fond : drapeau rouge et noir ⚐/⚑

 

Beaucoup d’affiches utilisent pour fond ou pour une partie du fond les couleurs tranchées (a\b)/taillées (a/b) « rouge & noire »/« noir & rouge ». Il s’agit d’un rappel au drapeau anarco-syndicaliste : drapeau rouge et noir ⚐/⚑.

 

Affichage par année

359 affiches :

   [All makt åt arbetarråden]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  All makt åt arbetarråden]. — Jönköping : Fripress, [ca ]. — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , noir , papier blanc ) ; 44 × 31 cm.

  • Affiches par pays  : Suède
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : conseils ouvriers
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  :
  notes :
  descriptif :

  [ texte ; drapeau (tranché rouge et noir) ]

  texte :

  All makt åt arbetarråden

  Ingenstans i världen har folkets stora flertal någon som helst kontroll över de beslut som direkt styr deras liv. De säljer sin arbetskraft medan andra som äger eller kontrollerar produktionsmedlen fördelar välståndet, stiftar lagarna och använder hela statsmaskineriet för att försvara och förstärka sina privilegierade ställningar.

  Arbetarklassens levnadsstandard har förbättrats avsevärt detta år-hundrade. Men varken denna förbättring av levnadsstandarden eller det faktum att produktionsmedlen har förstatligats eller att partier som påstår sig representera arbetarklassen har kommit till makten, har på något grundläggande sätt förändrat arbetarens ställning som arbetare. Det har heller inte givit huvuddelen av mänskligheten någon större frihet utanför produktionen. I öst som i väst förblir kapitalismen samma omänskliga samhällssystem, där den stora majoriteten kommenderas i arbetet och manipuleras i konsumtionen och på fritiden. Propaganda och poliser, fängelser och skolor, traditionella värden och moraluppfattningar tjänar alla till att förstärka fåtalets makt och till att övertyga eller tvinga majoriteten att godta ett brutalt, förödmjukande och irrationellt system. Den »kommunistiska) världen är inte kommunistisk och den »fria » världen är inte fri.

  Fackföreningarna och de traditionella vänsterpartierna bildades för att förändra allt detta. Idag har de integrerats i och är oumbärliga för den rådande utsugningen. De reformistiska fackföreningarna fungerar som medlare på arbetsmarknaden och de politiska partierna utnyttjar arbetarklassens strider och förhoppningar för egna syften.

  För att arbetarklassen skall kunna avskaffa privatkapitalismen i väst och den byråkratiska statskapitalismen i öst och skapa ett frihetligt socialistiskt samhälle (utan frihet innebär socialismen nämligen ingenting), måste den ta saken i egna händer. Den måste förkasta varje hierarkisk organisationsform (av både bolsjevikisk och socialdemokratisk modell) och i stället bilda revolutionära arbetarråd. Arbetarrådet är den enda organisationsform som förkastar den konstruerade skillnaden mellan mål och medel, tanke och handling—den enda form som inte i sig är alienerad.

  Det frihetligt socialistiska samhället måste byggas underifrån. Beslut om produktion och arbete skall fattas av arbetarråd, samman-satta av valda och närsomhelst återkallbara delegater. Beslut inom andra områden kommer att fattas på grundval av vidast möjliga demokrati och rådslag inom folket. Samhällets demokratisering ända ned till grunden—det är arbetarmakt.

  Pariskommunen 1871, sovjeter och fabrikskommittéer i Ryss-land 1917, syndikat i Spanien 1936, råden i Ungern 1956, majrevolten i Frankrike 1968 har redan visat vägen...

  Arbetarmakt genom arbetarråd


  traduction :

  Tout le pouvoir aux conseils ouvriers

  […]


  sources :