisme  ; armée  ; pacifisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photos : la garde qui défile ; manifestants avec banderole "Militarisering stop taptoe donder op" ; logo pacifiste ]

  texte :

  Kom naar de laatste taptoe !!

  Breda, aksietien daagse, 21-30 aug.

  Taptoe
  — geldverspilling[…]
  — reklame […]
  — sluipende […]

  geen mens, geen cent, geen feest voor leger !

  onkruit, postbus 1281 Den Bosch


  sources :
   


  [Krijgstucht : ontucht]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Krijgstucht : ontucht]. — [S.l.] : [s.n.], [ ?]. — 1 affiche (sérigr. ) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : CDA (FA, Paris)
  • Liste des thèmes  : antimilitarisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : galas et actions de soutien  ; meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte manuscrit ; poing levé ]

  texte :

  Krijgstuchet : ontucht

  opnieuw worden vandaag (19-5-’80[?]), 2 totaalweigeraars veroordeeld,

  — omdat ze niet in het leger willen,
  — omdat ze niet willen moorden,
  — omdat ze elke medewerking aan dit vermietigende apparaat weigeren

  Heel de rechtspraak is een lacherije, we weten nu al dat net hoger militair gerechtshof de totaalweigeraars Piet Klabers en Gert w.d. Brink tot 18 maanden gevangeniss traf gaat veroordelen.

  Kortom : de Staat, het leger, de rechtspraak ; 3 handen op één buik’’

  Veroordeel de Staat weige dienst heb schijt aan de rechtspraak !

  […]


  sources :
   


  [Laat de kak hun kroning]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Laat de kak hun kroning]. — [S.l.] : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : rouge ) ; x × y cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : CDA (FA, Paris)
  • Liste des thèmes  : logement, habitat
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte inscrit dans un dessin (toit de maison et fumée par la cheminée) ]

  texte :

  Laat de kak hun kroning

  Havens de meer dan 500.000 woningzoekenden

  wij willen eindelijk een woning !

  affiche bestellen [… Tel 073-724423 ?]


  sources :