populations autochtones

 

 

Affichage par année

42 affiches :

 

  [The white man never cared for land, or deer, or bear...]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  The white man never cared for land, or deer, or bear...]. — [S.l.] : Akwesasne Notes, [ca ]. — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : noir , bleu , papier blanc ) ; 57 × 45 cm.

  • Affiches par pays  :
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo (femme Wintu) ]

  texte :

  The white man never cared for land, or deer, or bear. When we Indians kill meat, we eat it all up. When we dig roots, we make little holes. When we built houses, we make little holes. We shake down acorns and pinenuts. We don’t chop down the trees. We only use dead wood. But the white people plow up the ground, pull down the trees, kill everything. The tree says « Don(t. I am sore. Don’t hurt me. » But they chop it down and cut it up. They blast rocks and scatter them on the ground. How can the spirit of the Earth like them.
  A Wintu woman

  Thanks to Terry McLuhan, editor of Touch the Earth, for the quotation, and to Theodora Kroeber, editor of Almost Ancestors, a Ballentyne publication, for the photograph of Kato, a Wintu woman.


  sources :
   

  [13 octobre 1984 : en solidarité avec les luttes indiennes d’Amérique]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  13 octobre 1984 : en solidarité avec les luttes indiennes d’Amérique]. — Paris : Radio libertaire, (Gondoles, impr. des (Choisy-le-Roi : 1956-2006)). — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays  :
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : colonialisme  ; populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Amérique
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : anniversaire, commémoration  ; conférence, débat…
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; dessin ; photo ]

  texte :

  12 octobre 1492 : avec la « découverte » des Amériques commencent l’impérialisme et la destruction de la culture et des peuples indiens…

  13 octobre 1984 :

  en solidarité avec les luttes indiennes d’Amérique

  à partir de 14h

  Des films
  — « La guerre de pacification en Amazonie », Yes Billon
  — « Le dernier des Miskitos », Yves Billon
  — « Les Miskitos, un défi pour les sandinistes », Yvan Patry
  — « La guerre des Mayas », Jean-Marie Simonet

  Des interventions
  Yves Bataillon, ethnologue, de retour du Nicaragua
  Mario Turpo Choquehanca, représentant en Europe du mouvement indien « Pedro Willxa Apaza »

  De la musique
  Daniel Kiwayo - Florindo Alvis (duo de charangos)

  Des débats

  Des diaporamas etc.

  3, rue des Vignoles Paris XX

  Entrée libre

  Radio libertaire 89,5 MHz

  « émission Uk’amau » (le samedi de 16 à 18 h) « Radio libertaria » (le lundi de 19 à 23 h)

  [logo] Imprimerie des Gondoles — 4 et 6, rue Chevreul — 94600 Choisy-le-Roi Tél. 48 90 94 07


  sources :

  Affiche possible, visuel paru dans Le Monde libertaire n° 544 (11 octobre 1984).
  [Il est fini le temps des colonies : indépendance pour la Kanaky !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Il est fini le temps des colonies : indépendance pour la Kanaky !]. — Paris : CLA_ (Coordination libertaire anti-impérialiste), (Edit 71 (Paris)). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : rouge , papier blanc ) ; 64 × 90 cm.

  • Affiches par pays  : France
  • Lieux d’archivages  : FACL (Fonds d’archives communistes libertaires)
  • Liste des thèmes  : colonialisme  ; impérialisme  ; libération nationale  ; populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Kanaky - Nouvelle-Calédonie
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  texte

  carte (Nouvelle-Calédonie et Iles Loyauté)

  texte :

  Il est fini le temps des colonies

  • En 1954, face à l’insurrection algérienne, les socialistes français enclenchaient, sous couvert de « maintien de l’ordre », une guerre coloniale qui allait, durer huit ans.

  N’oublions jamais : 1 million de mort, les tortures systématiques, les « disparitions », par milliers, les paras et les fascistes faisant la loi, des dizaines de milliers de soldats du contingent et les rappelés contraints de faire la « sale guerre » …

  • En 1984, après 130 années de domination, le peuple kanak se dresse à son tour pour son indépendance.
  La répression coloniale ne tarde pas : déjà 14 morts, 120 prisonniers (dont certains victimes de sévices), l’état d’urgence décrété, des villages canaques dévastés par les gendarmes, l’occupation militaire du territoire (près de 7 000 hommes pour 63 000 kanaks : 1 pour 9).
  L’État socialiste français cherche par tous les moyens à faire capituler le mouvement indépendantiste et lui faire accepter un plan néo-colonial (plan Pisani).

  Ne soyons pas complice du colonialisme.

  Indépendance pour la Kanaky !

  Solidarité avec les peuples (des DOM-TOM et de l’Hexagone) en lutte contre l’État français !
  Coordination libertaire anti-impérialiste

  Imprimerie Edit 71 - 22, rue d’Annam - 75020 Paris - tél. 626.89.09


  sources :
   
  [Zwart behang, jaargang 2 Nr 12-okt 88]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Zwart behang, jaargang 2 Nr 12-okt 88]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)  ; IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  : colonialisme  ; populations autochtones  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Australie
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements  : journal mural
  notes :
  descriptif :


  [ texte (journal mural / Newspaper poster) ; photos ]

  texte :

  Zwart behang

  Zwart behang is een uitgave van het Landelijk anarchisties overleg-voor info : Baarshof 17 Tilburg — Jaargang 2 Nr 12-okt 88

  Wit Australië heeft zwarte geschiedenis !!

  een aboriginal man aan het woord : "In 1770 kwam een witte zeeman aanzetten met een boot uit Engeland en zei :-dit land is Terra Nullius. Braakliggende woestenij en onbewoond. Hij hees een stuk vod aan een stok als het merkteken van de witte man en zei dat het hele land toebehoorde aan de Koning van Engeland. Meer witten kwamen op 26 januari 1788 en toen schoten ze ons neer omdat zij meenden dat wij op het terrein van de engelse koning stonden. Op één of andere manier meende hij dat zijn vod en zijn stuk papier hem ’t recht gaven, en hij nam ons recht op leven, op land en op een eerlijke deal af, en toen de meesten van ons doodgeschoten waren, duwde hij ons in veekampen, vluchtelingenkampen waar we vandaag nog zijn".

  Fest ?

  1988, het tw2ehondertste jaar van de kolonisatie van Australië door Europeanen-witte-. Op dit moment zijn er nog maar 200.000 van de oorspronkelijke bewoners, de Aborigenes. Zij moeten toezien hoe de 14 miljoen witte inwoners vieren dat 200 jaar geleden een handje vol Europese voorvaderen voet aan wal zetten en begin maakten met de uitmoording van de toen ca 2 miljoen aanwezige Aborigenes.

  200 jaar kolonisatie

  De Aborigenes leefden naar schatting al zo’n 40000 jaar in Australië toen de Engelse kolonisten onder "goddelijke gezag", in 1788 bezit namen van het land. Noch in 1788 noch daarna is er over het Aboriginal land onderhandeld, De Europeanen beschouwden de Aborigines als een minderwaardig soort mens, gelijkwaardig aan dieren, waarmee ze konden doen en laten wat zij wilden. De hele 19e en 20e eeuw werden de Aborigines eenvoudig verdreven of vermoord als de blanken hun land wilden hebben. Voorzover de overlevenden niet als slaven werden tewerkgesteld, werden ze uitbetaald met rum zodat ze aan de drank raakten. Ze werden gemarteld en uitgebuit en vielen op grote schaal ten prooi aan allerlei geïnporteerde ziekten, waartegen ze geen verweer hadden. De vrouwen werden gedwongen zich te prostitueren en kinderen werden van hunouders weggeroofd an hen een westerse "beschaving" bij te brengen.

  De laatste slag

  Alleen de Aborigines in de meest ontoegankelijke afgelegen en onvruchtbare gebieden bleef kontakt met de europese expansiedrift aanvankelijk bespaard. Maar ook daar kant nu verandering in nu de laatste jaren juist daar, in de bergen en de woestijnen van Noord- West- en Centraal Australië een overvloed aan bodemschatten zijn ontdekt. Steenkool, ijzererts, goud, zilver, diamant, uranium, het kant allemaal in grote hoeveelheden voor. Australië is bezig met een jacht naar grond-stoffen, waarmee de Aborigenes, zoals het er nu naar uit ziet, hun laatste stukjes land zullen kwijtraken. Ook nu nog denken de witten recht te hebben op het land.

  De huidige situatie

  De 200.000 Aborigenes vormen een gekleurde "derde" wereld enklave binnen het "beschaafde" Australië. Op het gebied van mensenrechten, huisvesting, voedselvoorziening, gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en eigendomsverhoudingen warden zij door de witte samenleving gediskrimineerd, verwaarloosd en uitgebuit. De kindersterfte is drie maal zo hoog als onder de rest van de bevolking. De gemiddelde levensverwachting van een Aborigine is 52., 20 jaar korter dan die van zijn witte, mede Australiër. Gedurende die tijd ontvangt hij slechter onderwijs, is hij of zij vaker en langduriger ziek en loopt hij bovendien zo’n 13 maal grotere kans an in de gevangenis te belanden dan degenen die zijn/haar enige oorspronkelijke bezit, het land en daarmee de kultuur, hebben afgenomen, de witten. En sinds 1980 zijn in die gevangenissen 108 Aborigines gestorven onder zeer bedenkelijke omstandigheden : verwaarlozing, afranzelingen door witte bewakers. Een van de eksessen in een racistiese staat !

  Nederland en het feest ?

  Net zoals bij engelsen zitten er veel nederlanders is het ’land van melk en honing’, het land waar in de jaren 50 en 60 duizenden nederlanders naartoe emigreerden. Voorwaar een reden vee, Nederland uk’ aan dit schijnheilige feest mee te doen. Een greep : -de PTT heeft een speciale postzegel uitgegeven ; -een brosjure van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor nederlandse scholen : een brosjure vol racisme en diskriminerende opmerking-over Aborigines ;
  - bekende nederlanders- als Mulisch, Nooteboom en koningin Beatrix- die de witte festiviteiten op komen luisteren (Beatrix gaat eind oktober).

  Dat bij deze aktiviteiten geen, nauwelijks of onjuiste informatie zal worden gegeven over de huidige situatie van de Aborigines ligt voor de hand. Dat zou te pijnlijk zijn. Niet in de laatste plaats vanwege de nederlandse bijdrage aan de kolonisatie van Australië.

  Geen feest

  De Aborigines zijn vreemdelingen in hun eigen land geworden, uitgebuit, uitgemoord, vertrapt en gediskrimineerd. Voorwaar geen reden tot feest, een feest dat zeker geen ondersteuning vanuit Europa verdient ! Nederland dient de festiviteiten te boykotten. Aboriginal vertegenvoordigers roepen NL op niet mee te doen. Laat je protest horen. Schrijf of bel naar iedereen die op bezoek gaat of mee doet, vertel over de wantoestanden in Australië !

  In de woorden van Yunupingu, een traditionele Aborigine uit Noord-Australië :

  Dit jaar zullen we ons terugtrekken op ons land, en we zullen treuren om onze mensen en onze talen die zijn uitgemoord tijdens jullie korte verblijf met ons. Wij zullen geen miljoenen uitgeven aan advertenties, of spelletjes bedenken die volwassen mensen dan moeten gaan spelen, en we zullen geen monumenten bouwen.

  Dat hoeven we niet Le doen. Onze manier van vieren en onze ceremonies komen voort uit ons dagelijks leven. Wij hoeven niets te forceren of op te sieren. Het leven zelf is onze viering. En door op onze manier te leven, laten we ons respect voor het land zien, niet voor de daden van individuen.

  Het is ons geloof dat het land, de aarde, deze viering van ons nodig heeft — als bewijs dat we er nog steeds om geven, om Le overleven en te kunnen groeien.

  Normaal gesproken houden we deze dingen voor onszelf. Maar nu, als wij iets vieren, wanneer we onze liefde en zorg voor het land herbevestigen, wanneer we duidelijk stellen dat we hebben overleefd, hopen we dat jullie door hebben wat wij doen. Wij hopen dat jullie nadenken over hetgeen wij zeggen. Dit hopen we, omdat we willen dat jullie zullen beginnen te begrijpen wat het betekent om om het land te geven. Helaas hebben jullie in de korte periode dat jullie hier zijn daar weinig blijk van gegeven. Jullie hebben het water vervuild ; planten, dieren en vogels vernietigd ; ons bijna uitgeroeid ; de lucht vergiftigd ; erosie en overstromingen veroorzaakt en woestijnen gecreëerd waar eens bossen waren.

  Jullie kunnen zo niet doorgaan. Zonder respect voor het land zijn we allemaal verloren.

  Wij kunnen waarde hechten aan het land waarop we leven, maar niet aan ’t land dat jullie hebben gestolen en kapot hebben gemaakt. Pas als jullie om het land gaan geven zoals wij dat doen, kan er sprake zijn van hoop.

  Dus — luister eens goed naar onze boodschap dit jaar, en denk er over na. En kijk dan eens goed naar jezelf : met die puinhoop die jullie van ons land hebben gemaakt — denk je werkelijk dat je iets te vieren hebt ?

  Staande op deze toren en uitkijkend over het land, kun je duidelijk zien wat de blanken in 200 jaar tijd hebben gedaan. Eigenlijk heb ik op deze plaats niet langer het gevoel op, Aboriginal land te zijn. We hebben gehoord dat jullie koningin dit zogenaamde 200-jarige bestaan van Australië wil gaan vieren. Zij Moet zich realiseren dat ze hier de handen komt schudden van de onderdrukker van de Aborigines. Wij hopen, en dit vragen we de mensen in Nederland, dat dit bezoek kan worden voorkomen.


  Aborigine vlag [vlag]
  Zwart — de autochtone ’Aboriginal" bevolking
  Rood — het land en het bloed vergoten bij de verdediging van t land
  Geel — de Zon schenker van al het leven


  ABSOC 88 — Voor meer informatie

  ABSOC (aboriginal Solidariteits Campagne)
  Postbus 4090, 1009 AB Amsterdam
  tel. : 022-938625
  of
  Walstraat 21, 7511 GE Enschede
  tel. : 053-318050 (di van 1400-1600 uur)

  Verder lezen ? :

  De dromtijf, verhalen van de australiese aborigines
  Ankh-Hermes, Deventer (1983)

  200 jaar onderdrukking, bundel van div artikelen
  PIK/ABSOC, Walstraat 21 Enschede

  Australische Aborigines in verzet
  XminY weerwerk Noordermarkt 26 Amsterdam

  ABSOC 88 nieuwsbrief
  postbus 4090, 1009 AB Amsterdam


  sources :

  Encre noir ou brune ?


  [Año ciudadano Ricardo Flores Magón]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Año ciudadano Ricardo Flores Magón]. — México Mexico : Biblioteca social Reconstruir ; [et al.], . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 57 × 43 cm.

  • Affiches par pays  : Mexique
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)  ; IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  : mouvement anarchiste : histoire  ; populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Mexique : histoire
  • Noms cités (± liste positive)  : Flores Magón, Ricardo (1874-1922)
  • Presse citée  : Regeneración (México)
  • Vie des mouvements  : anniversaire, commémoration
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte (avec cadre géométrique) ; dessin (portrait de R. Flores Magón, en pied, Regeneración [Une « ¡Viva tierra y libertad ! »] en main) ; symboles (« A cerclé », rose noire ]

  texte :

  Año ciudadano Ricardo Flores Magón

  Porque el magonismo es una experiencia que sigue produciendo vida.

  Porque necesitamos extender su obra entre nuestros niños y jóvenes.

  Porque el gobierno central no tiene derecho de exclusividad sobre nuestros dirigentes históricos.

  Porque es acuerdo y mandato de nuestras asambleas.

  A declara el Año ciudadano de Ricardo lores Magón

  Que durará del 21 de noviembre de 1977 (75 aniversario de su asesinato en EU) al 16 de septiembre de 1998 (125 aniversario de su nacimiento en Eloxochitlán, Oax.)

  Haremos la declaratoria del 21 de noviembre en la tumba de Ricardo Flores Magón, ubicada en la Rotonda de los Hombres ilustres del Panteón Dolores en México, D.F., a nombre de todos los convocantes, invitamos a toda la gente interesada a que asista. Algunos organizaciones de Oaxaca y del D.F. estaremos llevando a cabo diversas actividades para este año, tanto en escuelas, organizaciones y comunidades, invitamos a toda la gente a que se sume y organicen actividades en sus localidades y regiones.

  Convocantes Consejo Regional Autónomo Mazateco, Frente Unico de Presidentes Municipales Indígenas de la Tierra Mazateca, Unión de comunidades indígenas de la Zona Norte del Istmo, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, Instituto de Investigaciones de la Universidad de Oaxaca, Frente Auténtico del Trabajo, Cencos, Editorial Antorcha, Biblioteca Social Reconstruir.

  Mayores informes :
  Ucizoni Tel Fax (972) 21646 E mail ucizoni@laneta.apc.org
  Campo E Mail campooax@laneta.apc.org
  FAT . fax 5 56 93 16 . Biblioteca Soc. Reconstruir 5-12-08-86
  E mail libertad@mail.internet.com.mx

  México . D.F. Octubre de 1997

  Sembrad una pequeña simiente de rebeldía y determinareis una cosecha de libertades.” R.F.M.


  sources :
     [Ya basta !, 507 años de resistencia]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Ya basta !, 507 años de resistencia]. — [S.l.] : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , brun , papier blanc ) ; 49 × 31 cm.

  • Affiches par pays  : Suisse
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : 1492 & Jour de Christophe Colomb  ; Mexique
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ photos ; texte sur le Chiapas ] sépia

  texte :

  Ya basta !

  507 años de resistencia

  1492 : Inicio de una lucha constante para la sobrevivencia. 507 anõs de destrucción y olvido, sin embargo una fuerza profunda del corazon ha sobrevivido y sobrevivira siempre. Desde la conquista española, los autóctonos de America han sufrido masacres, despojos, persecusiones, racismo, y marginalisación. Los indígenas de Chiapas siempre han manifestado resistencia e insurgencia.

  Zapatismo en Chiapas

  […]

  Situación actual contra mayor militarización, mejor resistencia

  […]

  Alto a la guerra en México - Apoyo a la lucha del EZLN !

  […]

  Comité Viva Zapata, 1446 Baulmes tel & fax 024/459 12 47

  Comité jurassien de soutien aux indigènes du Chiapas c/o L. Bron, 2854 Bassecourt

  AG Chiapas, Postfach 7611, 3001 Bern, tel 031/302 66 60, fax 031/302 78 74, agchiapas@hotmail.com

  Representación Alternativa Mexicana, Postfach 5011, 3000 Bern 24, rambern@hotmail.com

  Colectivo Zapatista c/o Molino Zona al Maglio, 6900 Canobbio, tel 091/942 12 90, fax 091/942 12 96

  Comité de Solidarité Chiapas, Girarde 15, 1066 Épalinges, tel 021/784 08 25

  Collectif Viva Zapata, Case postale 1135, 1211 Genève 1, tel & fax 022/733 40 83

  Collectif insurgéEs c/o Squatt Palace, av. de Cour 11, 1007 Lausanne, tel 021/617 39 13

  Direkte Solidarität mit Chiapas, Postfach 8616, 8036 Zürich, tel & fax 01/400 45 69, solidircc@dplanet.ch


  sources :
   

  [ca  1998]
  Affiche liée  [Café libertaire, l’insurrection au Chiapas et la mouvement zapatiste]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Café libertaire, l’insurrection au Chiapas et la mouvement zapatiste]. — Périgueux : Collectif libertaire Marius Jacob (Dordogne), (ipns). — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (quadri ) ; x × y cm.

  • Affiches par pays  : France
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : luttes rurales et paysannes  ; populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Mexique
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte ; photo : militante mexicaine cagoulée ]

  texte :

  Vendredi 17 septembre 2010

  Café libertaire

  L’Insurrection au Chiapas et le mouvement zapatiste

  film-débat, 20 h 30

  Dans la province du Chiapas au Mexique, le premier janvier 1994 des Indiens Mayas en armes investissent plusieurs municipalités. C’est le début de l’insurrection zapatiste menée par l’EZLN (« armée zapatiste de libération nationale »). Au-delà des affrontements avec la police, l’armée mexicaine et les milices privées des propriétaires terriens, très rapidement ce mouvement va s’organiser au quotidien sur des bases autonomes de démocratie directe. Les femmes vont jouer un rôle capital mettant en avant leurs revendications spécifiques, confrontées aux mêmes responsabilités que les hommes au sein des collectivités. Le « sous-commandant Marcos » est évidemment un personnage important au style marqué par l’intelligence radicale, la culture et l’humour. Le mouvement zapatiste est désormais connu dans le monde entier et les actions de solidarité ont fait écho aux luttes sur le terrain, aux proclamations et appels internationaux des « sans-visages » du Chiapas. Les révolutionnaires internationalistes et anticapitalistes sont évidemment concernés par ce mouvement et particulièrement les anarchistes qui reconnaissent des réalisations concrètes en accord avec leurs propres conceptions…

  Au café associatif Les Thétards, 7 rue de la Bride à Périgueux — [logo] Café libertaire : débats - projections - discussions

  Collectif libertaire Marius Jacob

  collectif.libertaire@no-log.org — http://collectif-libertaire.net

  Permanences premier et troisième mercredi du mois de 20 h à 22 h, au 7 rue de la Bride, Périgueux

  Imprimé par nos soins


  sources :
   


  [Pour vivre sans médiation de l’État, il nous faut défendre la terre]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Pour vivre sans médiation de l’État, il nous faut défendre la terre]. — Montréal : Montréal contre-information = Montreal counter-information = MTL Contre-info, [ ?]. — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (quadri ) ; 43 × 28 cm.

  • Affiches par pays  : Canada
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : colonialisme  ; écologie  ; économie : industrie  ; économie : transports  ; populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  texte

  dessin

  texte :

  Pour vivre sans médiation de l’État, il nous faut défendre la terre

  Depuis la d’août 2015, le chef héréditaire ainsi que les défenseurs de la terre Gitwilgyoots ont mis su pied un campement à Lax U’U’La (île Lelu). Petronas et Pacific Northwest LNG prévoient construire une raffinerie de gaz naturel de 11 millions de dollars à l’embouchure de la rivière Skeena. Cette raffinerie sera alimentée par 3 pipelines LNG. On propose de faire passer l’un de ceux-ci à travers le territoire Gitxsan, où le peuple Gitxsan résiste actuellement contre le projet depuis le campement Madii Lii.

  Depuis des milliers d’années, les communautés ont subvenu à leurs besoins par elles-mêmes grâce aux abondantes offrandes de la rivière Skeena et des terres environnantes. Ces projets menacent de détruire toutes possibilités de vivre libre et de la terre, plutôt que contrôlé par l’État. La colonisation a provoqué la presue-extinsion du bison des prairies. Si nous ne luttons pas, c’est le saumon sauvage du Pacifique qui suivra.

  L’État canadien investit dans des projets d’extraction partout sur le territoire qu’il domine. Ces pipelines, mines, sites de fracturation de gaz et expansions de chemins de fer ne sont pas des projets individuels. Ils prennent tous part au même effort de maintient d’une société et d’un style de vie dépendant directement de la dévastation des ressources naturelles et de la colonisation perpétuelle.

  laxuula.com / madiilii.com / skeenadefense.com


  sources :

  Une des 24 affiches parue avec Montréal contre-information n° 1 (hiver 2015-hiver 2017).

  https://mtlcontreinfo.org/wp-content/uploads/2017/03/MTLCI-affiches.pdf  [Visite nocturne chez le président de Junex]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Visite nocturne chez le président de Junex]. — Montréal : Montréal contre-information = Montreal counter-information = MTL Contre-info, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (quadri ) ; [43 ?] × [28 ?] cm.

  • Affiches par pays  : Canada
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : écologie  ; économie : industrie  ; populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  text

  dessin (vache au dessus d’une grosse maison, la tête devant une lune et cinq oiseaux en vol ; slogan « Québécois contre le Québec ! »)

  texte :

  Visite nocturne chez le président de Junex

  La nuit du 16 novembre. nous sommes allées visiter la banlieue de Québec, plus exactement le 1205 rue Impériale, afin de laisser un message à l’intention de M. Jean-Yves Lavoie. Pour ceux et celles qui ne seraient pas familier.es avec lui. M. Lavoie est le président de Junex, une compagnie qui génère son profit (ou, à tout le moins, qui essaie) en exploitant le territoire du soit-disant "Québec", entre autres à travers des projets de fracturation en "Gaspésie".

  Nous avons décidé de joindre nos efforts à la puissante lutte en cours, laquelle se mène sur plusieurs fronts, souhaitant rendre le rêve de M. Lavoie impossible. En d’autres mots, plutôt que de laisser l’industrie extractiviste coloniale et des compagnies comme Junex continuer à menacer la terre et l’eau de la Gaspésie ou de n’importe quelle région de l’île de la Tortue, nous avons choisi d’entendre l’appel des Mi’kmaq et des autres protecteur.rices de l’eau et de la terre. Nous ferons ce qui est nécessaire afin d’empêcher les compagnies comme Junex de mener à terme leurs plans destructeurs.

  C’est dans cet esprit, et avec notre propre objectif de démantèlement de l’industrie pétrolière et gazière au "Québec", que nous avons brisé les fenêtre de ses voitures, sans oublier d’en percer les pneus. Nous avons aussi recouvert sa maison de peinture.

  Son rêve de devenir riche en détruisant le territoire ne réalisera pas. Les efforts collectifs de protection de la terre —les blocages, camps de support, manifestations, campagnes d’éducation — ainsi que toutes les initiatives autonomes me-nées par une multitude de groupes autochtones et allochtones seront bien plus puissantes que le travail que M. Lavoie et Junex peuvent accomplir en une vie.

  mtlcontreinfo.org


  sources :

  https://mtlcounterinfo.org/nocturnal-visit-to-the-president-of-junex/
  https://mtlcounterinfo.org/wp-content/uploads//2018/07/nocturnalvisit-en.pdf
  https://mtlcontreinfo.org/visite-nocturne-chez-le-president-de-junex/
  https://mtlcounterinfo.org/wp-content/uploads/2018/07/nocturnalvisit-fr.pdf


  2018

  2018
  Affiches liées


  [Ganienkeh : we have a little territory left]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Ganienkeh : we have a little territory left]. — [S.l.] : Akwesasne Notes, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : bleu , brun , papier blanc ) ; 36 × 57 cm.

  • Affiches par pays  : États-Unis
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo (4 jeunes amérindien·ne·s) ]

  texte :

  Ganienkeh

  “We have a little territory left — just enough to live and die on. Don’t you think your governments ought to be ashamed to take that away from us by pretending it is part of theirs ?”
  — Deskaheh

  Ganienkeh is a new Mohawk settlement in the Adirondacks established May 13, 1974. It was begun as a rebirth of th Original Instructions of the Mohawk people, and a rebirth of Mohawk lands. Support for Ganienkeh ca be sent to Ganienkeh, PO Box 208, via Eagle Bay, New York 133331, or telephone (315) 357-6221. Additional copies of this poster can be obtained from Akwesasne Notes, Mohawk Nation, via Rooseveltown, N.Y.

  [|ogo]


  sources :
   


  [I wonder if the ground has anything to say ?]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  I wonder if the ground has anything to say ?] / Edward Sheriff Curtis. — [S.l.] : Akwesasne Notes, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : bleu , brun , papier blanc ) ; 57 × 45 cm.

  • Affiches par pays  : États-Unis
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo (amérindien ramassant un crane de bison ?) ]

  texte :

  “I wonder if the ground has anything to say ?
  I wonder if the ground is listening to what is said ?
  I wonder of the ground would come alive to what is on it ?

  Through i hear what the ground says :
  … the Great Spirit placed me here”

  This poster is from a photograph entitled “Fire Carrier Bringing the Skull” by E.S. Curtis and originally published in his book, “The North American Indian”.
  The text is adapted from a speech by Young Chief, a Cayuse leader, who spoke in opposition to the Point Elliot Treaty in 1855. It was published in “Touch the Earth” by Teri McLuhan, published by Outerbridge & Dienstfrey.
  This is one of a series of posters available reprinted on heavy paper in color. Write Akwesasne Notes, Mohawk Nation, via Reeseveltown, N.Y. 13683 to order reprints.

  [|ogo]


  sources :
   


  [The life cycle of the creation is endless]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  The life cycle of the creation is endless] / Charles Brill. — [S.l.] : Akwesasne Notes, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux ) ; 57 × 45 cm.

  • Affiches par pays  : États-Unis
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo sépia brun (vieille femme et enfant amérindiens sur un chemin) par Charles Brill ]

  texte :

  The life cycle of the creation is endless. We watch the seasons come and go, life into life forever. The child becomes parent who then becomes our respected elder. Life so sacred, it is good to be a part of all this.

  This poster is from a photograph by Charles Brill, which appeared in his book, Indian and free : a contemporary portrait of life on a Chippewa reservation published by the University of Minnesota Press, portraying the Red Lake Band of Chippewas in Northern Minnesota. The book itself is available from Akwesasne Notes for $9.75, hardcover — 142 pages, and 160 photographs. This is one of series of 25 posters from the centerfold of Akwesasne Notes. Reprints on colored poster paper are available.
  Order from : Akwesasne Notes, Mohawk Nation, via Rooseveltown, NY 13683 USA


  sources :
   


  [The original instructions direct that we who walk about the earth are to express a great respect]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  The original instructions direct that we who walk about the earth are to express a great respect] / Kahonhes (John Fadden). — [S.l.] : Akwesasne Notes, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : rouge , papier brun ) ; 57 × 45 cm.

  • Affiches par pays  : États-Unis
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; dessin (amérindiens antiques et modernes symétriquement au travail, séparés par un personnage agissant sur un feu, une tortue sous terre) ]

  texte :

  The original instructions direct that we who walk about the earth are to express a great respect, and affection, and a gratitude toward all the spirits which create and support life. We give a greetings and thanksgiving to the many supporters of your own lives…
  The corn, beans, squash, the winds, the sun, when people cease to respect and express gratitude for these many things, then all life will be destroyed, and human life on this planet will come to an end…

  Additional copies of this poster are now avaible from Akwesasne Notes. Thanks to Kohonhes (John Fadden) for artwork). A series of posters reproduced from the centerfold of Akwesasne Notes are available on on heavy paper. A full listing is on the resourse pages of every issue of Akwesasne Notes. Add 25 cents for shipping in a cardboard mailing tube. Order from Akwesasne Notes, Mohawk Nation, via Rooseveltown, NY 13683.

  [logo] […]


  sources :
   


  [We did not think of the great open plains, the beautiful rolling hills...]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  We did not think of the great open plains, the beautiful rolling hills...]. — [S.l.] : Akwesasne Notes, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , brun ) ; 57 × 45 cm.

  • Affiches par pays  : États-Unis
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : populations autochtones
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo (portrait d’un amérindien) ]

  texte :

  “We did not think of the great open plains, the beautiful rolling hills, and winding streams with tangled growth, as “wild”. Only to the white man was nature a “wilderness” infested with “wild” animals and “savage” people. To us it was tame. Earth was bountiful and we were surrounded with the blessings of the Great Mystery.”

  In each issue of Akwesasne Notes, there is a centerfold poster. The entire series is available as separate posters. They measure 17 × 22 inches and are printed in various colors. This poster combines a photograph, “Bear Belly-Arickara” by Cartlin with a quote from Luther Standing Bear.
  Askesasne Notes.

  Mohawk Nation at Akwesasne, via Rooseveltown, New York 13863.

  [logo] […]


  sources :