spectacle, concert, fête…

 

 
 

Affichage par année

567 affiches :

 
  [Gran festival a benefici de les milícies antifeixistes]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Gran festival a benefici de les milícies antifeixistes]. — Granollers : CNT_ (España), . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 45 × 22 cm.

  • Affiches par pays  : Espagne
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art : chanson  ; art : théâtre  ; fascisme et antifascisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Campoamor y Campoosorio, Ramón de (1817-1901)  ; Rusiñol Prats, Santiago (1861-1931)
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :


  text

  texte :

  CNT — Sindicat únic d’espectacles — AIT

  Dijous 5 febrer 1937 — Nit, a les 9‘30 en punt

  Majestic

  Granollers - Telèfon 252

  Gran festival

  a benefici de les milícies antifeixistes

  organitzat i interpretar per elements de la
  Indústria Gastronòmica col·lectivitzada
  de Granollers, amb la valuosa col·laboració del Sindicat únic d’espectacles
  i de les notables primeres actrius del Teatre Català

  Marta Cazorla i Antònia Fornés

  programa

  I. — Representació de l’episodi dramàtic, en un acte, en castellà i en vers, de R. de Campoamor

  ¡Guerra a la guerra !

  repartiment
  Victor (soldat francès, sense peus), F. Salamero ; Enrique (soldat prussià, sense mans), F. Fainé.

  II. — Selecte concert per una orquestra de 50 professors del Sindicat d’espectacles
  sots la direcció del mestre Ruers, que executarà Primer temps de la Cinquena Simfonia de Beethoven i una Tanda de Valsos, de Strauss.

  III. — Amb tota propietat serà representada l’obra en tres actes, de Santiago Russinyol

  L’Hereu escampa

  repartiment
  Don Pasqual — Josep Tarrats
  Glòria — Antònia Fornés
  Julià — Josep Cases
  Guillem — Ferran Salamero
  Jaume — Francesc Fainé
  Caterina — Marta Cazorla
  Senyor Alcalde — Pere Serra
  Secretari — Sebastià Riera
  Eloi — Antoni Brossa
  Met — Amadeu Novell
  Vadó — Peré Rosquelles
  Silvestre — Joan Pujades
  Andreuet — Josep [Rocher ?]
  El Jaio — Jaume Gutinell
  Jornaler primer — Narcís Casanovas
  Kornaler segon — Narcís Riera

  jornalers i batedors
  Apunta Joan Gras i Antoni Clotet.

  IV. — Recital de cançons a càrrec del notable baríton, fill d’aquesta ciutat

  Josep Tarrats

  qui cantarà escollides composicions del seu repertori, acompanyat al piano pel Mestre Ruera.

  V. — Recital de poesies per elements de la « Indústria Gastronòmica Col·lectivitaza »

  Decorats de Lluís i Raig — Perruqueria, Petit — Sastreria, Piqué

  Preus : Butaques platea numerades, 1’50 ptes. ; Primer pis, 1 pta.

  Gràfiques unificades


  sources :
   


  [Galleria internazionale : Prima Internazionale, 1864-1964. No alla guerra. Parlera Hem Day Collettiva dei pittori]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Galleria internazionale : Prima Internazionale, 1864-1964. No alla guerra. Parlera Hem Day Collettiva dei pittori]. — Venezia Venise : Collettiva dei pittori : Galleria internazionale, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : rouge , noir , papier blanc ) ; 100 × 70 cm.

  • Affiches par pays  : Italie
  • Lieux d’archivages  : CDA (FA, Paris)  ; CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : antimilitarisme  ; art : chanson  ; art : musique  ; art : peinture  ; guerre (généralités)  ; Internationales  ; marxisme  ; syndicalisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Association internationale des travailleurs  ; Bakounine, Michel (1814-1876)  ; Baroni, Franco  ; Day_, Hem_ (1902-1969)  ; Drogoz, Philippe  ; Ronchini, Luisa
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : conférence, débat…  ; exposition  ; galas et actions de soutien  ; spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ main qui tient un drapeau rouge avec l’inscription « nè servi, nè padroni » et texte ]

  texte :

  Galleria internazionale

  San Polo, Rio terra dei Nomboli 25074 - Tel 700707 - Venezia

  1864-1964 : Marx, Bakunin, Cafiero

  [ dessin : drapeau rouge « Ne servi ne padroni »] Da una xilographia del "Le Réveillé" - 1870

  28 settembre 1864

  St. Martin’s Hall, Inghilterra : nasceva la Prima internazionale

  Marx, Bakunin, Engels, Cafiero… per citare qualche nome. Furono riaffermati i principi della uguaglianza della pace, della cooperazione, della fratellanza che univano i proletari di tutto il mondo : operai di tutto unitevi ! venne proclamato.

  Importanti concetti venivano stabiliti, decisivi per la evoluzione della classe operai mondiale la cui emancipazione sociale, veniva dichiarato è inseparabile dalla sua emancipazioni politica.

  Cento anni di lotte da allora per pervenire al possesso di fondamenti diritti e sociali di cui ormai si ha coscienza chiarissima.

  Ed è certamente una grossa occasione quella del centenario della Internazionale, per la continuazione di un discorso da noi già iniziato e portato avanti sempre con più forza in questi mesi di attività densi di lavoro, iniziative, incontri e… scontri.

  Costituisce inoltre l’occasione per procedere all’importante verifica dell’influenza che l’evento storicio ha determinato.

  L’ampliamento del significato della mostra alla protesta contro la guerra non è arbitrario dato che il pacifismo costituisce elemento indubbio dell’internazionalismo.

  I pittori : hanno riposto anche in questa occasione il che dimostra che sono attenti e impegnati in un lavoro che non è solo e limitatamente artistico pur non prescindendo da esso. Ci pare petanto errato generalizzare e riteniamo fenomeno isolato e circoscritto quello del decadentismo neocapitalistico espresso in più ambienti ufficiali.

  La sera della inaugurazione avremo fra noi per una breve conferenza il famoso internazionalista e pacifista Hem Day, Luisa Ronchini e Philippe Drogoz canteranno canzoni popolari contro la guerra.

  Galleria Internazionale

  No ! Alla guerra !

  Parlerà : Hem Day

  Collettiva dei pittori : Basaglia, Boscolo, Bussotti, Eulisse, Fullin, Gianquinto, Guadagnino, Pagnacco, Renzini, Sartorelli, Scarpa, Zancanero

  Ore 21, mardeti 8 settembre 1964

  Inaugurazione della mostra - Conferenza di Hem Day - Luisa Ronchini e Philippe Drogoz canteranno canzoni popolari italiane e francesi contro la guerra - Alla chitara Franco Barini

  Tip. Veneto - Venezia - [tel.] 31.658

  — [Esente da bollo à sensi degli Arti. 14 a 15 D.P. 342 del 24.6.54]


  sources :
     [Klaas Sjek - Toegangsbewijs]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Klaas Sjek - Toegangsbewijs]. — Amsterdam : Anti Reklame Buro Sneek, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 60 × 43 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : art : théâtre  ; provo
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  : Stolk, Rob (1946-2001)
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :


  [ texte par Rob Stolk ; dessin (bateau au nom « De Laven Provinciën »— avec symbole provo de la pomme — à la voile écrite avec marin armé [texte sur l’arme illisible], Poséïdon/Neptune dans la mer) “signé” « Geen groentjes a.u.b. » ]

  texte :

  Klaas Sjek - Toegangsbewijs

  We all live in a yellow submarine (de Jong)

  Dit jaar het 3 eeuwen geleken, dat onze langharige admirable Michiel de Ruijter, Chattam veroverde. De Pop-art Kommisie van de Koninklijke Marine heeft samen met de Engelse Marine besloten dib feit aan te grijpen om deze provo, die in Vlissingen lijn [cerote ?] Happenings hield (hij kom onder meer ander grote belangstelling op een monumentale toren en trotseerde later alle Staten) te herdenken. Tijdens dit feet zal ieders matroos als door de eeuwen heen ambassadeur van Nederland zijn. Het mar[…]m provotariaat zal dan een boodschap naar Engeland brengen.
  Toen de Jantjes in De Telegraaf lazen de Centraal-Station, [jaijd ?] de Provo-boat vernield hadden trokken zij naar Amsterdam om in het CS Schoonship te maken uit solidariteit met de Amsterdamse provoos, niet wetende, dat de CS-groep ook tot het provotariaat behoort. De CS-groep had ook niets afkeuren-waardigs gedaan, want Hans Tuinman hal altijd gezegd, dat met de boot alles toegestaan was, behalve hem te laben tinken. Het optreden van de Jantjes moet echter ook gezien worden als het symbolies slechten van heel het Station, dat de haven aan het Maples-Centrum onttrekt, en dus een poging om het kontakt met de binnenstad te vergroten. Wij geloven, dat dit bootste inderdaad gebeurd is, maar vragen ons af of dit kontakt nu wel bevredigend is ? (De Boerenpartij beducht voor het Maritiem Provotariaat is toetjes broodjes konen bakken !)

  @-can’t get no satisfaction!
  De Provo-KIAAS-Bank gives satisfaction. Onder dit motto nodigt de raad van Zwaarte Pieten het Maritieme Provotariaat uit tot het bijwonen van een groot Beat-festijn op 22 april a.s. om 8 uur waarmee de Apollo-Bioskop [ruropeub ?] zal worden en aldaar zal hopelijk een Bevredingend antwoord gevonden werden op alle vragen — (gelegen [naie ?] tot hek uitwisselen van misverstanden —)
  Zond dat je er bij komt, want alle trossen moet los !

  Komitee tot heb scheppen van de mogelijkheid tot uithangring van de branie !
  Yvonne Zwart, Miss Blanche, Felice Schijt, Tom Bouman, Marie, Guus Kremaijer, Patou Larsage, Saartje Duijs, Rob Stolk, Ansak, Marina Schapers, Peter S.hat, Irène van Watering, Marco van Essen, Michele de Rooij, Dr. F., en Van Buuren Zwaarte Span[?], Blonde Dolly, Majane Jasje

  Geen boter op je hoofd maar op het dek ! Vertoning van de film “De Jantjes” om 0.00 uur verschijning van Nep.tunes take your own or Provo girl with you! Teach in happening

  We moeten roejen met de riemen die je hebt (de Jong)

  Beter Oorlam dan Oorlog

  Anti-Reklame Buro Sneek

  Klaasbank must pay some day!


  sources :

  http://provo-images.info/SneekReklameBuro.html :
  Parue pour le 22 avril 1967


  [Contre le camp de Canjuers, 13-14 juillet]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Contre le camp de Canjuers, 13-14 juillet]. — Paris : Comité antimilitariste (CAM_), . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 60 × 40 cm.

  • Affiches par pays  : France
  • Lieux d’archivages  : FACL (Fonds d’archives communistes libertaires)
  • Liste des thèmes  : antimilitarisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : conférence, débat…  ; meetings et manifestations  ; spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :


  texte

  texte :

  Contre le camp militaire de Canjuers

  (près de Draguignan)

  les 16 et 14 juillet

  avec
  • Chansons : Kirjuhel, Beltram, Mans de Breizh, Daumas, Brigitte Fontaine, Areski

  • Musique : François Tusques et le collectif « Le Temps des cerises », Zéro de Conduite, Ligeia, Le Coucou, Les Blaguebolle (ex Stromboli), Moby Dick

  • Théâtre : collectif théâtral « La Commune » de Dario Fo, Troupe Z, Théâtre de L’Olivier, Théâtre de Trasibule, etc.

  avec la participation de paysans du Larzac, de travailleurs de Lip, des Banques, etc.

  Soutenu par : Comité AntiMilitariste , Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien, Front des mouvements des travailleurs immigrés, Antinorm, CSOC, MDPL (Toulon), Collectif pour un front culturel révolutionnaire

  Politique hebdo, Lutte occitane, Révolution, Révolution Afrique, AMR

  Pour tous renseignements, téléphoner à 742.06.58 à Paris

  Supplément à Révolution ! n° 61 — Imp. SIM


  sources :
   

  1974
  Affiche liée  [Spokane exploit 74]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Spokane exploit 74]. — New York : Come ! Unity Press, . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : brun , papier de couleur ) ; 43 × 28 cm.

  • Affiches par pays  :
  • Lieux d’archivages  :
  • Liste des thèmes  : culture
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : camping  ; conférence, débat…  ; meetings et manifestations  ; spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte (titre en lettres de pierre ou de béton) ; dessins (couple hippie avec bébé, homme poing levé ; silhouette d’amérindien armé à cheval) ]

  texte :

  Spokane exploit 74

  Interplanetary Flamingo Park reunion and Yippie Conference July 25-28

  International Yippie Week, Spokane, WA, July 31-August 6

  International Yippie Day August 6

  New Nation (Highbridge) Park Downriver from expo Youth International Party
  POB 372 Spokane Washington 99210
  (509) 326-5382 · (212) 477-9448
  POB 392 Canal St. Station NYC 10013

  this event is free to you if you do not have money — even tho’ contributions are needed !

  Done at Come ! Unity Press, a cooperative where we learned to do this printing the press does not demand $ from us or other movement people who print materials that provide equal access to the poor. The press needs our — and we need your —voluntary donations to pay for printing costs wich include $650/month (rent, phones, electricity) to continue movement access to press equipment. Dont’ let this be the last month ! Your move !ment.

  [logo] copyright [A cerclé] Come ! Unity Press …


  sources :
   


  [Festival folk, jazz et cinéma]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Festival folk, jazz et cinéma] / Éric Jeanmonod. — Genève : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (une  : vert , papier jaune ) ; 50 × 32 cm.

  • Affiches par pays  : Suisse
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : art : cinéma  ; art : musique
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :


  [ texte (programme) ; dessin (musiciens, au têtes d’instruments de musique, au pied de la statue du général Dufour jouant au diabolo ???) par Éric Jeanmonod ]

  texte :

  Festival folk, jazz & cinéma

  Meinier (GE), 14-15 juin

  Une vingtaine de groupes genevois et invités - 15 heures de musique en plain air - 4 h de films sur la musique + atelier de musique
  Permanent, crèche, à boire & à manger

  org. . GAG, AMR, CAC - tél. 44 94 44 (case postale 423 - 1211 GE 14)

  Entrée gratuite


  sources :
   

  [Anti-repressie week]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Anti-repressie week] / Serge [De Ryck ?]. — Bruxelles = Brussels Bruxelles : [s.n.], (22_mars, impr. du (Bruxelles)). — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; [60 ?] × [42 ?] cm.

  • Affiches par pays  : Belgique
  • Lieux d’archivages  : IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  : contrôle social  ; fascisme et antifascisme  ; répression
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : spectacle, concert, fête…
  notes :
  descriptif :


  [ texte (manuscrit) ; dessin (panneau d’affichage, surmonté de l’œil de l’État) signé Serge ]

  texte :

  Pro-Patria — Pro-Justicia

  Oog - en ooggetuige van elke verdachte beweging, el heft de maar één vinger tegen de Staat, in naam der wet, ik sla toe met harde hand, zelfs al treed ik daarbij de wet met de voeten.

  daarom organiseert

  de Vereniging van Demokratische Juristen in samenwerking met :
  Amnesty International en met Antifascistisch front, onder het waakzame oog van :
  VRU onderzoek

  …van 11 tot 15 februari 80

  Anti-repressie week

  20.30

  maandaag
  film Le Bus Qb

  dinsdag
  TD met perskring, optreden van Simka’s om 23.00, bsg-zaal

  woensdag
  Qd Providence

  donderdag
  Debat “Staatsveiligheid, informatie en privacy” Qc

  Alle studenten zich stipt melden, alstublieft.

  verantwoordelijke uitgever : Eric Michiels, de Praeterestraat 29, 1050 Elsene. Vrij van zegel

  Impression asbl « 22 mars » tel. 02/736.27.76 1040 BXL


  sources :