technologie

 

 

Affichage par année

40 affiches :

 

  [Causeries d’initiation scientifique]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Causeries d’initiation scientifique]. — Paris : Défense de l’homme, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 80 × 60 cm.

  • Affiches par pays  :
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : science  ; technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Boll, Marcel (1886-1971)  ; François "Mystag", Robert (1919-1988)
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ Texte annonçant une série de causeries à la salle des Sociétés savantes à Paris, octobre à décembre (1953 ?). Editeur responsable Robert François. ]

  texte :

  Sociétés savantes

  28, rue Serpente — Paris-VIe

  Les samedis à 18 h précises

  Causeries d’initiation scientifiques par Marcel Boll

  professeur agrégé de l’Université — docteur ès-sciences

  10 octobre — L’explication scientifique (introductions aux Causeries)
  17 octobre — Nécessité des mathématiques
  24 octobre — Rôle du hasard
  31 octobre — L’énergie et la puissance
  7 novembre — Le vide
  14 novembre — Qu’est-ce que la chaleur ?
  21 novembre — Qu’est-ce que la lumière ?
  28 novembre — Qu’est-ce que l’électricité-magnétisme ?
  5 décembre — Les lampes de radio
  12 décembre — Qu’est-ce que le son ?
  19 décembre La réaction chimique
  26 décembre — L’affinité

  Pour tous renseignements écrire à Robert François, 52bis, rue des Abbesses - Paris-XVIIIe

  Imprimerie F. Froitier, 181, rue Saint-Maur, Paris


  sources :
   
  [Zwart behang, jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Zwart behang, jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  : délégation de pouvoir (élections)  ; émigration et immigration  ; racisme et antiracisme  ; technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements  : journal mural
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte (journal mural / Newspaper poster) ; photo (portrait de Margareth Thatcher) ; dessin (homme noir planté dans un mur par un sabre occidental « Hoe blanken beschaven ») ]

  texte :

  jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987

  Zwart behang

  Kolofon

  Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideen. Daarnaast willen we onze kijk gewen op aktualiteiten.
  Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
  Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

  Het LAO
  Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.
  Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we samen iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :
  LAO, Baarshof 14, Tilburg
  Doen !

  Vluchten kan niet meer…

  Sinds 15 april voert het ministerie van justitie een nieuw vluchtelingenbeleid. De cijfers van de eerste week tonen aan dat het in praktijk hierop neerkomt dat geen enkele asielzoeker/ster een vluchtelingen- of verblijfsstatus krijgt. In één enkel gesprek tussen politie of ambtenaar en asielaanvraager/ster wordt beslist of deze in Nederland kan blijven of niet. Het recht om
  hiertegen in beroep te bestaat in de praktijk al niet meer. Advokaten krijgen meestal geen of te weinig informatie om iets te ondernemen. Asielzoekers worden opgesloten en teruggestuurd naar waar ze vandaan kwamen. Van Zaire is in ieder geval bekend dat vluchtelingen daar bij terugkomst worden vermoord. Iraanse vluchtelingen worden meestal naar Turkije gestuurd, waarna ze op grote schaal worden uitgezet naar Iran. Zo kan in één dag een vluchteling hier aankomen, een gesprek voeren, waarin wordt beslist dat hij/zij geen vluchteling is en worden uitgezet met mogelijk eksekutie
  als gevolg.

  “Vluchtelingen worden zo steeds meer het slachtoffer van een beleid dat de centrumpartij — als ze nog in de kamer vertegenwoordigd was geweest — van harte had kunnen ondersteunen” (Lankhorst. PPR) Als wij niets kunnen ondernemen gaat dit door. In Amsterdam wordt een stedelijk solidariteitskomitee voor vluchtelingen (Posbus. 11501) opgezet om bovengenoemde praktijken te bestrijden. komst worden vermoord. Landelijk wordt geprobeert om hiervoor een netwerk op zetten. Neem je verantwoordelijkheid en schrijf of bei (020-246850).

  Genentechnologie : droom van nazi-zwijnen

  In allerlei wetenschappen wordt geëxperimenteerd. In de mediese- en biologiere wetenschap doet men onder meer onderzoek naar voortplanting en erfelijkheid. Dit heet met een duur woord : genentechnologie. Deze technologie is inmiddels zover dat we in staat zijn om de voortplanting en
  erfelijkheid sterk te beinvloeden : genetiese manipulatie In ons kapitalisties systeem wordt alleen geld in projekten gestoken wanneer ze winst opleveren. Overheid en bedrijfsleven hebben belang bij gezonde, slimme, gehoorzame mensen, die werken, eten, kinderen krijgen en sterven zoals de machthebbers dat willen. Geestelijk en lichamelijk gehandicapten, domme, lelijke, ongehoorzame mensen kosten alleen maar geld en brengen niet genoeg op. Met genentechnologie is het nu mogelijk om de natuur naar de hand te zetten. Het uiteindelijke doel hiervan is om meer ’waardevolle’ personen te krijgen en ’minderwaardige’ kinderen niet geboren laten worden.

  Wie hadden er in het verleden ook alweer van deze akelige ideeën ??? Precies, de nazi’s. In Nederland zijn de grootste investeerders in biotechnologie : Unilever, Akzo, Shell, DSM, Heineken en Gist Brocades We moeten ons niet laten belaen overrompelen door doktoren en specialisten. Laten we zèlf bepalen of we die onnatuurlijke ingrepen (zoals bijvoorbeeld vruchtwaterpunkties en reageerbuisbaby’s) eigenlijk wel willen.

  Gebed van het Kamerlid

  Onze vader, die in de stembus zijt,
  Geheiligd worden Uw 5000 gulden,
   
  Dat Uw zegeningen komen,
  En de arbeiders mij kiezen.
   
  Zowel om me vet te mesten,
  Als om me fijn te doen reizen
   
  Geef ons heden ons vaantje weer
  En vergeef ons onze revolutionaire zonden
   
  Omdat we onze kiezers toch altijd verraden en bedrogen hebben.
  En leidt ons niet in de verzoeking
   
  der opstandigheid regen U, o heilige Staat,
  En verlos ons door Uw gevangenissen,
   
  Van de boze anarchist, die niet stemmen wil
   
  Amen.

  J Onbekend Alarm 1922. 01. 2


  sources :
   
  [Débat-discussion sur les énergies renouvelables, 29 janvier 1998]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Débat-discussion sur les énergies renouvelables, 29 janvier 1998]. — Lausanne : Espace autogéré (Lausanne), . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 42 × 30 cm.

  • Affiches par pays  : Suisse
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : conférence, débat…
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; dessin (arbre fonctionnant comme pompe d’essence : couverture du livre L’Énergie au futur) signé J.A. ]

  texte :

  20 h 30 - jeudi 29 janvier (98)

  Débat-discussion sur les énergies renouvelables

  Avec la participation d’auteurs du livre
   L’Énergie du futur

  Avec, entres autres :
  — Pierre Lehmann, physicien, Société d’étude de l’environnement SEDE SA, Vevey
  —  André Rosselet, président de l’ADER, ingénieur électricien, Bex
  L’Énergie au futur (En Bas, 97)
  — ouvrage collectif de l’ADER (Association pour le développement des énergies renouvelables) regroupant des scientifiques, des agriculteurs, des particuliers.
  — présentation de divers projets et de leurs mises en application

  Infokiosk

  av. de Morges 60, Lausanne, bus n° 7/Prélaz≤


  sources :
   
  [Le propriétaire c’est le vol ! : debout les octets de la terre !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Le propriétaire c’est le vol ! : debout les octets de la terre !]. — Lyon : Collectif pour l’affichage libre "Murs blancs peuple muet !" [et/puis] « Murs blancs - Peuple muet ! » : Librairie la Gryffe (Lyon : 1978-....), . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 30 × 21 cm.

  • Affiches par pays  : France
  • Lieux d’archivages  : CDL (Lyon)
  • Liste des thèmes  : technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : BloukBlouk (2003-2010), collectif
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : conférence, débat…
  notes :
  descriptif :

  [ texte ; logos (« murs blancs, peuple muet ! », chat noir cerclé lisant) ; dessin (pingouin du libre avec pied de biche et fléche cerclée des squarts) ]

  texte :

  Le propriétaire c’est le vol !

  Debout les octets de la terre !

  La première fois que vous vous êtes servis de l’alphabet pour écrire vos premières phrases, on ne vous pas demandé de payer l’utilisation des lettres. De toute façon à 5 ans vous aviez la tête ailleurs. La première fois que vous vous êtes servis d’un ordinateur pour faire votre CV, ou faire un graphique, on ne vous a pas demandé de payer. De toute façon on vous avait copié Word et Excel.

  Mais la différence c’est que si l’alphabet est gratuit, le traitement de texte ne l’est pas. Un jour son format peut changer et vous serez obligé de passer à la nouvelle version en payant, pour ne pas être coupé des messages du monde extérieur.

  Internet qui avait été inventé au départ pour permettre à des utilisateurs de machines différentes de communiquer entre elles est aussi en train de se refermer, puisque de plus en plus de sites réclament impérativement le navigateur web de Microsoft pour fonctionner.

  Avec l’extension des brevets sur le logiciel et la course effrénée aux mises à jour payantes beaucoup se posent la question de la libre circulation des informations dans le monde.

  Des logiciels libres ont donc vu le jour, qui sont gratuits et modifiables, comme OpenOffice.org pour le traitement de texte, Mozilla pour l’Internet, GNU Linux pour le système d’exploitation. Ils sont développés par des collectifs de bénévoles sur Internet.

  Pour découvrir ce que sont les logiciels libres et ce ce qui les menace actuellement - brevetage, loi sur l’économie numérique - nous vous invitons à venir rencontrer Blouk Blouk, atelier d’informatique libre lyonnais qui veut rapprocher militantEs politiques et militantEs des logiciels libres.
  Débat organisé dans le cadre du festival FELE-E-S ! du Collectif Lyonnais Après Gênes (Clag)

  La technique ne concerne pas que les techniciens !

  Débat avec BloukBlouk, jeudi 13 mai à 18 h

  [logo poing avec pinceau à encoller :] « Murs blancs, peuple muet ! » La Gryffe est membre du collectif Affichage libre - [logo chat noir lisant] La Gryffe

  Librairie libertaire La Gryffe
  5, rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon - Métro Saxe-Gambetta - Tél. / fax : 04 78 61 02 25.
  Ouverture du lundi au samedi de 14 à 19 h - www.lagryffe.net


  sources :

  http://lagryffe.net/Le-proprietaire-c-est-le-vol.html

  [Infokiosque, projections mars-avril 2009]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Infokiosque, projections mars-avril 2009]. — Saint-Imier : Espace noir, . — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 30 × 42 cm.

  • Affiches par pays  : Suisse
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : alimentation  ; art : cinéma  ; religion et spiritualité (en général)  ; technologie  ; terrorisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Soudan
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (lettres accentuées effacées) ; dessins (homme dans engrenages ; fleur nucléaire) ]

  texte :

  Infokiosque

  projections mars / avril

  20 h 00 / entrée libre

  Mars

  -04- Le système technologique et Unabomber
  Le réalisateur de ce documentaire a échangé avec Kaczynski, surnommé Unabomber par le FBI, de nombreux courriers qui servent ici de base la description du personnage et de son aversion pour le système technologique. Pour questionner la pertinence des idées d’Unabomber, le réalisateur interroge plusieurs personnages actifs dans le développement de ce même système : des experts informatiques et militaires, des scientifiques, des artistes multimédia, …

  -18- Vivre en dehors du système : Quelles stratégies ?
  Comment nous réapproprier nos vies ? Comment ne plus dépendre des propriétaires, des patrons, des grandes industries, de l’énergie nucléaire, … En dehors des revendications portées par les personnages rencontrés, ce documentaire s’attarde sur ce que vivent concrêtement ceux qui opèrent ces choix.

  Avril

  -01- OGM
  Personne n’en veut dans son assiette ni dans les champs jouxtant son habitat, pourtant, l’industrie et les pouvoirs publics font le forcing pour imposer ce qui s’annonce comme une catastrophe touchant tous les domaines de la vie : les OGM. Et voir ce que ceux qui les produisent ont déjà eu par le passé comme considérations pour l’environnement, qu’on ne vienne pas nous parler de « risques maitrisés ».

  -15- Fanatiques chrétiens aux USA
  Documentaire qui présente le milieu des chrétiens intégristes aux USA. Une partie de ceux-ci attendent d’ici peu le retour du Christ, mais se préparent gaiement, en son nom, prendre le pouvoir. Un documentaire qui s’attarde sur l’enrôlement et l’utilisation des enfants de ces fanatiques.

  -29- Darfour
  Le génocide qui a lieu au Darfour aurait déjà fait 450’000 morts et 3’000’0000 de blessés. Malgré toutes les atrocités commises par les Janjaweeds, des milices arabes entraînées par le gouvernement, contre les populations noires de cette région du Soudan, la communaux internationale reste impassible. Un documentaire qui a pour but de briser ce silence collectif.

  [logo] Espace noir
  Rue Francillon 29, 2610 St-Imier — 032/ 941.35.35 www.espacenoir.ch


  sources :
   


  [A spectre is haunting us]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  A spectre is haunting us]. — [S.l.] : [s.n.], [ca ]. — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 42 × 30 cm.

  • Affiches par pays  : Suisse
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : prison  ; révolte  ; sabotage / sabottage  ; technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Bernasconi, Luca "Billy"  ; Guerini, Silvia  ; Ragusa, Constantino
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (détention de Costantino Ragusa, Silvia Guerini et Luca Bernasconi (Billy), trois anarchistes arrêtées le 15 avril 2010 et soupçonnées d’avoir voulu commettre une action de sabotage contre un centre de recherche sur les nanotechnologies de la multinationale IBM en construction près de Zurich) ; photo (personnes fuyant devant une usine en feu) ]

  texte :

  A spectre is haunting us

  Time and time again we read about people who attack buildings, cars or the infrastructure of certain institutions in different ways. In the chorus of the media, loyal to the state, they are often considered as „vandals" or „chaots" and if that is not sufficient, then the construct of the terrorist serves to suffocate in advance any possible reasoning behind. That is exactly what happened to the 3 anarchists, who were arrested on 15th of April in Langnau am Albis (Switzerland). Allegedly on the way to attack a research center of IBM. A place among many at which, far from our everyday lives, the deepening of control on the life on this planet is researched at : genetic engineering, surveillance, nanotechnologies…

  Why should this be blown up ?

  We have been drowned in an technological ’high gloss-nightmare’, in which dead matter weighs more than our lives. The new god that is ruling over everything is the economy. „Economy has to be well" goes the saying, „so that we can feel well also." But behind this basic attitude, that any type of progress would be anyway good, veils the fact, that only few are profiting from that progress. Those who let themselves be exploited day after day, will have noticed by now, that despite all the incredible ongoing research, we are not working less, but simply more efficient. And we are not living more qualitative, but we consume more. With each novelty we are promised a better and simpler life, whereas the following disappointment is compensated by the promising of even more novelties. We crave for fata morganas like someone dying of thirst in a desert.

  What is developed in the mentioned IBM center is advancing a level deeper. Because genetically manipulated organisms and nanoparticles, as well as radioactivity of nuclear waste, are incraving themselves irrevocably into this world which we inhabit. It doesn’t need much understanding to see that also these efforts are serving purely
  the logic of progress of capitalism. Since the whole planet is under its domination, capitalism is now trying to deepen it - and that to the last detail.

  Since centuries industrial technology is the essential factor for the reformation of society, and therefore of the economy and the state. Again and again it is supposed to bring alleged solutions for social problems. Social problems that it helped creating. By now it managed to make itself indispensable. Without technology the immense accumulation of commodities and the therefore necessary generalized submission and control of the working mass would be impossible. It didn’t just make the people more alienated towards the world, but also towards themselves. The social order in which we live, functions only by the more and more absurd specialization of our occupations, the more and more extensive control over all living beings, the more and more efficient exploitation of our work capacity and a generalized impoverishment of human relations.

  The apparently untouchable justification for that is purely the maintenance of the prevailing. The question for the living conditions is not raised. After all it could persuade us to the realization, that it is not us as individuals who are reason for our sorrow, but the social order and that there has to disappear quite a lot, in order for us to finally breathe freely. We think that social existence doesn’t gain value by technological progress, but by common ethical and social considerations. The development which we strive for, goes towards a life, that lies with us to decide about, without to serve and without to rule. And this development starts with the revolt against everything, which keeps us from doing so.

  Therefore we recognize us in the three anarchists, who are now spread out in Swiss prisons. We feel solidarity for each attempt to cast off the shackles in order to stand up against the ongoing annihilation of life and the (self-)enslavement of the human kind. And one of the first shackles that we therefore cast off, is the one of our heads, which makes us believe, that we anyway cannot do anything and which keeps us trapped in lethargy.

  Therefore for everyone who - for what reason whatsoever - is fed up with all the social constraints and control, fed up with all the lifeless products and senseless works, the hate that is sown, in order to fight among us, instead of together against the misery. To all those whos hearts is beting faster, when people attack what they think is the origin of their discontent : come out and make visible through the diversity of your forms o sabotage, that something completely different is possible.

  Freedom for the three anarchists Billy, Silvia und Constantino !


  sources :

  Voir aussi : Ein Schreckgespenst geht um (original German poster)


  [ca  2010]
  Affiche liée


  [Ein Schreckgespenst geht um]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Ein Schreckgespenst geht um]. — [S.l.] : [s.n.], [ca ]. — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 42 × 30 cm.

  • Affiches par pays  : Suisse
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : prison  ; révolte  ; sabotage / sabottage  ; technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Bernasconi, Luca "Billy"  ; Guerini, Silvia  ; Ragusa, Constantino
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte (détention de Costantino Ragusa, Silvia Guerini et Luca Bernasconi (Billy), trois anarchistes arrêtées le 15 avril 2010 et soupçonnées d’avoir voulu commettre une action de sabotage contre un centre de recherche sur les nanotechnologies de la multinationale IBM en construction près de Zurich) ; photo (personnes fuyant devant une usine en feu) ]

  texte :

  Ein Schreckgespenst geht um

  Immer wieder lesen wir von Menschen, die Gebäude, Autos oder Infrastrukturen bestimmter Institutionen auf unterschiedliche Weise angreifen. Im staatstreuen Chor der Medien werden sie oft als "Vandalen" oder "Chaoten" bezeichnet, und falls sie als solche nicht mehr durchgehen, dann greift man eben zum Konstrukt des "Terroristen", um jegliche Diskussion über mögliche Beweggründe im Voraus zu ersticken. Eben dies geschah mit den drei Anarchisten, die am 15. April in Langnau am Albis verhaftet wurden, da sie angeblich unterwegs waren, um ein Zürcher Forschungszentrum der IBM anzugreifen. Ein Ort unter vielen, an dem, fernab von unserem Alltag, an der Vertiefung der Kontrolle über das Leben auf diesem Planeten herumgeforscht wird : Gentechnik, Überwachungs-, Nanotechnologien…

  Wieso soll das also in die Luft fliegen ?

  Wir sind versunken in einem technologischen Hochglanzalbtraum,wo tote Materie höher gewichtet wird als unser Leben. Der neue, allesbeherrschende Gott ist die Wirtschaft. Ihr muss es gut gehen, heisst es, damit es uns überhaupt erst gut gehen kann. Doch hinter der Grundhaltung, dass jeglicher Fortschritt per se positiv ist, verhüllt sich die Tatsache, dass nur wenige von diesem profitieren. Denjenien, die sich Tag für Tag ausbeuten lassen, dürfte schon längst aufgefallen sein, dass wir trotz all der unglaublichen Forschungen heute nicht weniger, sondern schlicht effizienter arbeiten, und nicht qualitativer leben, sondern mehr konsumieren. Mit jeder Neuheit wird uns ein besseres und einfacheres Leben versprochen, während die anschliessende Enttäuschung mit dem Versprechen von immer weiteren Neuheiten kompensiert wird. Wir lechzen nach Fata-Morganas, wie Verdurstende in einer Wüste.

  Das, woran im genannten IBM-Zentrum herumgetüftelt wird, geht noch eine Stufe tiefer. Denn gentechnisch manipulierte Organismen und Nanopartikel, ebenso wie die Strahlungen des Atommülls, schreiben sich fortan unwiderruflich in die Welt ein, die wir bewohnen. Es braucht nicht viel, um zu sehen, dass auch diese Bestrebungen einzig der Fortschrittslogik des Kapitalismus dienen. Nachdem schon längst der ganze Planet unter seiner Herrschaft steht, versucht er diese nun zu vertiefen — und zwar bis ins kleinste Detail.

  Die industrielle Technologie ist schon seit Jahrhunderten der wesentliche Faktor der Umgestaltung der Gesellschaft, und somit der Wirtschaft und des Staates. Immer wieder soll sie angebliche Lösungen für soziale Probleme liefern, zu deren Entstehung sie selbst beitrug. Sie hat sich mittlerweile selbst unentbehrlich gemacht. Ohne die Technologie wäre die immense Anhäufung von Waren, und die dafür erforderliche allgemeine Unterordnung und Kontrolle der Arbeitenden unmöglich. Sie hat die Menschen nicht nur gegenüber der Welt sondern auch einander fremder gemacht.

  Die soziale Ordnung, in der wir leben, funktioniert nur noch durch die immer absurdere Spezialisierung unserer Tätigkeiten, die immer umfänglichere Kontrolle über das Lebende, die immer effizientere Ausbeutung unserer Arbeitskraft und eine allgemeine Verarmung der menschlichen Beziehungen.

  Die scheinbar unantastbare Rechtfertigung dafür ist die blosse Aufrechterhaltung des Bestehenden. Die Frage nach den Lebensbedingungen wird nicht gestellt. Schliesslich könnte sie zur Erkentnis verleiten, dass nicht wir, sondern die soziale Ordnung an unserer Betrübtheit schuld ist, und dass so einiges verschwinden muss, um endlich frei zu atmen. Wir denken, dass einem Zusammen-leben nicht durch technologischen Fort-schritt, sondern unter gemeinsamen ethischen und sozialen Überlegungen Wert zukommt. Die Entwicklung, die wir anstreben, geht einem Leben entgegen, das an uns selbst liegt, ohne zu dienen und ohne zu herrschen — und diese Entwicklung beginnt mit der Revolte gegen alles, was uns davon abhält.

  Daher erkennen wir uns in den drei Anarchisten wieder, die nun verteilt in schweizer Knästen sitzen. Wir empfinden Solidarität für jeden Versuch, die eigenen Fesseln abzuwerfen, um der anhaltenden Vernichtung des Lebens und der (Selbst-)Versklavung der Menschen die Stirn zu bieten. Und eine der ersten Fesseln, die wir dazu abwerfen, ist diejenige in unseren Köpfen, die uns glauben macht, wir können ohne-hin nichts tun und uns in der Lethargie gefangen hält.

  Darum an alle, die — aus welchen Gründen auch immer — die Schnauze voll haben von all den Zwängen und Kontrollen, von all den leblosen Produkten und sinnlosen Arbeiten, von dem Hass, der gestreut wird, damit wir untereinander kämpfen, anstatt gemeinsam gegen das Elend. An alle, deren Herz höher schlägt, wenn Leute das angreifen, worin sie die Ursache ihrer Unzufriedenheit erkennen : Zeigt euch und lasst an der Vielfalt der Sabotagen erkennen, dass etwas ganz anderes möglich ist.

  Freiheit für dir drei anarchisten Billy, Silvia und Constantino !


  sources :

  Voir aussi : A spectre is haunting us (Englische Version)


  [ca  2010]
  Affiche liée


  [Le Chat déchaîné #6 : alerte aux OGM !]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Le Chat déchaîné #6 : alerte aux OGM !]. — La Chaux-de-Fonds : FLM_ (Fédération libertaire des Montagnes : 1978-....) : OSL_ (Organisation socialiste libertaire), . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , noir , papier blanc ) ; 42 × 30 cm.

  • Affiches par pays  : Suisse
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : économie : agriculture  ; technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Chat déchaîné, le
  • Vie des mouvements  : journal mural  ; meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  texte

  dessin (panneau routier “danger OGM“)

  texte :

  Le Chat déchaîné

  Feuille d’agitation de la Fédération Libertaire des Montagnes #6

  Alerte aux OGM !

  Dans ce numéro nous souhaitons attirer l’attention sur les dangers liés aux Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) en publiant le texte d’appel de la « caravane cycliste contre les OGM et pour une agriculture autonome, paysanne et écologique » qui va parcourir la Suisse du 19 au 27 juin 2010.

  Caravane cycliste contre les OGM et pour une agriculture autonome, paysanne et écologique, du 19 au 27 juin 2010

  Suite à celle de l’année passée, une nouvelle caravane se forme cet été !

  Le programme national de recherche « utilité et risques de la dissémination des plantes génétiquement modifiées » (PNR 59) continue, notre lutte aussi car nous refusons que les véritables enjeux de ce programme soient occultés. Dans le cadre de ce programme, des essais cultivés en plein champ ont lieu à nouveau à Reckenholz et à Pully (EPFZ, Université de Zürich, Agroscope Changins). Ils donnent lieu à plusieurs études portant sur un blé génétiquement modifié dans le but de le rendre résistant à l’oïdium. Pourtant, par d’autres pratiques agricoles, sans OGM, et en utilisant des variétés issues de la culture biologique déjà tolérantes à l’oïdium, celui-ci n’est pas vraiment un problème.

  Le programme de recherche national PNR59 vise l’introduction des OGM en Suisse, nous le rejetons dans son ensemble !

  Cette année, le moratoire de cinq ans, voté en 2005, interdisant l’introduction des OGM en Suisse arrivait à échéance et a été prolongé jusqu’en 2013. Qu’attendre d’un moratoire, alors qu’on sait qu’ils sont souvent utilisés par les autorités pour neutraliser les luttes menées par la population comme ce fut le cas pour le nucléaire ? Alors que le monde entier sert de laboratoire de culture et de consommation massive d’OGM, la Suisse sert de laboratoire politique. La prolongation du moratoire laisse le champ libre aux études sociologiques afin de faire « évoluer » l’opinion publique.

  Les véritables questions que posent les OGM sont :
  • L’appauvrissement des sols, disséminations, perte de la biodiversité, pollution des eaux etc.
  • L’asservissement des paysan-ne-s aux multinationales de l’agrobusiness, perte du patrimoine paysan (savoirs-faire, semences,…), - brevetage du vivant et du bien commun, ceci dans le seul but de faire du profit.
  • Ces clones brevetés ne servent que l’industrie agro-chimique qui veut vendre des pesticides.

  Pour une agriculture respectueuse du sol, de l’eau, de la biodiversité, du climat et de celles et ceux qui travaillent la terre !

  Une agriculture écologique n’est possible que si elle reste locale. Il est essentiel de comprendre que les OGM font partie d’un type d’agriculture bien particulier : une agriculture totalement industrielle. Ce sont des exploitations gigantesques, entièrement mécanisées, qui cultivent de manière intensive et utilisent des pesticides de manière totalement irraisonnée… Système dont on sait qu’il nous mène droit au mur. À ce type d’agriculture démentielle s’oppose l’agriculture paysanne qui n’a pas attendu les OGM pour nourrir l’humanité depuis des millénaires ! De nombreux paysans et paysannes luttent pour préserver leur autonomie. De plus en plus de projets agricoles sont actuellement développés, dans le contexte de l’agriculture contractuelle de proximité (ACP) par exemple, permettant aux gens de se réapproprier leur consommation alimentaire tout en protégeant les producteurs/trices agricoles. La vente directe, l’utilisation de semences non-hybrides, la production biologique ou biodynamique, sont aussi des moyens de préserver une agriculture paysanne.

  Cette caravane veut se montrer solidaire de ces démarches !

  Pour une agriculture autonome, pour la liberté de cultiver, de ressemer, et d’échanger les semences sans restriction !

  L’utilisation d’OGM soulève la question des brevets du vivant. Tout organisme modifié ne fut-ce que d’un seul gène peut être breveté d’où un intérêt commercial évident. Une fois le brevet déposé personne ne peut l’exploiter sans autorisation. Il est aisé de comprendre à qui profite ce système de brevetabilité. La firme Monsanto, par exemple, attaque en justice les exploitant-e-s agricoles qui sèment des graines contaminées à leur insu par des graines brevetées, pour « utilisation illégale de leur technologie ». Chaque brevet restreint le libre accès à un patrimoine génétique appartenant à l’ensemble de l’humanité.

  Contre tout brevet sur les semences et les êtres vivants, contre le capitalisme qui veut tout transformer en marchandise pour faire du profit !

  Cette année la caravane cycliste relie Pully (VD) à Reckenholz (ZH) du 19 au 27 juin. Elle est ouverte à quiconque veut y participer, soutenir l’agriculture paysanne et refuser en bloc ces clones pesticides brevetés que sont les OGM. Participe à la caravane en enfourchant ta bicyclette !

  Viens nous rejoindre lors d’une étape près de chez toi ! Participe activement ! (flyers, affiches, exposés, débats, théâtre de rue, bouffe, apéro, film, pancartes, banderoles, stand d’info, etc.) Parles-en autour de toi ! Crée des liens avec des paysan-ne-s et d’autres gens qui veulent lutter contre les OGM ! Consulte le site Internet www.caravane-anti-ogm.ch

  Nous sommes pour toute forme de résistance aux OGM, pour une diversité des modes d’action !

  www.caravane-anti.ogm.ch

  Fédération Libertaire des Montagnes (FLM)
  CP 569 / 2301 La Chaux-de-Fonds / flm.osl@espacenoir.ch

  Les personnes qui désirent afficher ce texte sont priées de le faire aux endroits autorisés


  sources :

  http://rebellion-osl.ch/index.php/flm/chats-dechaines  [Numérique : nos raisons d’agir]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Numérique : nos raisons d’agir]. — [S.l.] : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , noir , papier blanc ) ; 42 × 30 cm.

  • Affiches par pays  : France
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :


  [ texte ]

  texte :

  Numérique

  nos raisons d’agir

  « Moi, je ne vois qu’une chose à faire résister à cet outil qui nous rend esclave et nous expose à un danger que nous ne voyons pas venir, tellement nous sommes subjugués._ Notre vie privée est bouffée par internet, nous devenons des consommateurs et des cerveaux codés, des drogués des applis ! Que devient l’humain dans tout cela ? Et sa sacro-sainte liberté ? » En témoignant ainsi sur le blog d’une société d’assurance, Sylvie résume bien le point de vue de plus en plus de nos contemporain.e.s. Ça lui vaudra quand-même de voir son texte mis en évidence dans une publication trouvée cette semaine dans ma boite aux lettres. L’assurance nous rassure, et c’est bien là sa fonction « Il ne s’agit pas d’être contre le progrès technique mais de veiller à ses usages. » À ses yeux Sylvie n’est bien évidement « pas hostile au numérique » mais seulement « inquiète de ses dérives marchandes et invasives. »

  Dans leur vision « du monde numérique, profondément humain et éthique » ce discours tient à affirmer que les données personnelles doivent ne pas être vendues, et que leur accumulation devrait être garantie contre ce genre d’exploitation du fait de sa Charte numérique bienveillante, rejoignant ainsi le discours de l’État sur le non-croisement des données sur une préconisation de la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés. Aveugles que nous serions dans ces méandres de la bureaucraties et des fermes à serveurs toujours plus nombreuses, il ne nous resterait plus qu’à leur faire confiance.

  Cela revient à affirmer que si l’accumulation d’information, et donc de pouvoir, est bien l’une de leurs prérogatives, invoquée ici au nom de notre bien-être commun et de notre protection, et parfois même contre nous-mêmes, leur utilisation, et surtout lorsque celle-ci choque est à l’inverse annoncée comme n’étant qu’une dérive, « marchande ou invasive. »

  En lisant Sylvie, j’aimerais bel et bien affirmer : Je suis hostile au numérique. Lorsqu’il est écrit que quelque chose « veille sur notre messagerie » ça veut dire que ce que nous écrivons est lu. Lorsque des bureaucrates affirment que le pouvoir est accumulé en notre nom, c’est qu’illes n’ont plus peur de cacher cette accumulation. Lorsque de la critique de l’invasion technologique se fait vider de son contenu subversif pour n’en garder que l’injonction à l’inclusivité de leur utilisation, existe-il encore un choix ? L’obligation des compteurs Linky, dits-intelligents, montre que l’omniprésence de ces nuisances n’a déjà plus rien d’optionnel. Il n’y a donc pas besoin d’attendre 2022 et la dématérialisation des services publics pour constater que dans le langage moribond du pouvoir, « le contact humain » se réduit déjà à des coups de bâton.

  Un anarchiste débordant d’assurances

  Pour ne plus subir la dépossession numérique mais la combattre.


  sources :

  Lille ?, 2010.
  [Lille[Big Brother]XXL ne pucera pas]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Lille[Big Brother]XXL ne pucera pas]. — Lille : Collectif contre les RFID (Lille) : Mutuelle des fraudeurs, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : noir , texte en défonce ) ; 47 × 32 cm.

  • Affiches par pays  : France
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : contrôle social  ; économie : transports  ; technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte (blanc au noir) : mise en page type article autour d’une image) ; dessin : personnages au dessus du crane avec code barre ]

  texte :

  Lille[Big Brother]XXL ne pucera pas

  Nous pucer comme du bétail : voila le dernier projet des élus de Lille Métropole. C’est prévu pour fin 2011.

  Les puces RFID sont de minuscules étiquettes électroniques qui contiennent des informations personnelles (nom, prénom, adresse, mail, photo…) et sont lisibles à distance. Bientôt, elles équiperont les cartes et les tickets de transport de toute la région : bus, métro, TER, tram, parkings, vélos « libre service »… Finis les tickets en papier, la carte à puce sera obligatoire et permettra à Transpole de contrôler et d’enregistrer tous nos déplacements.

  Le fichier des clients de Transpole sera échangé avec des enseignes commerciales « partenaires ». À partir de nos profils et habitudes de déplacements, nous serons assaillis de publicités personnalisées.

  La « liste noire » des fraudeurs sera échangée avec la SNCF et les réseaux de bus du bassin minier, Douai, Valenciennes et Dunkerque. Les contrôleurs munis de leur « Compteur de courtoisie » auront accès à l’identité des voyageurs et pourront mettre des amendes plus ou moins chères selon le nombre d’amendes déjà reçues par le porteur de la carte.

  Mais ce n’est pas tout. Pour 2012, Lille Métropole veut étendre le Pass transport pour un faire une « Carte de Vie Quotidienne ». Nous devrons biper à l’entrée des bibliothèques municipales, des cantines scolaires, des salles de sport, des cinémas locaux, des crèches… Et cette carte pourra servir de moyen de paiement.

  Nous ne sommes pas du bétail ou des numéros qu’on gère, contrôle et surveille en temps réel. Nous ne voulons pas être les proies des marchands de bonheur. Nous ne voulons pas être des éternels suspectEs. Nous voulons fuir ce contrôle total. Nous voulons rester anonymes et avoir droit à l’oubli. Nous fuirons cette course infernale qui nous oblige à être toujours plus mobiles, justes bons à consommer, vendre ou fabriquer des merdes.

  « Ce mauvais scénario de science-fiction n’est pas une fatalité. Nous le ferons trébucher. »


  sources :

  Affiche peut-être éditée par la Mutuelle des fraudeurs et un collectif Anti-RFID.


  [Rencontre autour de la revue Z]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Rencontre autour de la revue Z]. — Saint-Jean-du-Gard : Bibliothèque-infokiosque (Saint-Jean-du-Gard), . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; [30 ?] × [21 ?] cm.

  • Affiches par pays  : France
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : consommation  ; presse  ; technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : conférence, débat…
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo (deux hommes âgés regardent un chantier à travers une clôture) ]

  texte :

  Rencontre autour de la revue Z

  (en présence d’une des rédactrices)

  Z, sous-titrée revue itinérante d’enquête et de critique sociale, existe depuis 2009 et sort à peu près un numéro par an. Pour ce numéro 9, les rédactrices de Z sont alors voir du côté des technopoles de Toulouse et de San Francisco et ont tenté de comprendre comment fonctionnent ces entreprises qui produisent autant des objets que de l’idéologie.

  La politique est engloutie sous la quincaillerie qui prétend sauver le monde et réduire les inégalités sociales et qui, globalement, fait l’inverse tout en se faisant appeler progrès. Mais, autant que ces entreprises prédatrices et leurs profits insolents, ce qui nous met aujourd’hui directement en danger, c’est cette croyance si partagée que la technologie pourrait résoudre le problème par elle-même. La foi dans la promesse sans cesse renouvelée de lendemains qui chantent, malgré les dégâts des étapes précédentes. Nous sommes allés rencontrer les gens derrière ce mirage : ceux qui imaginent les nouvelles trouvailles, celles et ceux qui sont censés les utiliser ou qui triment dans l’ombre pour les fabriquer

  Lundi 14 décembre à 19 h
  À la Bibliothèque-infokiosque
  142, Grande rue, à Saint-Jean-du-Gard

  Ramenez plats gigantesques et boissons fameuses


  sources :

  http://raforum.site/spip.php?article7453
  http://raforum.site/IMG/pdf/affiche_zv21.pdf  [Une après-midi pour (commencer à) changer ta vie numérique]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Une après-midi pour (commencer à) changer ta vie numérique]. — Lille ; Ronchin : Plancton (2013-2017) : le Vivarium de la Lézarde, . — 1 affiche (photocop. ) : n. et b. ; 30 × 42 cm.

  • Affiches par pays  : France
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : conférence, débat…
  notes :
  descriptif :


  [ texte ; photo (ordinateur : unité centrale ouverte) ]

  texte :

  Une après-midi pour (commencer à) changer ta vie numérique

  Internat, ça marche comment ? Quelles traces laisse-t-on en naviguant sur Internet ? C’est quoi les logiciels libres ?
  Quelles menaces existent et comment apprendre à utiliser des outils pour s’en protéger ?

  Atelier pratique et théorique pour protéger (un peu mieux) sa vie privée et celle des autres en naviguant sur Internet

  En plus de prévoir ton après-midi, tu peux :
  — prendre ton ordinateur et une clé USB vide (2 Go mini, 4 Go c’est mieux !).
  — amener un gouter ou autre chose à boire
  — nous prévenir de ta venue !

  Organisé par le PL’ANCTON (Pour L’Autoformation Numérique et Contre le TOtalitarisme du Nanomonde)
  Contact : plancton@herbesfolles.org
  lille.cybertaria.org/plancton

  Dimanche 22 mai 2016, à 14 h au Vivarium de la Lézarde
  204, rue Roger-Salengro, Ronchin


  sources :

  Sortie aussi en flyers.
  http://lille.cybertaria.org/?article3264


  2013
  Affiche liée